Utbildning.

Mer än 20 års erfarenhet och expertkunnande.

Utbildning är en viktig del av Raisofts verksamhet, ofta kombinerad IT-utbildning med innehållsmässig kompetens.

Vårt mål är att utbilda vårdteam att genomföra standardiserade bedömningar samt att tolka och använda information i vårdarbete och ledarskap. Utbildning och handledning finns att tillgå som onlinekurser, eller genomförs på plats. Manual och instruktioner finns smidigt integrerat i systemet.

Utbildningarna omfattar även standardiserade interRAI-skalor för fysisk hälsa, kognition, social funktion, sinnesstämning och beteende, hälsotillstånd m.m. Andra viktiga utbildningsområden är protokoll och guidelines för vårdplanering (Clinical Assessment Protocols – CAPs), samt användning av kvalitetsindikatorer och vårdtyngdsklassificeringar.

Raisoft expertutbildning


Raisoft expertutbildning är mer omfattande och fördjupande med inriktning på train-the-trainer utbildning. Den vänder sig till de som har omfattande egen erfarenhet av interRAI-instrumenten samt har genomgått Raisofts basutbildningar. 

Raisofts experter erbjuder också coach och konsultstöd.