RAIsoft.

Bättre vård genom effektiva digitala lösningar. 

Vårt system erbjuder omfattande funktioner för datainsamling och rapportering. Det är helt modulbaserat med alternativ för EHR-integrationer vilket tar dokumentation och analyser till en helt ny nivå. Kliniker och chefer har tillgång till information i realtid för bedömningsbaserad vårdplanering och effektivt beslutsfattande. Raisoft uppfyller högsta kvalitets- och datasäkerhetsstandarder med beprövade internationella certifikat.

Läs mer om bedömningsinstrumenten Kontakta oss

RAIsoft.net molntjänst

RAIsoft.net

Molntjänst

Vår molntjänst baserar sig på SaaS-lösningar (Software as a Service) och är tillgänglig online oavsett var användaren befinner sig.

Våra tjänster omfattar programvara, servrar, tekniskt underhåll och support, uppdateringar samt data backup.
Den årliga kostnaden är fast – inga oväntade utgifter!

Läs mer

Moduler

för datahantering

Våra moduler är utmärkta verktyg för att behandla och bearbeta information som samlas in genom bedömingar.

Modulerna gör lösningen både prisvärd och användarvänlig. De hjälper kliniker, vårdpersonal och administratörer att analysera data och underlättar ett snabbt informationsflöde. Verktygen ger stöd för individuell vårdplanering, hantering av resurser samt kvalitetsmätning - och ger en helhetsbild för utvärdering av hela verksamheten. 

Läs mer om våra moduler

Smidiga systemintegrationer

Vi har lång erfarenhet av systemintegration. Vår mjukvarulösning kan integreras med alla EHR-system (Electronic Health Record) med API: er enligt FHIR / HL7-standarden. Våra integrationer automatiserar överföring av information från ett system till ett annat. För närvarande integrerar vi med mer än 10 EHR-system. Exempel på information för automatisk integration är personuppgifter, medicinering, diagnoser och vårdtjänster som används. På samma sätt integreras information från bedömningar och vårdplanering automatiskt till patientjournal.

En viktig del av våra integrationer är Single Sign-On (SSO), vilket innebär att användare kan använda en och samma inloggning för att få tillgång till alla integrerade system.

Implementering

Vi erbjuder en nyckelfärdig lösning som omfattar programvara, utbildning och kontinuerlig support.

Vår långa erfarenhet ger oss gedigen och bred insikt om behoven hos socialtjänst och hälsovård. Vi erbjuder våra lösningar till både privat och offentlig sektor. Vi hjälper våra kunder med välfungerande lösningar med de rätt implementering för varje kunds skiftande behov.

Implementering