Maaliskuu 2014
Jaa

Vireyttä ja säästöä RAI-tietojärjestelmän avulla

Oulun Seudun kuntoutussairaala Oy:n toimitusjohtaja Katriina Niemelä työskenteli aiemmin Hiirosenkodin osastolla E7.

Hiirosenkodin osasto E7 oli yksi neljästä pilottiosastosta, joilla RAIsoft järjestelmä otettiin käyttöön Oulussa vuonna 2002. Tuolloin osastolla työskennellyt Katriina Niemelä lähti Helsinkiin RAI-aloitusinfoon päivän varoitusajalla esimiehensä yllättävän esteen takia.

– Lähdin Helsinkiin ”emmääoikeintiiä”-ajatuksella ja koin valtavan ahaa-elämyksen. Tässä oli juuri se työkalu, jota olin esimiestyöhön kaivannut.

– Saimme heti positiivisen hengen arviointien tekoon. Ensimmäiset tulokset vahvistivat pitkään epäilemämme asian. Osastollamme kului lääkkeitä todella paljon.

Vuonna 2002 Hiirosenkodin osastolla E7 lääkkeitä käytettiin selvästi enemmän kuin suomalaisissa vanhainkodeissa keskimäärin. Esimerkiksi rauhoittavia lääkkeitä tai unilääkkeitä sai säännöllisesti yli 70 prosenttia asukkaista. Valtakunnallinen keskitaso oli noin 60 prosenttia.

– Loimme systemaattisesti uusia käytäntöjä. Lisäsimme henkilökunnan lääkehoidon koulutusta ja vakituiseksi käytännöksi otettiin esimerkiksi se, että jos uudella asukkaalla oli lääkelistallaan uni- tai rauhoittavia lääkkeitä tai yli yhdeksän lääkettä, kokonaisuus otettiin heti tarkasteluun. Keskityimme taustoihin ja kokonaisuuteen automaattilääkityksen sijaan. Ehdottoman tärkeää oli, että tiimissä oli mukana kehittämistyöstä innostunut geriatri, Niemelä painottaa.

Huimia tuloksia – hyvinvointia ja taloudellisia säästöjä

– Kehittämistyön lähtökohta on aina asukkaan hyvinvointi. Lääkemäärien ja käytäntöjen tarkistamisen myötä näkyi selviä muutoksia asukkaiden toimintakyvyssä: He virkistyivät, liikunnallisuus, sosiaalisuus ja oma osallistuminen esimerkiksi ruokailuun vahvistuivat. Kehitys näkyi myös RAI-mittareilla.

Kolmen vuoden jälkeen pelkästään 35-paikkaisella Hiirosenkodin osastolla lääkekustannukset olivat pienentyneet lähes 17 000 euroa. Samoilla toimenpiteillä kaikissa Oulun kaupungin pitkäaikaishoidon yksiköissä voitaisiin säästää vuositasolla yli 200 000 euroa.
– Lääkemäärät tippuivat rajusti. Vuonna 2005 esimerkiksi uni- tai rauhoittavia lääkkeitä käytti säännöllisesti enää alle 20 prosenttia asukkaista. Luodut käytännöt ovat pysyneet osastolla voimassa ja toimintaa kehitetään Oulussa eteenpäin koko ajan, nykyisin Oulun Seudun kuntoutussairaala Oy:n toimitusjohtajana työskentelevä Katriina Niemelä kertoo.