Hyppää sisältöön
RAIsoft logo

RAI kohtaa ja kuuntelee.

Omannäköinen, turvallinen ja turvattu arki sekä yksilöllinen hoiva jokaiselle iäkkäälle. Nyt ja tulevaisuudessa.
Ota yhteyttä

Iäkkään oma ääni kuuluviin

Tavoitteena omannäköinen arki ja hoito.

RAI-arviointi on keskustelun ja kuuntelun väline. Se on laaja-alainen terveydentilan ja toimintakyvyn kartoitus, joka toteutetaan yhteistyössä asiakkaan, hoitajan ja mieluiten myös omaisten kanssa.

Monipuolinen ja kattava RAI-arviointi kartoittaa ihmiselämän koko kirjon, selvitetään voimavarat ja haasteet, uhat ja mahdollisuudet. Tärkeää on, että RAI-arviointi auttaa tunnistamaan mm. kuntoutusmahdollisuuksia ja erityistarpeita.

Erityisesti muistisairaan henkilön kohdalla RAI auttaa sanoittamaan tarpeita yhdenvertaisesti muiden iäkkäiden tavoin.

Tavoitteena omannäköinen arki ja hoito.

Omaiset mukaan

Hoidon ja palveluiden tarpeen arvioinnin kautta voidaan lieventää omaisten huolta hoidon laadusta. RAI-arviointiin voi osallistua myös omaiset, mikä parantaa vuorovaikutusta hoitohenkilökunnan kanssa.

Turvallinen ja turvattu arki

RAI-arvioinnista saatavan tiedon avulla henkilökunnan osaamista ja resursseja voidaan kohdentaa parhaalla mahdollisella tavalla.

Tarkka tieto asiakasrakenteesta tehostaa palvelun valvontaa ja seuraamista. Nämä mahdollistavat asiakkaan hoidon laadun ja turvallisuuden kokemuksen paranemisen.

Yhdenvertaiset oikeudet

Iäkkään henkilön hoidon ja palveluiden tarpeen arvioiminen on jatkossa lakisääteistä, eli se on jokaisen ikääntyneen oikeus.

Säännöllinen palvelutarpeen arviointi ja henkilöstömitoitus parantavat asiakkaan luottamusta yhteiskunnan oikeudenmukaisuuteen, yhdenvertaisuutta ja itsemäärämisoikeuden toteutumista.

Nyt ja tulevaisuudessa

Kuntatasolla huolehditaan, että jokaisen kunnassa asuvan iäkkään henkilön palveluiden tarve arvioidaan luotettavasti.

Säännöllisen RAI-arvioinnin perusteella henkilö saa tarpeidensa mukaisia palveluita, hoitoa ja huolenpitoa - myös voinnin muuttuessa.

RAI-arviointien tuottama tieto auttaa koko Suomea kehittämään ikääntyneiden palveluita.

Kotihoidon RAI-polku

Lähteet:

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista annetun lain muuttamisesta

https://finlex.fi/fi/esitykset/he/2020/20200004#idp446208912

Eri toimijoiden roolit RAI-kentässä

Vitec Raisoft Oy

Vitec Raisoft Oy on ohjelmisto- ja asiantuntijapalveluyritys. Meillä on yli 20 vuoden kokemus maailmanlaajuisen interRAI-arviointivälineiden ohjelmistokehittämisestä ja asiantuntijapalvelusta.

THL

Tutkijaorganisaatio interRAIn kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ylläpitää ja vastaa suomalaiseen ympäristöön sovitetuista RAI-välineistä. RAI-välineet perustuvat kansainväliseen tieteelliseen tutkimukseen ja kehittämistyöhön.

Tietoa RAI-järjestelmästä THL:n sivulla: https://thl.fi/fi/web/ikaantyminen/palvelutarpeiden-arviointi-rai-jarjestelmalla/tietoa-rai-jarjestelmasta

interRAI

RAI-järjestelmän on kehittänyt voittoa tavoittelematon kansainvälinen tutkijaorganisaatio interRAI. www.interrai.org RAI-järjestelmää käytetään lähes 40 maassa.

Ota yhteyttä.

<p><strong>MAIJA SVENFELT</strong><br />asiakkuusjohtaja<br />puh. 040 664 7900<br />maija.svenfelt@vitecsoftware.com</p>

MAIJA SVENFELT
asiakkuusjohtaja
puh. 040 664 7900
[email protected]

<p><strong>KAROLIINA HAGSTRÖM</strong><br />aluepäällikkö<br />puh. <span>040 182 7365</span><br />karoliina.hagstrom@vitecsoftware.com</p>

KAROLIINA HAGSTRÖM
aluepäällikkö
puh. 040 182 7365
[email protected]


Jätä yhteydenotto­pyyntö.