Kesäkuu 2021
Jaa

Ylä-Savon, Kuopion ja Varkauden yhteinen ponnistus, osa 1

RAI-käyttöönotto etenee Kallaveden rannoilla.
Ylä-Savon sote, Kuopio ja Varkaus tekivät alkuvuodesta 2021 mittavan RAIsoft-ohjelmiston hankintapäätöksen. Alueella, jonka väestöpohja on n. 170 000, on RAI ollut aiemmin käytössä vasta muutamissa kunnissa, mutta vanhuspalvelulain muutoksen myötä alueella laitettiin aivan uusi vaihde silmään.

Huhtikuussa 2021 Kuopion kaupungin RAI-koordinaattorina aloittaneelle Mari Leikakselle RAI-ohjelmisto on uusi työväline, mutta tiedolla johtaminen, palveluihin ohjaaminen ja erilaiset toimintakykymittarit ovat hyvin tuttuja. RAIsoft-ohjelmiston käyttöönottoa hän odottaa innolla.

– Kymmenkunta vuotta toimin vanhusten palveluohjauksen esimiehenä. Olen toiminut myös päihde- ja mielenterveyskuntoutujien ERAP-työryhmän lähiesimiehenä. Myös vammaispalvelut ja ovat tulleet tutuiksi. Uskon, että laaja ja monipuolinen pohja antaa minulle hyvät eväät viedä asiaa eteenpäin ja tunnen asian omakseni, Leikas kuvailee.

Leikas vetää RAI-työtä Kuopion kaupungissa täysipäiväisenä työntekijänä, Varkaudessa osa-aikaiseksi RAI-koordinaattoriksi on valittu Jani Harinen ja Ylä-Savon sotessa rekrytointi on vielä kesken, siellä RAI-koordinaattorin tehtävään on varattu puolet työajasta.

Leikas pitää isona etuna sitä, että hän on hyvin alkuvaiheissa päässyt verkostoitumaan Suomen muiden RAI-toimijoiden kanssa.

– Meillä on kerran kuussa yhteiset aamukahvit ja pari kertaa olen jo ollut mukana. Todella mielenkiintoista. Aika yksinhän tätä työtä tekee, joten siinä tuntuu heti, että on joukossa mukana. Jyväskylän Mervi Kivistö koordinoi ryhmää ja minä sain vinkin Siun sotesta entiseltä työkaveriltani.

Selvät suunnitelmat

Muutamassa kuukaudessa asiat ovat edenneet vauhdilla ja kolmikannan yhteistyön ensiaskeleet on otettu hyvässä yhteistyössä.

– Tämä on luonnollinen jatkumo POSOTElle, eli Pohjois-Savon sotevalmistelulle, jonka aikana prosesseja on jo yhdenmukaistettu.

– Aloitin tehtävässäni 12. huhtikuuta. Toukokuun loppuun mennessä olemme rakentaneet RAIsoft-ohjelmiston organisaatiopuun, ja nyt Raisoft rakentaa meille testiympäristöä.

– Kesäkuun puolivälissä alkavat johdon koulutukset. Tauon jälkeen ne jatkuvat elokuussa, jonka lopussa on ylin johto koulutettu, on tehty käyttöönottosuunnitelma ja runko meille käytännön työntekijöille, että miten viemme hanketta eteenpäin. Käyttöönottoa lähdetään viemään eteenpäin palvelusektori kerrallaan. Alkusyksystä vanhuspalveluiden esimiesten ja vastuukäyttäjien koulutus, joiden jälkeen käynnistyy henkilöstön verkkokoulutukset. Myöhemmin syksyllä aloitetaan vammaispalveluiden käyttöönotto samoilla askelmerkeillä ja loppuvuodesta tai 2022 alussa on mielenterveyspalveluiden vuoro, Leikas hahmottelee ja toteaa, että kokonaisuudessaan käyttöönottovaiheen pitäisi valmistua vuoden 2022 aikana.

– Tarvittavat integraatiot eriytetään omaksi projektikseen, käyttöönotto on riittävän haasteellinen kakku jo tällaisenaan.

Hän toteaa, että sekä Kuopiossa, Ylä-Savon sotessa että Varkaudessa ollaan RAI-käyttäjinä täysin noviiseja, mutta motivaatio ja halu päästä eteenpäin ovat vahvoja, johto on hankkeeseen hyvin sitoutunut.

Kokonaisuuteen sisältyy optio, jonka mukaan joukkoon voi myöhemmässä vaiheessa liittyä myös muita kuntia. Siilinjärvi on jo ilmaissut kiinnostuksensa. Siilinjärvi on yksi harvoista, joilla RAIsoft-ohjelmisto on ollut käytössä jo pitempään.

Tiedon hyödyntäminen hoitotyön joka tasolla

Ylä-Savon soten, Kuopion ja Varkauden RAI-yhteistyöllä on selvä tavoite ja tahto: Työtä on lähdetty ensi askelista tekemään sillä ajatuksella, että tietoa halutaan hyödyntää hoitotyön kaikilla tasoilla ja toimintamallit yhtenäistetään kaikilla toimialoilla. RAI-välineet otetaan lakisääteisen vanhuspalvelun lisäksi samalla käyttöön myös mielenterveys- ja vammaispalveluissa.

– Emme toteuta tätä siksi, että laki velvoittaa. Lähtökohtana ja tavoitteena on taata asiakkaiden tasa-arvoinen kohtelu, yhdenmukaiset palveluiden myöntämiskriteerit ja se, että voimme tuottaa asiakkaalle oikeaan aikaan oikein mitoitettuja palveluita ja parantaa elämänlaatua. Erityisen tärkeää on asiakkaan omien voimavarojen tukeminen ja hyödyntäminen.

– Näen, että on tärkeää myös asiakkaalle päin kääntää fokusta siihen, että mitkä ovat hänen jäljellä olevat voimavaransa, mikä vielä toimii. On tärkeää vahvistaa asiakkaan omatoimisuutta siitä huolimatta, että on erilaisia sairauksia ja tekijöitä, jotka vaikuttavat päivittäiseen toimintaan. Niinhän se on itse kunkin elämässä. Ei pysty samaan, mihin alle kaksikymppisenä – eikä ole tarkoituskaan, mutta kuitenkin voi omista heikkouksistaan huolimatta elää hyvää elämää. RAI mahdollistaa voimavarojen esille nostamisen, se on tärkeä osa mittarin hyödyntämistä.

– Mitattava tieto auttaa usein laittamaan asiat oikeisiin mittasuhteisiin. Esimerkiksi, jos vanhus kaatunut kotona, voi omainen huolestuneena olla kiivaasti vaatimassa välitöntä palveluasumispaikkaa. Kun tilanne kartoitetaan yhteismitallisella arviointivälineellä, saadaan todellinen palveluntarve ja voimavarat selville, ja voidaan parhaalla mahdollisella toteuttaa asiakkaan tarvitsemat tukitoimet. Esimerkiksi ikä ei sellaisenaan ole koskaan peruste palvelun myöntämiselle. Meillä on sekä itsenäisiä satavuotiaita että laajaa tukea tarvitsevia alle 70-vuotiaita.

Oleellista on ottaa kerätystä tiedosta kaikki ilo irti.

– Millään mittaritiedolla ei ole mitään merkitystä, jos kerättyä tietoa ei osata hyödyntää. Silloin se on vain hukkaan heitettyä aikaa, hän lataa.

Tunnuslukuja ja vastauksia haasteisiin

Leikas alleviivaa tiedolla johtamista ja näkee RAI-tiedon hyödyntämisessä laajat mahdollisuudet. Äänestä kuulee, että hän odottaa jo innolla sitä, että Kuopiossa on saatu RAI-tietoa kerättyä, ja sitä päästään toden teolla hyödyntämään.

– RAI antaa tiedolla johtamisen välineenä ihan päivittäiseen johtamiseen ja esimiestyöhön työvälineitä. Henkilöstön resursointiin, koulutustarpeisiin, ja hahmottamaan, minkälaista asiakaskuntaa meillä kulloinkin on. RAI-tiedosta toivottavasti muodostuu esimerkiksi myöntämisen perusteisiin joitakin tunnuslukuja ja kenties pystymme palveluita organisoimaan ja koordinoimaan uudella tavalla. Alueellamme ikääntyneiden väestön osuus tulee entisestään kasvamaan ja meillä on aika mittava henkilöstön rekrytointihaaste jo nyt.

– Toivottavasti keväällä 2022 olemme jo siinä pisteessä, että ensimmäisissä yksiköissä päästään kerättyä RAI-tietoa todella hyödyntämään.

Seuraamme käyttöönoton etenemistä ja julkaisemme seuraavan jutun loppuvuodesta 2021.