Nyhet: Unika instrument
för kartläggning av

sårbarhet - nu på svenska

Powered by raisoft.

Den internationella forskarorganisationen interRAI har under mer än 25 års tid utvecklat bedömningsinstrument för vården. Nu har man också tagit fram två nya självskattningsinstrument för effektiv kartläggning av sårbarhet inom riskgruppen äldre.

Instrumenten har översatts till svenska, och det finska företaget Raisoft har utvecklat tillhörande mjukvara.

Ladda ner informationspaket
bezel-less-black--apple-cinema-display-Mockup.png

Vetenskapligt validerade instrument

Raisoft har digitaliserat instrumenten för att snabbt kunna genomföra omfattande kartläggning. Instrumenten har utvecklats av interRAI utifrån ca 3 miljoner bedömningar utförda inom hem- och institutionsvård, och består av två verktyg:
  • interRAI COVID-19 Vulneribility Screener (CVS), med 27 frågor för identifikation av riskfaktorer. Den innehåller frågor om sårbarhet, relaterade till den nu aktuella coronapandemin. Den tar ca 5 minuter att slutföra.

  • interRAI Check-Up (CU), med 90 frågor för en effektiv och mer omfattande kartläggning av funktion, hälsa och välbefinnande. Den tar ca 30 minuter att slutföra.

 

Group 83.png

Verktygen

Snabb screening (CVS) och fördjupad kartläggning (CU)

Group 103.png

Självskattningen

Sker genom webbmöte, telefon eller genom fysiskt möte

Group 95.png

Utvärderingen

Genom riskprofilering, rapporter och klinisk uppföljning

Group 96.png

Tekniken

Säker molntjänst, enkel prissättning baserat på antalet användare

Från coronakrisen
- och i framtiden

- Vetenskapliga bedömningsinstrument för riskgrupper handlar om mer än coronakrisen. Det handlar om verktyg för att utvärdera - och att bättre möta framtida behov inom äldreomsorgen. De hjälper oss att på ett mer effektivt sätt identifiera behov hos grupper och individer, samt att planera verksamhetsutveckling inom framförallt äldreomsorg.

Magnus Björkgren, Fil. Dr.
Konsult och medlem i interRAI
Styrelseordförande i Oy Raisoft Ltd

Vår erfarenhet av de båda verktygen har varit mycket positiv. Vi har också arbetat med vårdmyndigheter och analyserat data från offentliga webbplatser, som spårar covid-19 symptom i den allmänna befolkningen. Vi fann att dessa har begränsad användbarhet. Ett mera omfattande verktyg för bedömning av sårbarhet, kopplat till klinisk och social uppföljning, är betydligt mer användbart för riskgruppen äldre.

Professor John Hirdes, University of Waterloo, Canada

Digitaliserade verktyg

- nu tillgängliga för den svenska vården

  • Tack vare Raisofts mjukvara erbjuds snabba och smidiga verktyg för effektiv kartläggning av utsatta grupper.

  • Utförandet görs som självskattning och kan handledas av personer med eller utan formell vårdutbildning.
  • Insamlandet av data kan göras på distans genom webbmöte, telefon eller genom fysiskt möte.

  • Mjukvarans rapportmodul genererar standardiserade rapporter och kan anpassas till vårdgivarens särskilda önskemål.

Välkommen att kontakta oss för information - ladda ner informationspaket!


Kontakta oss för mer information.

Robin Lundgren
Area Manager Sweden
[email protected]


Mobil: +46 7010607050
Robert Åström
VD
[email protected]
2020 Vitec Raisoft Oy