Nyheter

Kontakta oss NYHETER
26.10.2020
Dela

Raisoft investerar i säkerhet varje dag!

ISO/IEC 27001:2013

De sorgliga nyheterna om det allvarligaste dataintrånget i Finlands IT-historia och om dataintrång och spridning av kundernas mest privata information har varit det centrala i den offentliga debatten de senaste dagarna.

På Raisoft arbetar vi långsiktigt för att kontinuerligt förbättra informationssäkerheten. Det senaste och mest betydelsefulla beviset för detta långsiktiga arbete är att vi tilldelades den internationella säkerhetscertifieringen ISO / IEC 27001: 2013 i maj 2020 som täcker hela företagets verksamhet och som granskats av DNV GL.

Vi ställer oss ödmjuk till informationssäkerheten och tar informationssäkerheten, dess utveckling samt kontinuerliga förbättring på fullt allvar. Allt vårt arbete syftar till bästa möjliga informationssäkerhet.

Vad betyder certifiering? Hur fortsätter arbetet?

Genom att Raisoft uppfyller kraven för internationell säkerhetscertifiering innebär detta att Raisofts verksamhet uppfyller en mycket omfattande lista över noggranna säkerhetskrav som upprättats av säkerhetspersonalen, och som vanligtvis också ställs på företag som deltar i internationella upphandlingar.

Peter Jansson, Datasäkerhetsansvarig, påminner också om att även om tekniken är det centrala i certifieringen: brandväggar, säkerhet och andra grundläggande lösningar, är det viktigaste alltid människan.

- All Raisofts personal är engagerad i att utveckla informationssäkerheten och att utföra sitt arbete på bästa sätt och som uppfyller säkerhetskraven. Ett av kraven för certifieringen är att företaget förbinder sig att kontinuerligt utbilda sin personal - det vill säga frågor och förfaranden relaterade till informationssäkerheten uppdateras ständigt och personalen utbildas regelbundet. Att beviljas certifiering betyder alltså inte att vi kan slå oss på bröstet och nöja oss med det vi uppnått, utan arbetet fortsätter varje dag och våra certifieringar granskas regelbundet.