For people by people.

Verktyg och tjänster speciellt utvecklade för att mäta och förbättra vårdens kvalitet och effektivitet, samt mäta och förbättra funktionsförmåga och hälsotillstånd.

Nyheter Evenemang


3.12.2020

Nordic Healthcare Group

Raisofts expertis bygger på gedigen erfarenhet av hälsobedömningar. Vi utvecklar mjukvara för att mäta personens funktionsförmåga och hälsotillstånd, samt vårdens kvalitet och effektivitet. Vår mjukvara används inom hemvården, äldrevården, vuxenpsykiatri, vård av funktionshindrade vuxna samt inom förebyggande arbete och ger information i realtid för beslutsfattande på alla nivåer.

Läs mer om mjukvara

Support

+358 40 739 7568
[email protected]

Frågor och svar

Här finns svar på de vanliga frågor som rör användningen av RAIsoft. Om du inte hittar svar på din fråga är du välkommen att vända dig till våra experter.

Vanliga frågor