Nyheter

Kontakta oss NYHETER
3.12.2020
Dela

Nytt viktigt verktyg för Sveriges äldreomsorg lanseras

Redan innan pandemins intåg var behovet av kartläggning av sårbarhet stort, inte minst med hänsyn till en åldrande befolkning. Men coronapandemin har på ett brutalt sätt accentuerat betydelsen, i takt med att covid-19 snabbt påverkat samhället. De äldre hör inte bara till riskgrupperna utan är även de som mer än många andra utsätts för ensamhet, försämrad kondition och mental ohälsa, när samhället stängs ner. Allt detta riskerar att accelerera kostnaderna för samhället, långt utöver de omedelbara vårdkostnaderna, om inte åtgärder sätts in.

Under den pågående pandemin har många initiativ lanserats med fokus på identifikation av riskgrupper. Desto färre har gett sig på utveckling av hjälpmedel för en bredare kartläggning som omfattar såväl medicinsk som social sårbarhet hos individer.

Den internationella forskarorganisationen interRAI, som under mer än 25 års tid utvecklat bedömningsinstrument för vården, har nyligen utvecklat två nya instrument, interRAI CVS + Check-Up. Företaget Raisoft har digitaliserat instrumenten som nu finns på svenska. Dessa är självskattningsinstrument för kartläggning av sårbarhet inom hälsa, funktion och socialt välbefinnande. De nya instrumenten innebär att vårdansvariga erbjuds ett alternativ till fysiska möten.

I april 2020 lanserade Raisoft mjukvaran i Kanada, där ett 10-tal regioner i provinsen Ontario har införskaffat verktyget för användning inom primärvård och äldreomsorg. Professor John Hirdes vid University of Waterloo, Ontario, Canada, ledande inom interRAI:s forskningsgrupp, har följt lanseringen:

- Vår erfarenhet av de båda verktygen har varit mycket positiv. Vi har också arbetat med vårdmyndigheter och analyserat data från offentliga webbplatser som spårar covid-19 symtom i den allmänna befolkningen. Vi fann att dessa har begränsad användbarhet. Ett mera omfattande verktyg för bedömning av sårbarhet, kopplat till klinisk och social uppföljning, är betydligt mer användbart för riskgruppen äldre.

Även i Kapstaden, Sydafrika, testas Raisoft-verktyget av mobila enheter inom hemvården med goda resultat. Nu planeras även introduktion i ett antal europeiska länder, och det aktuella verktyget beräknas vara tillgängligt i Sverige i inledningen av 2021.

Som grund för instrumenten ligger data från ca 3 miljoner bedömningar genomförda inom hem- och institutionsvård, genom vilket man kan säkerställa vetenskaplig validitet.

Om Raisoft

Företaget Raisoft är lokaliserat i Karleby, Finland, och har under 20 års tid utvecklat digitala bedömningsinstrument i samarbete med forskarorganisationen interRAI världen över.

Den 1 oktober 2020 beslutade riksdagen i Finland att göra interRAI-instrumenten nationellt lagstadgade för hemvård och äldreboende.

Länk för ytterligare information om verktyget: https://www.raisoft.com/sv/vulnerability-sverige 

Kontaktperson

Kontakta oss gärna för ytterligare information och frågor:
Robin Lundgren, Area Manager Sweden, Raisoft Sweden, [email protected]. Mobil: +46 7010607050