Jaa

Raisoft – tutkimusta ja kehitystä kansainvälisessä, vahvassa verkostossa

Alusta saakka Raisoftin toiminnan tärkeä kulmakivi on ollut vahva, monipuolinen ja kansainvälinen tutkimus- ja kehitysyhteistyö.

interRAI

Kansainvälinen tutkijaverkosto interRAI ylläpitää RAI-järjestelmää ja omistaa sen oikeudet. Raisoftilla on pitkä kokemus interRAI-työvälineiden kehityksestä Euroopassa, Aasiassa ja Australiassa. Kehitystyötä on tehty yhdessä käyttäjäorganisaatioiden, yliopistojen sekä interRAI-jäsenten kanssa.

Kokkolan yliopistokeskus Chydenius

Olemme toteuttaneet useita kehittämishankkeita yliopistokeskuksen kanssa:

AKTIVOI 1.1.2015–31.12.2017
AKTIVOI-hanke synnyttää uusia palvelukonsepteja ja toimintamalleja, jotka perustuvat ihmisten omiin mahdollisuuksiin ylläpitää terveyttään ja toimintakykyään. Avainasemassa ennaltaehkäisy ja fyysinen aktivointi. Hankkeen kolmen osaprojektin kohderyhminä koululaiset, työikäiset ja seniorit. 

WELMED
WELMED on Jyväskylän yliopiston Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen ja yrityskumppaneiden kehittämä fyysisen toimintakyvyn mittauslaboratorio ja toimintamalli terveyden edistämiseen. WELMED tarjoaa työkaluja ja toimintamalleja toimintakyvyn arviointiin ja seurantaan. Konsepti edustaa uutta kumppanuusajattelua tutkimus- ja yritystoiminnan välillä.

GYMTONIC
GymTonic-hanke on singaporelaisen Lien Foundation -säätiön rahoittama tutkimus- ja kehittämishanke, jossa suomalaista osaamista tuodaan 20 vanhustenkeskukseen Singaporeen. Projektin ydin on "Exercise as Medicine" eli liikunta lääkkeenä. Singaporelaisfysioterapeutit koulutetaan Kokkolassa ikäihmisten toimintakyvyn mittaamiseen ja ylläpitämiseen. Merkittävä hanke virittää uusien terveysteknologia- ja koulutustuotteiden vientiä.
GymTonic-kotisivut

TESLA 1.3.2013-30.4.2015
Terveystieteen ja -teknologian tutkimuslaboratoriohanke TESLAn idea on luoda Living Lab -toimintamallin mukainen terveystieteellinen tutkimuslaboratorio ja kehittämispalvelu palvelemaan terveysteknologiayritysten tuotekehittelyä ja liiketoimintaa. Living Lab on käyttäjälähtöinen tutkimuskonsepti.

DRA Consulting Oy

Yhteistyössä DRA Consultingin kanssa olemme kehittäneet Feenix Lääkeseulan, jonka tavoitteena on yksilöllistää ikäihmisten lääkehoito. Feenix Lääkeseulan avulla käydään läpi yleisimmät haitat, joita lääkkeet voivat aiheuttaa. Verrattaessa tuloksia asiakkaan lääkelistaan, nousee esiin epäkohdat, joita korjaamalla asiakkaan vointi kohenee ja haitat vähenevät.

Ab Hur Oy

Raisoft ja HUR tekevät yhteistyötä toimintakykyisen ja aktiivisen elämän puolesta. Yhteisiä hankkeita ovat mm. Welmed, AKTIVOI, GYMTONIC ja TESLA

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos – THL

Raisoft on tehnyt yhteistyötä THL:n kanssa yrityksen perustamisesta saakka. THL valvoo RAI-välineiden suomalaisia versioita.

Kansainväliset kumppanimme

Suomen lisäksi Raisoft on alansa markkinajohtaja myös Sveitsissä. Sveitsiläinen yhteistyökumppanimme on Q-Sys AG.

Kehitysyhteistyötä Australiassa teemme Brisbanessa sijaitsevan The University of Queenslandin kanssa. Helmikuussa 2017 osallistuimme kansainväliseen The Global Acute Care Excellence Forum –konferenssiin Brisbanessa. Tapahtumassa lanseerattiin uusi akuuttihoidon RAI, joka on syntynyt Queenslandin yliopiston, interRAIn ja Raisoftin tiiviissä yhteistyössä. Seuraavana tavoitteena on julkaista sama ohjelmisto myös suomenkielisenä.

Singaporelaisen Pulsesync Pte Ltd:n kanssa olemme tehneet yhteistyötä jo vuodesta 2008 alkaen. Parhaillaan käynnissä on mm. GymTonic-hanke.

Espanjassa yhteistyökumppanimme on New Health Foundation, jonka tavoite on parantaa pitkälle edenneestä sairaudesta kärsivien henkilöiden ja heidän läheistensä elämänlaatua. Organisaation kehittämät toimenpiteet perustuvat Palliatiivisen hoidon kärkihankkeiden tuottaman tiedon laajentamiseen, kehittämiseen ja hallintaan. Yhteinen tavoitteemme on parantaa elämänlaatua myös lopun vääjäämättä lähestyessä.