Ti 21.11.2023 kl. 13-14
Raisoft - allmän distansutbildning: Hur använder jag RAI-informationen i planeringen av vård och service?

STÄRK DITT RAISOFT-KUNNANDE,
ANMÄL DIG TILL UTBILDNINGEN!

 

Distansutbildning

Hur använder jag RAI-informationen i planeringen av vård och service?

 
UTBILDNINGENS MÅLSÄTTNING: 

Du lär dig att använda RAI-informationen i planeringen av vård och service!

 
MÅLGRUPP:

RAIsoft.net basanvändare alltså personer som gör RAI-bedömningar och använder bedömningsresultatet på personnivå.

 
LÄNGD OCH TIDPUNKT:

60 min (45 min + 15 minuter reserverad till frågor och diskussion), tisdagen den 21.11.2023 kl. 13-14
Spara datumet i din kalender. Utbildaren skickar en personlig länk till den e-postadress som uppgavs vid anmälningen.

 
UTBILDNINGS INNEHÅLL:

Hur använder jag RAI-informationen i planeringen av vård och service?- vi granskar hur RAI-bedömningen kan göras ur ett vårdplaneringsperspektiv- vi använder RAI-informationen i planeringen m.h.a RAIsoft.net programmet

 
PRIS:

100 € (+moms 24 % = 124 €) en inspelning av utbildningen finns tillgänglig under en (1) vecka efter utbildningen. En länk till denna skickas senast följande dag efter utbildningen

 
UTBILDARE:

RAIsoft Sakkunnig Maria Storbacka

ANMÄLAN OCH AVBOKNING:

Sista anmälningsdagen är den 14.11.2023. Om utbildningen förverkligas, kan ytterligare anmälningar göras ännu fram till samma morgon som utbildningen ordnas (21.11.2023 kl 10). Vi bekräftar att utbildningen ordnas onsdagen den 15.11.2022 och skickar då en länk till alla som fram till det anmält sig. Till de som anmält sig senare, skickas länken då anmälan kommit fram. Antalet anmälda avgör om utbildningen förverkligas.

Anmälningen blir bindande, då det bekräftats att utbildningen förverkligas. Kunden har rätt att annullera sin beställning efter anmälningstidens slut enligt följande: Om kunden annullerar sitt deltagande efter att Vitec Raisoft har bekräftat att utbildningen förverkligas men innan utbildningen startar, fakturerar vi 50 % av utbildningens pris. Om annullering inte görs, faktureras priset i sin helhet.

Obs! Om den anmälda personen är förhindrad att delta, kan organisationen anmäla en annan person i hens ställe. Ändringen kan meddelas direkt till utbildaren. Vid sjukdomsfall ber vi er vara i kontakt med utbildaren eller utbildningskoordinatorn ([email protected]). Observera att, trots att den anmälda får förhinder att delta i utbildningen, får hen en bandning av tillfället, denna är tillgänglig i en vecka efter tillfället.Du observerar väl att du samtidigt kan anmäla flera personer.

Genom att anmäla dig till utbildningen godkänner du också att utbildningen bandas.

 

Anmäl dig!