Hyppää sisältöön
RAIsoft logo

RAI johtamisessa ja esihenkilötyössä.

Johtajilla ja esihenkilöillä on tärkeä rooli RAI-käytön onnistumisen mahdollistajana. RAI on osa organisaation strategiaa kaikki tasoilla.
Ota yhteyttä

Hoitotyön johtamisen osa-alueita tutkitusti ovat: 

- itsensä johtaminen
- talouden johtaminen
- henkilöstön voimavarat: suunnittelu ja johtaminen
- viestintä ja yhteistyö
- hoitotyö ja sen kehittäminen sekä
- toiminnan suunnittelu ja johtaminen

(alkuperäinen lähde: Sherman ym. 2007. Nurmivaara, 2015 Pro Gradu tutkielman sivu 5.).

RAIn tuottama tieto ja RAIsoft-ohjelmisto tukevat hoitotyön johtamisen osa-alueiden toteuttamista ja strategian seurantaa.

RAI-johtaminen

RAI lakiin 1.10.2020

pykälä 15 § Palvelutarpeiden selvittäminen: Säännöllisesti annettavissa palveluissa iäkkään henkilön palvelutarpeiden, toimintakyvyn ja hoitoisuuden selvittämisessä ja arvioinnissa on käytettävä kansallisena arviointi- ja seurantavälineenä RAI-arviointijärjestelmää.

Käytännössä tarkoittaa: RAI-arviointi tehtäisiin ympärivuorokautisen hoidon ja huolenpidon yksiköissä sekä säännöllisessä kotihoidossa (ml. tavallinen palveluasuminen), omaishoidossa ja perhehoidossa oleville asiakkaille.

Lain 15 §:n 4 momentissa tarkoitettu palvelutarpeen ja toimintakyvyn arviointijärjestelmä olisi otettava käyttöön viimeistään 1.4.2023. Siirtymäaika lain voimaantulosta 1.4.2023 saakka mahdollistaisi RAI-arviointijärjestelmän käyttöönoton edellyttämät toimet ja kuntien sekä palveluntuottajien valmistautuminen RAIn käyttöönottoon.

 

Lähde:

https://finlex.fi/fi/esitykset/he/2020/20200004.pdf  Suorat lainaukset kursivoitu.

RAI-käyttöönotto

Suunnitelmat ja johtaminen ovat toiminnan ja onnistumisen kivijalka.

Raisoft kulkee asiakkaan rinnalla projektin jokaisessa vaiheessa - se on meidän tapamme toimia.

- tuki
- asiantuntijapalvelu
- verkkokurssit
- projektiosaaminen

RAI-käyttöönottoprosessi

Raisoftin juhlawebinaarit syyskuussa 2020

Vuosi 2020 oli Raisoftin juhlavuosi ja juhlan kunniaksi järjestimme syyskuun aikana neljän webinaarin sarjan.

Pääkuva on linkki professori, geariatri Harriet Finne-Soverin puheenvuoroon.

YTM, RAI-asiantuntija Anu Vuolukka aiheenaan "RAI-arviointi strategisten valintojen tukena?" 
tallenteen kesto 21 min

Päijät-Hämeen hankejohtaja Ismo Rautiainen "RAI   strategisen johtamisen työvälineenä monituottajatoimintamallissa"
tallenteen kesto 23 min

Kehitysvammaisten erityishuoltopiirin johtaja Tanja Witick, Soite; "RAI vammaispalveluissa"
tallenteen kesto 16 min

Toimijat.

Vitec Raisoft Oy

Vitec Raisoft Oy on asiantuntija- ja ohjelmistoyritys, jolla on yli 20 vuoden kokemus RAI-työvälineiden kehittämisestä. Raisoftilla on Suomessa ja kansainvälisesti laaja asiakaskunta ja yhteistyöverkosto.

Yrityksellä on omat sopimus interRAIn kanssa ja näin ollen Raisoft maksaa sopimuksenmukaiset rojaltit interRAIlle.

RAIsoft-ohjelmisto tarjoaa pilvipalveluna ammattihenkilöstölle työvälineen RAI-arvioinnin kirjaamiseen ja monitasoiseen käyttöön. Olemme vuosien aikana auttaneet satoja organisaatioita käyttöönotossa. Tarjoamme valmiin polun käyttöönottoon ja kuljemme koko ajan rinnalla käytön alkaessa ja käytön jatkuessa.

Olemme toteuttaneet integraatiot yleisimpiin Suomessa käytettäviin potilastietojärjestelmiin; mm. Apotti, Effica, Lifecare, Pegasos, Esko, Hilkka .... ja uusia rakennetaan tarpeen mukaan.

Lue lisää https://www.raisoft.com/fi/ohjelmisto/

THL

Tutkijaorganisaatio interRAIn kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti THL ylläpitää ja vastaa suomalaiseen ympäristöön sovitetuista RAI-välineistä. RAI-välineet perustuvat kansainväliseen tieteelliseen tutkimukseen ja kehittämistyöhön. RAI-arviointijärjestelmän käyttö edellyttää sopimusta THL:n kanssa. RAI-käyttäjät voivat osallistua THL:n koordinoimaan, nykyisellään vapaaehtoiseen, yhteisrahoitteiseen vertailukehittämiseen. Osana vertailukehittämistä THL tuottaa vertailutietokantoja, joista saatavalla tiedolla organisaatioita voi verrata, seurata ja kehittää omaa toimintaansa ja sen laatua.

THL:n RAI-lisenssi on maksuton.

Lähde:

https://finlex.fi/fi/esitykset/he/2020/20200004.pdf

Lisää luettavaa THL:n sivuilla:

THL: Tietoa RAI järjestelmästä

THL: Tietoa RAI-arvioinneista selkokielellä

THL: Näin otat RAI-järjestelmän käyttöön

INNOKYLÄ: RAI-järjestelmän käyttöönotto

INNOKYLÄ: RAI-järjestelmän käyttöönottomalli

interRAI

RAI-järjestelmän on kehittänyt voittoa tavoittelematon kansainvälinen tutkijaorganisaatio interRAI (www.interrai.org). RAI-järjestelmä ja sen kehittäminen perustuu tutkittuun tietoon. RAI-järjestelmää käytetään lähes 40 maassa.

Hyvinvointialueiden ratkaisut,
järjestäjän rooli

RAI-arviointijärjestelmän tarjoaminen tulee lakiesityksen mukaan olemaan järjestäjien vastuulla, joille sekä ohjelmisto- että siirtymäkauden aikaisten käyttöönottokoulutusten kustannukset korvataan valtionosuuksien kautta niin, että kustannusarvio kattaa kaikki palveluntuottajat.

Monet RAIta käyttävistä kunnista ovat jo aiemmin sopineet RAIn käytöstä ostopalvelu- ja palvelusetelituottajien kanssa, ja palvelun järjestäjät voivat hyödyntää esimerkiksi näitä toimintakäytäntöjä. Yksityisten palveluntuottajien kanssa tehtävissä sopimuksissa on voitu esimerkiksi sopia, että kunta vastaa RAI-arviointijärjestelmän ja sen käyttöönoton kustannuksista, mikäli tuottaja ottaa RAI-järjestelmän kunnan kautta. Siirtymäkauden aikaisten käyttöönottokoulutusten sijaisjärjestelyjen kustannuksista kunta ja tuottaja voivat myös halutessaan sopia.

Vaikka yhtenäisen arviointijärjestelmän käyttöönotto maksaa, se parantaa palvelujen suunnittelua ja seurantaa kansallisella ja alueellisella tasolla sekä toimintayksiköissä. Se helpottaa asiakkaiden palvelusuunnitelmien tekoa, jolloin voidaan vastata paremmin asiakkaiden tarpeisiin. RAI-arviointijärjestelmä arvioi toimintakyvyn eri osa-alueiden lisäksi terveydentilaa sekä palveluiden ja avun saantia. Palvelutarpeiden ja toimintakyvyn arvioinnin ja seurannan avulla voidaan ennakoivasti tunnistaa asiakkaan terveydentilaan ja toimintakykyyn liittyviä riskejä, joihin reagoimalla voidaan vahvistaa asiakkaan toimintakykyä myös arkipäivän toiminnoissa.

RAI-arviointijärjestelmä tuottaa yksilötiedon lisäksi asiakasrakenne- ja laatutietoa, jotka mahdollistavat toiminnan kehittämisen ja työn tuloksellisuuden seurannan. Lisäksi tulosten esittäminen avoimesti auttaa myös iäkkäitä ja omaisia arvioimaan hoidon laatua.

Lähde:

https://finlex.fi/fi/esitykset/he/2020/20200004.pdf

Raisoftin referenssit hyvinvointialuiden ratkaisuissa: Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, Päijät-Hämeen Hyvinvointikuntayhtymä, Pirkanmaa, Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä

Lue asiakashaastatteluita nettisivuiltamme.

Ota yhteyttä.

<p><strong><strong>SUVI AARTSEN</strong><br /></strong>aluepäällikkö<br />puh. 040 638 6310<br />suvi.aartsen@vitecsoftware.com</p>

SUVI AARTSEN
aluepäällikkö
puh. 040 638 6310
[email protected]

<p><strong>KAROLIINA HAGSTRÖM</strong><br />aluepäällikkö<br />puh. 040 182 7365<br />karoliina.hagstrom@vitecsoftware.com</p>

KAROLIINA HAGSTRÖM
aluepäällikkö
puh. 040 182 7365
[email protected]


Jätä yhteydenotto­pyyntö.