Tammikuu 2016
Jaa

Vantaalla siirryttiin palvelimelta pilveen

 

RAI-pääkäyttäjät Irmeli Österman ja Pirjo Ruti kertovat, että työntekijät ovat todenneet uuden järjestelmän selkeämmäksi ja nopeammaksi.


Vantaan kaupunki on ollut RAIsoftin asiakas jo pitkästi toistakymmentä vuotta. Helmikuussa 2015 Vantaalla siirryttiin RAIsoftin pilvipalvelun käyttäjiksi.

Vantaalla RAIsoft-ohjelmisto on käytössä laajasti ja monipuolisesti: kotihoidossa, palvelutaloissa, sairaalassa, hoiva-, kuntoutus- ja kotiutusyksiköissä sekä asiakasohjauksessa. Kotihoidon- ja Laitoshoidon RAI sekä RAIsoft Screener Oulu ovat tuttuja työkaluja ja näiden käyttöä kehitetään aktiivisesti.

– Vantaalla lähdettiin mukaan RAIsoft-ohjelmiston käyttöön ensimmäisten joukossa jo 2000-luvun alusta, mutta vahvempi RAIn käytön kehityskaari on alkanut oikeastaan vasta 2010-luvulla. Viimeiset neljä vuotta kehittämistyöhön on tullut pysyvää suunnitelmallisuutta, mm. RAI-arviontien raportteja ja mittareita hyödynnetään asiakkaiden hoitotyön suunnittelussa. Asiakkuuskriteerit sisältävät sovittuja RAI-mittareita, kotihoidon RAI- ja GFS-potilastietojärjestelmän pääkäyttäjä Pirjo Ruti kertoo.

– Meillä on nimetyt pääkäyttäjät, pidämme säännöllisiä tapaamisia ja tulosyksiköiden johtoryhmät ovat sitoutuneet RAIn käytön kehittämiseen. Koti- ja Laitoshoidon RAIn sekä Oulu Screenerin yhteisessä RAI-koordinatioryhmässä seuraamme tuloksia ja asetamme tavoitteita. Arvioimme mm. vuosittain koulutustarpeita ja raportoimme tarvittaessa RAIhin liittyvistä asioista ylintä johtoa, laitoshoidon RAIn pääkäyttäjä, Simonkoti 4:n osastonhoitaja Irmeli Österman jatkaa.

– Yksiköt ovat valinneet seurattavat laatuindikaattorit. Olemme myös ottaneet RAIn sellaiseksi kehityskohteeksi, jota viemme eteenpäin LEAN-menetelmällä. Tahdomme yksinkertaistaa prosessia ja lisätä joustavuutta. Tulevaisuuden tavoitteena on hyödyntää RAIsta saatavaa tietoa entistä paremmin myös lyhytaikaishoidon, kotihoidon, ja kotikuntoutuksen yhteistyönä vaikuttavan hoidon suunnittelussa, Irmeli Österman jatkaa.

Hän kertoo myös, että ympärivuorokautisessa asumispalvelussa koko hoivahenkilökunta kokoontuu kaksi kertaa vuodessa ”Raportointi-iltapäiviin” THL:n tuotettua kerätyt tulokset eli palauteraportit. Näissä yhteisissä tilaisuuksissa jokainen yksikkö esittelee toisilleen omia tunnuslukujaan ja kehittämiskohteitaan sekä vertailee kokemuksiaan

– Opimme toinen toiseltamme.

Viikossa pilvipalveluun

Helmikuussa 2015 Vantaalla otettiin iso harppaus, kun Raisoftin vanhasta ohjelmasta, palvelinversiosta, loikattiin kertaheitolla pilvipalvelu RAIsoft.netin käyttäjiksi.

– Kyllä se iso siirtyminen aluksi jännitti. Se tuli tavallaan niin nopeasti, mutta meni kuitenkin yllättävän sujuvasti, Irmeli Österman toteaa.

– Vantaan RAIn käyttö oli helmikuussa viikon ajan ajettu alas ja järjestelmä siirrettiin pilvipalveluun. Uusi Net.-versio vaati jokaiselta käyttäjältä uudelleenkirjautumisen ohjelmaan. Työntekijät liittivät RAIn terveydenhuollon ammattikorttiin erillisen ohjeistuksen mukaisesti. RAIsoft koulutti RAI-pääkäyttäjät ohjeistamaan henkilöstöä ja antamaan oikeudet käyttäjille. Kaikki RAIta käyttävien esimiehet ja RAI-yhdyshenkilöt koulutetiin myös RAIsoftin toimesta. RAI-yhdyshenkilöt kouluttivat saamiensa ohjeiden mukaisesti yksiköissään työntekijät. Koulutusprosessi jalkautui eri tasojen välityksellä laajasti. Uuden järjestelmän käytön alkaessa ilmeni teknisiä vaikeuksia ja virheitä, joita korjasimme yhdessä RAIsoftin kanssa. Niistä kuitenkin selvittiin hyvin, Pirjo Ruti toteaa.

– Olin muutaman viikon todella paljon puhelimessa tukemassa ja ohjaamassa henkilökuntaa. Vantaa on alueena niin laaja, että jalkautuminen kaikkiin yksiköihin oli muutosvaiheessa mahdotonta. Puhelinneuvontaa tarvittiin alussa paljon, Ruti muistelee kevättä.
Kuukausien käytön jälkeen pilviversion kanssa on päästy sinuiksi ja kentältä tullut palaute on ollut hyvin myönteistä.

– Työntekijät ovat todenneet uuden järjestelmän selkeämmäksi ja nopeammaksi, Ruti toteaa.

– Meillä on nyt suora integraatio sähköisen potilastietojärjestelmän ja RAIn välillä. On erinomainen asia, että kaikilla asiakkaan hoitoon osallistuvilla on mahdollisuus nähdä netti-RAIsta kaikki asiakkaasta tehdyt RAI-arviot riippumatta siitä, onko ne tehty Laitoshoidon-, Kotihoidon- vai Screenerin ohjelmalla. Voidaan esimerkiksi tulostaa analyysia toimintakyvyn muutoksista ja seurata asiakkaan kehitystä, mihin suuntaan ollaan menossa ja mitä alueita pitää hoidossa huomioida, Österman kuvailee.

Tulevaisuuden kehityskohteena Vantaalla nähdään lääkärien ottamista entistä enemmän mukaan RAI-koulutuksiin ja sen käyttöön.

– Jatkamme edelleen myös kaikkien moniammatilliseen tiimiin osallistuvien RAI-osaamisen kehittämistä, mm. kuntoutuskokouksissa RAI:ta hyödynnetään ja esimerkiksi fysioterapeutit ovat ottaneet RAI:n yhdeksi työkalukseen.

RAIsoftin henkilökunnalle Pirjo Ruti ja Irmeli Österman jakavat runsaasti kiitosta.

– Muutosprosessin aikana olimme tiiviisti heihin yhteydessä. Saimme Miikka Puumalalta, Lucas Vikströmiltä ja Minna Wentukselta hyvin tukea. He ovat helposti lähestyttäviä, aina valmiita auttamaan ja tulivat myös sujuvasti paikanpäälle setvimään ilmenneitä ongelmia. Kehitystyötä jatketaan aktiivisesti.