Moduler.

Våra moduler är utformade för att stödja beslutsfattande inom socialtjänst och hälsovård. Modulerna används för att analysera och processa klinisk data inhämtad genom validerade bedömningar, vårdplanering och dataanalyser. Våra moduler underlättar och snabbar upp kommunikation och informationsflöden mellan vårdpersonal, adminstratörer och chefer.