Bedömningsinstrument

Raisofts produkter är baserade på bedömningsinstrument som utvecklats av den internationella forskarorganisationen interRAI. Dessutom erbjuder vi ett omfattande urval av andra kvalificerade mätverktyg för hälsofrämjande.

Vad är interRAI?

interRAI är ett internationellt nätverk av kliniker och forskare som utvecklar standardiserade bedömningsinstrument och vårdplaneringsverktyg med tillhörande skalor för bedömning av funktionsförmåga, klassificering för vårdtyngd och kvalitetsindikatorer.  Varje bedömningsinstrument i interRAI-familjen är en produkt av noggrann forskning och testning. De olika instrumenten är anpassade för specifika målgrupper, men utgör ett enhetligt hälsoinformationssystem - en global standard.

Äldreomsorg och LSS

Check-Up (CU)
Community Health Assessment (CHA)
Home Care (HC)
Long-Term Care Facilities (LTCF)
Palliative Care (PC)
Intellectual Disability (ID)

Akutvård och rehabilitering

Acute Care (AC)
Acute Care for Comprehensive Geriatric Assessment (AC-CGA)
Post-Acute Care and Rehabilitation

Psykiatri

Emergency Screener for Psychiatry (ESP)
Community Mental Health (CMH)
Mental Health for in-Patient Psychiatry (MH)
Forensic Supplement (FS)
Addiction Supplement (AS)

Barn och ungdom

interRAI Child and Youth Mental Health Instrument and Adolescent Supplement (ChYMH)
interRAI Child and Youth Mental Health Instrument for Developmental Disability (ChYMH-DD)
interRAI Child and Youth Pediatric Health Care (PEDS-HC)

Screeners, livskvalitet och övriga

Contact Assessment (CA)
COVID-19 Vulnerability Screener (CVS)
Emergency Department Screener (ED) and Contact Assessment (ED-CA)
Child and Youth Mental Health Screener (ChyMH-S)
Self-Reported Quality of Life (QOL)
Self-Reported Quality of Life Survey for Mental Health and Addiction (QOL-MHA)
Self-Reported Quality of Life - Child and Youth Mental Health (SQOL-ChYMH)

Short Physical Performance Battery (SPPB)
Audit Alcohol Use Disorder Identification Test (C)
Dehko
15D (QoL)
Welmed Lab (muscle strength, balance, body composition, etc.)
Mini Nutritional Assessment (MNA)
FRAT - Falls Risk Assessment Tool
FROP - Falls Risk for Older People