Startsida | Vitec Raisoft

For people
By people.


Digitala beslutssystem för
bättre vård och omsorg

Raisoft Expo

Bättre digitala lösningar för en bättre vård

Läs mer

I över 20 år har Raisoft levererat standardiserade forskningsbaserade lösningar för vården, för att stödja beslutsfattande inom socialtjänst och hälsovård.

 

Vårt system hjälper dig att analysera kliniska data inhämtad genom validerade bedömningar som stöd för vårdplanering och kvalitetsutveckling. 

 

Vårdpersonal, administratörer och chefer får genom Raisofts digitala beslutssystem tillgång till information i realtid, vilket gör lösningen relevant och effektiv för verksamheten. 

Mjukvara.

Kontakt oss  Läs mer

Mångsidigt expertkunnande. 


Utbildning och konsultation är en viktig del av vår verksamhet. Vårt mål är att hjälpa vårdgivare att på ett optimalt sätt använda standardiserad information som beslutsstöd i vården. Vi erbjuder online-utbildningar för vår mjukvara, samt kundanpassade experttjänster för utveckling kring beslutssystem. 


Vår mjukvara används inom en mängd olika vårdsektorer såsom äldreomsorg, psykiatri, akutvård och rehabilitering samt barn- och ungdomsvård. 

Läs mer

RAIsoft.net verktyg

ÄLDREOMSORG
PSYKIATRI
AKUTVÅRD & REHABILITERING
BARN & UNGDOM

Nyheter.

16.04.2021 - 09:59
Raisoft blir en del av Vitec Software Group från Sverige

Det börsnoterade svenska Vitec Software Group AB förvärvade samtliga aktier i det finska programvaruföretaget Oy Raisoft Ltd. I och med transaktionen blir Raisoft en del av Vitec Software Group den 5 oktober 2022.

Förvärvet kommer inte att påverka Raisofts verksamhet och all personal kommer att arbeta kvar i bolaget.

Visa mer
16.04.2021 - 09:59
Karleby stad valde Oy Raisoft Ltd till årets företag med samhällsansvar

De årliga företagarpriserna har nyligen fredagen den 19 november 2021 delats ut på regionens Företagargala. Karleby stad har under tillställningen gett Oy Raisoft Ltd priset som årets företag med samhällsansvar.

Visa mer
03.12.2020 - 20:53
Nytt viktigt verktyg för Sveriges äldreomsorg lanseras

Ett högaktuellt digitalt verktyg med vetenskaplig validering lanseras inom kort för Sveriges kommuner och regioner. Behovet är angeläget i spåren av den pågående pandemin, där samhällets medicinska och sociala skyddsnät testas till det yttersta.

Visa mer
26.10.2020 - 16:19
Raisoft investerar i säkerhet varje dag!

På Raisoft arbetar vi långsiktigt för att kontinuerligt förbättra informationssäkerheten. Det senaste och mest betydelsefulla beviset för detta långsiktiga arbete är att vi tilldelades den internationella säkerhetscertifieringen ISO / IEC 27001: 2013 i maj 2020 som täcker hela företagets verksamhet och som granskats av DNV GL.

All Raisofts personal är engagerad i att utveckla informationssäkerheten och att utföra sitt arbete på bästa sätt och som uppfyller säkerhetskraven.

Visa mer
18.03.2020 - 10:06
Raisoft vann upphandling i Schweiz igen

Programvaru- och sakkunnigföretaget Oy Raisoft Ltd stärker sin ställning i Schweiz. På hösten 2018 vann företaget upphandlingen inom hälsovårdsbranschen i den största fransktalande kantonen och i maj 2020 bekräftades upphandlingsvinsten med Genèves kanton.

Visa mer
12.06.2020 - 14:08
Raisoft får internationellt certifikat för datasäkerhet

Oy Raisoft Ltd har den 18.5.2020 tilldelats ett internationellt certifikat för datasäkerhet enligt ISO/IEC 27001:2013-standarden (Information Security Management System). Certifieringen täcker organisationens hela verksamhet och revisionen genomfördes av DNV GL. Dylika certifikat har hittills tilldelats färre än 100 finländska företag.

Visa mer

Referenser.

Nordic Healthcare Group Smart Break  

Visa mer

TA KONTAKT.

KONTAKTUPPGIFTER

Fråga mer om oss eller våra produkter, ge ros och ris, ställ önskemål och utmaningar. Raisofts team är färdig att betjäna dig. Vi kontaktar dig snarast möjligt!