Puhalla pilliin:

Suora linkki Vitecin anonyymille Whistleblowing-kanavalle

.....


Whistleblowing-kanavan 
TIETOSUOJAKÄYTÄNTÖ

Ylläpitäjä

Vitec Raisoft Oy
Y-tunnus: 1615982-5
https://www.raisoft.com
Vaasantie 6 C (iPark)
67100 Kokkola
Puh: 0207 789567

Tietosuojavastaava

Marica Sundström
Puh: 040 481 4004
[email protected]
[email protected]

Whistleblower-kanavaa koskevien henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Whistleblowing-kanavaa käytettäessä valituksen voi tehdä anonyymisti.

Ilmoittaja voi halutessaan kertoa henkilötietonsa valituksen yhteydessä. Mikäli ilmoittaja lähettää henkilötietojaan Vitec Software Groupin Whistleblowing-kanavaa käyttäen, käsittelemme henkilötietoja. https://www.vitecsoftware.com/en/about-vitec/whistleblowing/

Keräämme tiedot ilmoituksen tehneeltä itseltään, ja vain siinä tapauksessa, että hän itse päättää kertoa henkilötietonsa Vitec Software Groupin sisäiselle compliance committeelle, joka käsittelee tapaukset.

Ylläpitäjällä ei ole pääsyä henkilötietoihin, vain Vitec Software Groupin sisäisellä compliance committeella on pääsy tietoihin. Ryhmään kuuluvia henkilöitä sitoo salassapitovelvollisuus (katso Whistleblower Protection Act) eivätkä he saa luovuttaa henkilötietoja ulkopuolisille (mukaan lukien ylläpitäjä).

Käsittelemme seuraaviat tietoja:
- nimi
- puhelinnumero
- sähköpostiosoite

Tietojen luovuttaminen

Vain Vitec Software Groupin sisäisellä compliance committeella on oikeus käsitellä henkilötietoja. Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.

Henkilötietojen siirto kolmanteen maahan

Henkilötietoja ei siirretä ETA:n ulkopuolelle.

Säilytysaika

Tallennamme henkilötietoja noudattaaksemme lakisääteisiä velvoitteitamme. Henkilötietoja säilytetään asian käsittelyn loppuun asti, jonka jälkeen henkilötiedot poistetaan yhden (1) kuukauden kuluessa.

Epätyypillisesti henkilötietoja voidaan säilyttää enintään kaksi (2) vuotta, mutta tällöin rekisteröidylle ilmoitetaan tästä.

Rekisteröidyn oikeudet

Tietosuojalainsäädäntö takaa rekisteröidylle alla kuvatut oikeudet. Nämä oikeudet vahvistavat yksityisyyttä ja antavat sinulle mahdollisuuden hallita henkilötietojesi käsittelyä.
- oikeus tutustua henkilötietoihin
- oikeus oikaisuun
- oikeus tietojen poistamiseen
- oikeus rajoittaa käsittelyä
- oikeus vastustaa tietojen käsittelyä
- oikeus siirtää tietoja järjestelmästä toiseen

Jos haluat käyttää oikeuksiasi, voit ottaa yhteyttä Vitec Software Groupin sisäiseen valvontakomiteaan:
- henkilöstöjohtaja Anna Andersson ([email protected])
- tai talousjohtaja Sara Nilsson ([email protected])

Sinulla on myös oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle.

Jos katsot, että henkilötietojesi käsittely on loukannut tietosuojalainsäädännön mukaisia oikeuksiasi ja erityisesti yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisia oikeuksiasi, voit tehdä valituksen tietosuojavaltuutetun toimistolle.

Henkilötietojen käsittelyn turvallisuus

Henkilötiedot tallennetaan tietokantaan, joka on suojattu luvattomalta käytöltä. Tietokantaan pääsevät vain henkilöt, jotka tarvitsevat sitä tehtäviinsä. Tietojen asianmukainen suojaus toteutetaan käyttämällä vahvaa todennuskirjausta. Tiedot on suojattu asianmukaisilla teknisillä ratkaisuilla.

Tietosuojavastaava on tehnyt Suomessa pakollisen tietosuojavaikutusten arvioinnin Whistleblowing-kanavan käytöstä.