Hyppää sisältöön
RAIsoft logo

RAI tekee hoidon näkyväksi.

RAI on keskustelun ja kohtaamisen väline. Se tuottaa yhteismitallista tietoa hoitotyön kaikille tasoille. RAI auttaa asettamaan tavoitteita ja tekee hoitotyön laadun sekä vaikuttavuuden näkyviksi.
Ota yhteyttä

"Meillä on RAI vähän joka sopassa, ja nälkä kasvaa syödessä."
Tiina Lehtinen, RAI-koordinaattori, PHHYKY
Lue koko juttu: https://www.raisoft.com/fi/referenssit/päijät-hämeessä-rakennetaan-vahvaa-rai-perustaa.html

"Kun RAI-arvioinnin tekee huolella ja kirjaa myös kysymyskohtaiset lisämerkinnät, niin sen jälkeen hoitosuunnitelman saa käytännössä nappia painamalla. Kaiken lähtökohta on hyvin tehty pohjatyö."
Fysioterapeutti Anne Pasanen
Lue koko juttu: https://www.raisoft.com/fi/referenssit/hoitosuunnitelma-nappia-painamalla.html

"Juuri oikea työväline tukemaan asiakaslähtöisen toiminnan suunnittelua."
Villa Tapiolan johtaja Tuula Laulaja
Lue koko juttu: https://www.raisoft.com/fi/referenssit/villa-tapiola-yksityinen-ja-yksilöllinen.html 

"RAI-mittarit auttavat hoitajia hoitosuunnitelman teossa. Niiden avulla voi nousta uusia tavoitteita hoitotyöhön, esimerkiksi kipu tai paino, jolloin hoitajan on helpompi tehdä suunnitelmia asian hoitamiseksi tai asettaa asiakkaan kanssa tavoitteita, miten tilannetta voitaisiin parantaa." 
kotihoidon esimies Elina Nikkilä, Tampere
Lue koko juttu https://www.raisoft.com/fi/referenssit/tampereella-raita-pala-palalta.html

"Hoitohenkilökunnalla on ollut tärkeä huomata, että RAI ei todellakaan ole vain johdon käyttämä väline, vaan heille tarkoitettu, aito ja toimiva työkalu päivittäiseen hoitotyöhön."
Turun kaupungin ympärivuorokautisen hoidon vs. johtaja Kirsi Kiviniemi
Lue koko juttu: https://www.raisoft.com/fi/referenssit/turkuun-raisoft.net.html

"Asiakas on aina toiminnan keskiössä. Tämä pätee myös RAIn käyttöön. RAI-arvioita tehtäessä pidetään aina mielessä, että niitä tehdään asiakkaan hyvää arkea ja elämää varten." 
asumis- ja sosiaalipalveluiden johtaja Kira Exell-Paakki, Folkhälsan
Lue koko juttu https://www.raisoft.com/fi/referenssit/folkhälsan.html

Muistisairaan RAI-polku


RAI lakiin 1.10.2020

Jokaisen iäkkään yhdenvertaiset oikeudet


Iäkkään henkilön hoidon ja palveluiden tarpeen arvioiminen on jatkossa lakisääteistä eli se on jokaisen ikääntyneen oikeus. Säännöllinen palvelutarpeen arviointi ja henkilöstömitoitus parantavat asiakkaan oikeusvarmuutta, yhdenvertaisuutta ja itsemäärämisoikeuden toteutumista.

Lähde: https://finlex.fi/fi/esitykset/he/2020/20200004.pdf

Miten laki vaikuttaa hoitohenkilökunnan arkeen?

Osaava hoitohenkilökunta

Hoitohenkilökunnalla on merkittävä rooli RAIn käytössä ja hyödyntämisessä. Huolellisesti ja säännöllisesti tehdyt RAI-arvioinnit toimivat kaiken perustana. Arviointi ja hoitosuunnitelma tehdään vuorovaikutuksessa asiakkaan kanssa hyödyntäen hoitohenkilökunnan ammatillista osaamista.

Yhteiset käytännöt - yksilöllinen kohtaaminen

RAI-arviointiin liittyvät yhteiset käytänteet ja toimintamallit helpottavat hoitotyön arkea ja mahdollistavat iäkkään yhdenvertaisen kohtaamisen. Keskustelu on asiakkaan kohtaamisen ja RAI-arvioinnin toteuttamisen työväline. Moniulotteinen RAI-arviointi keskustelun tukena lisää asiakastuntemusta.

Työn mielekkyys ja näkyväksi tekeminen

RAIn käytöllä voidaan tuoda esille tarpeita hoitotyön järjestämisessä. Luotettavat ja ajantasaiset RAI-arvioinnit antavat tärkeää tietoa mm. resurssien ohjaamisen tueksi. Millaisten asiakkaiden kanssa hoitohenkilökunta päivittäin työskentelee esimerkiksi muistisairaat asiakkaat? Yhtä arvokasta on saada näkyviin, millaisia tuloksia päivittäisessä toiminnassa saadaan aikaiseksi. Näin varmistetaan, että hoitohenkilökuntaa on riittävästi ja oikein kohdennetusti hoitotyön arjessa.

Omassa työssä kehittyminen

RAI-arviointi vahvistaa hoitajan tekemiä huomioita asiakkaasta ja sitä kautta voi oppia näkemään uusia puolia asiakkaan tilanteesta. RAIn käytöllä voidaan tunnistaa henkilökunnan osaamisen kehittämisen tarpeita. Yksittäisen hoitajan tekemän RAI-arviointi on osaltaan vaikuttamassa koko Suomen ikääntyneiden palveluiden kehitykseen THL:n vertailukehittämisen kautta.

RAI-käyttöönottoprosessi

RAI-käyttöönotto

Suunnitelmat ja johtaminen ovat toiminnan ja onnistumisen kivijalka.

Raisoft kulkee asiakkaan rinnalla projektin jokaisessa vaiheessa - se on meidän tapamme toimia.

- tuki
- asiantuntijapalvelu
- verkkokurssit
- projektiosaaminen

Toimijat.

Vitec Raisoft Oy

Vitec Raisoft Oy on asiantuntija- ja ohjelmistoyritys, jolla on yli 20 vuoden kokemus RAI-työvälineiden kehittämisestä. Raisoftilla on Suomessa ja kansainvälisesti laaja asiakaskunta ja yhteistyöverkosto.

Yrityksellä on omat sopimus interRAIn kanssa ja näin ollen Raisoft maksaa sopimuksenmukaiset rojaltit interRAIlle.

RAIsoft-ohjelmisto tarjoaa pilvipalveluna ammattihenkilöstölle työvälineen RAI-arvioinnin kirjaamiseen ja monitasoiseen käyttöön. Olemme vuosien aikana auttaneet satoja organisaatioita käyttöönotossa. Tarjoamme valmiin polun käyttöönottoon ja kuljemme koko ajan rinnalla käytön alkaessa ja käytön jatkuessa.

Olemme toteuttaneet integraatiot yleisimpiin Suomessa käytettäviin potilastietojärjestelmiin; mm. Apotti, Effica, Lifecare, Pegasos, Esko, Hilkka .... ja uusia rakennetaan tarpeen mukaan.

Lue lisää https://www.raisoft.com/fi/ohjelmisto/

THL

Tutkijaorganisaatio interRAIn kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti THL ylläpitää ja vastaa suomalaiseen ympäristöön sovitetuista RAI-välineistä. RAI-välineet perustuvat kansainväliseen tieteelliseen tutkimukseen ja kehittämistyöhön. RAI-arviointijärjestelmän käyttö edellyttää sopimusta THL:n kanssa. RAI-käyttäjät voivat osallistua THL:n koordinoimaan, nykyisellään vapaaehtoiseen, yhteisrahoitteiseen vertailukehittämiseen. Osana vertailukehittämistä THL tuottaa vertailutietokantoja, joista saatavalla tiedolla organisaatioita voi verrata, seurata ja kehittää omaa toimintaansa ja sen laatua.

THL:n RAI-lisenssi on maksuton.

Lähde:

https://finlex.fi/fi/esitykset/he/2020/20200004.pdf

Lisää luettavaa THL:n sivuilla:

THL: Tietoa RAI järjestelmästä

THL: Tietoa RAI-arvioinneista selkokielellä

THL: Näin otat RAI-järjestelmän käyttöön

INNOKYLÄ: RAI-järjestelmän käyttöönotto

INNOKYLÄ: RAI-järjestelmän käyttöönottomalli

interRAI

RAI-järjestelmän on kehittänyt voittoa tavoittelematon, kansainvälinen tutkijaorganisaatio interRAI (www.interrai.org) RAI-järjestelmä ja sen kehittäminen perustuu tutkittuun tietoon. RAI-järjestelmää käytetään lähes 40 maassa.

Ota yhteyttä.

<p><strong>KAROLIINA HAGSTRÖM</strong><br /><span>aluepäällikkö</span><br />puh. 040 182 7365<br />karoliina.hagstrom@vitecsoftware.com</p>

KAROLIINA HAGSTRÖM
aluepäällikkö
puh. 040 182 7365
[email protected]

<p><strong><strong>SUVI AARTSEN</strong><br /></strong>aluepäällikkö<br />puh. 040 638 6310<br />suvi.aartsen@vitecsoftware.com</p>

SUVI AARTSEN
aluepäällikkö
puh. 040 638 6310
[email protected]


Jätä yhteydenotto­pyyntö.