Kontakta ossKontaktformulär

Open application specified for software experts

Vitec Raisoft Oy

Vasavägen 6 C
67100 Karleby
Finland

Tel: +358 207 789 567
Support +358 (0)40 739 7568 mon-fre kl. 8-16

E-post: [email protected]
Supportadress: [email protected]
Dataskyddsombud: [email protected]
>>Dessa adresser är fortfarande desamma, endast de personliga e-postadresserna har ändrats.

Personliga e-postadresser för alla Vitec Raisoft-anställda har nu formatet: [email protected]

FO-nummer: 1615982-5
VAT-nummer: FI16159825

 
Faktureringsuppgifter

OBS! på fakturan måste framkomma även Vitec Raisoft Oy:s officiella adressen (besöksadress) Vasavägen 6 C, 67100 Karleby, Finland.

E-fakturaadress: 003716159825
Operatör: Maventa (003721291126)
Förmedlings ID vid sändning från banknätverket: DABAFIHH*
*Ifall ni inte har möjlighet att skicka direkt till Maventas förmedlings ID från ert e-faktureringsprogram, bör ni använda detta förmedlings ID

Fakturor per e-post till skanningstjänsten
Vi ber er att endast skicka fakturor till nedanstående adress. Fakturor som skickas per e-post skall inkluderas som bilagor i PDF-format. Ifall fakturan innehåller bilagor, skall dessa vara inkluderade i samma fil som själva fakturan.

Adressen för e-post fakturor: [email protected]

Skanningstjänst för pappersfakturor
För att kunna förmedla fakturan snabbt och pålitligt till mottagaren, bör adressuppgifterna vara fullständiga både i fakturan och på kuvertet.

OBS! Även om fakturan skickas till skanningstjänsten ska fakturan visa företagets officiella adress och FO-nummer.

Vitec Raisoft Oy
16159825
PL 100
80020 Kollektor Scan