November 7, 2023, from 1 to 2:30 p.m.
Remote training: Basic training for RAIsoft.net software and RAI assessment
(suomenkielinen info lopussa)

Strenghten your RAI skills
- sign up for training!

Girl with heasphones on

Basic training for the RAIsoft.net software and RAI assessment

 
The goal of the training:

You will learn the basics of using RAIsoft.net software and making RAI assessments.

Target group:

RAIsoft.net basic users, i.e., people who do RAI assessments. The training is suitable for people who need support and confirmation for making assessments.

Date and time

November 7, 2023, from 1 to 2:30 p.m. Please add the time to your calendar. RAIsoft expert will send you a personal invitation link to the email you have given after the training has been confirmed.

Content:

We´ll familiarize ourselves with the assessment process of interRAI tools and the RAIsoft.net software.

  • how to start RAI assessment in the RAIsoft.net software
  • discussing key questions
  • Learn a basic understanding of key metrics ADL-H & CPS

NOTE! This training has been designed for those using RAIsoft.net software in Finland in Finnish or Swedish. RAIsoft.net software is also available in English, but this training focuses on Finnish requirements.

Trainer:

RAIsoft expert Maria Storbacka

Price:

150 euros + VAT / participant

Minimum number of participants:

8 people. The implementation of the training depends on the number of registered participants.

Confirmation of training:

We will confirm the training on the 1st of November 2023, after which the trainer will send a personal invitation link to all who have registered by then.

The last day of registration:

October 31st, 2023 (one week before training). If we confirm that there are enough registrants and the training will take place, the registration link will be kept open until the morning of the training (10 a.m. on November 7th). For those who registered later, we will send an invitation after receiving the registration.

Note! If the person registered for the training cannot participate, someone else from the organization can participate instead. The change can be reported directly to the trainer. In case of illness, please get in touch with either the trainer or the training coordinator ([email protected]) separately. Please note that even if someone registered cannot attend the training, those registered will have access to the recording of the training for a week.

Enrollment becomes binding when confirmed that the training takes place as planned. The customer has the right to cancel his participation after the registration period has ended under the following conditions: If the customer cancels his participation after the training has been confirmed. Still, before the actual training, we will charge half of the price of the training. The customer will be charged the entire participation fee if there is no cancellation.

Sign in!

---

Englanninkielinen peruskoulutus RAIsoft.net-ohjelmistoon ja RAI-arvioinnin tekemiseen 7.11.2023

Kohderyhmä: RAIsoft.net peruskäyttäjät eli RAI-arviointeja tekevät henkilöt. Koulutus sopii henkilöille, jotka kaipaavat englannin kielellä tukea ja vahvistusta arviointien tekemiseen.

Tavoite: Opit perusperiaatteet englannin kielellä RAIsoft.net ohjelmiston käyttöön ja RAI-arvionnin tekemiseen.

Aihe/Sisältö:Tutustutaan interRAI-välineiden arviointiprosessiin ja RAIsoft.net ohjelmistoon
- aloitetaan RAI-arviointi RAIsoft.net ohjelmistossa
- käydään yhdessä keskeisiä kysymyksiä
- perusymmärrys keskeisistä mittareista ADL-H & CPS

HUOM! Koulutus on suunniteltu Suomessa RAIsoft.net-ohjelmistoa suomeksi tai ruotsiksi käyttävälle hoitohenkilökunnalle, joiden äidinkieli ei ole suomi tai ruotsi.

Kouluttaja: Maria Storbacka

Hinta: 150 euroa + alv. / osallistuja

Minimiosallistujamäärä: 8. Koulutuksen toteutuminen riippuu ilmoittautuneiden määrästä.

Koulutuksen toteutumisen vahvistus: Vahvistamme koulutuksen toteutumisen 1.11.2023 ja kouluttaja lähettää silloin kutsulinkin kaikille siihen mennessä ilmoittautuneille.

Viimeinen ilmoittautumispäivä: 31.10.2023 (viikko ennen koulutusta). Mikäli koulutus toteutuu, voi koulutukseen ilmoittautua koulutuspäivän aamuun (klo 10) saakka. Myöhemmin ilmoittautuneille lähetämme kutsun ilmoittautumisen tultua perille.

Ilmoittautuminen ja peruutusehdot: Ilmoittautuminen päättyy tiistaina 31.10. ja koulutuksen toteutuminen vahvistetaan kaikille ilmoittautuneille keskiviikkona 1.11. Koulutuksen toteutuminen riippuu ilmoittautuneiden määrästä. Lähetämme henkilökohtaisen kutsulinkin kaikille koulutukseen ilmoittautuneille.
Ilmoittautuminen muuttuu sitovaksi, kun koulutuksen toteutuminen on vahvistettu. Asiakkaalla on oikeus peruuttaa osallistumisensa tilaamaansa palveluun ilmoittautumisajan päätyttyä seuraavin ehdoin: Mikäli asiakas peruuttaa osallistumisen sen jälkeen, kun Raisoft on vahvistanut koulutuksen toteutumisen, mutta kuitenkin ennen koulutuksen toteutumista, laskutamme puolet koulutuksen hinnasta. Jos peruutus jää tekemättä, veloitetaan asiakkaalta koko osallistumismaksu.
Huom! Mikäli koulutukseen ilmoittautunut henkilö on estynyt osallistumasta, voi organisaatio ilmoittaa hänen tilalleen toisen osallistujan. Muutoksen voi ilmoittaa suoraan kouluttajalle. Sairastapauksessa pyydämme olemaan yhteydessä erikseen joko kouluttajaan tai koulutuskoordinaattoriin ([email protected]). Huomatkaa, että vaikka osallistuminen koulutukseen estyisi, saavat ilmoittautuneet viikon ajaksi käyttöönsä koulutuksen tallenteen.

Ilmoittautumislomake yllä olevan SIGN IN -linkin takana. Lomakkeella voi samalla kertaa ilmoittaa koulutukseen myös useamman henkilön.