Tammikuu 2019
Jaa

Turun RAI-osaajien toiminnallinen iltapäivä

Marraskuussa Turun kaupungin vanhuspalvelujen RAI-käyttäjät kokoontuivat yhteen Turun kaupungin vanhuspalvelujen RAI-yhdyshenkilöiden Sanna Pirttisalon ja Eija Tammisen johdolla. Tiivis iltapäivä oli hyvin rakennettu kokonaisuus, joka huomioi hienosti osallistujien RAI-osaamisen ja -kokemuksen kirjon tarjoten osaamisen vahvistusta kaikille käyttäjille.

RAI-peli

Iltapäivä lähti käyntiin leppoisalla alkuverryttelyllä, RAI-pelillä, jonka oli rakentanut RAI-avainosaaja Marianne Oivanen.

– Idea RAI-pelistä syntyi, kun RAI-avainosaajakoulutuksessa suunnittelin ohjelmaa oman yksikköni kehittämispäivään.

Oivanen rakensi nettipelin Kahoot-verkkopalvelua hyödyntäen. Peli toimii siten, että pelaajat ovat kaikki samassa tilassa, ja jokainen kirjautuu verkon kautta peliin omalla kännykällään. Uusi kysymys ilmestyy aina yhteisessä tilassa olevalle näytölle, ja siihen on 30 sekuntia aikaa vastata valitsemalla kännykällään yhden esitetyistä vastausvaihtoehdoista. Ajan päätyttyä peli näyttää oikean vastauksen sekä pylväinä sen, miten osallistujat ovat eri vastausvaihtoehtoja valinneet. Pelitapa saattaa olla monille tuttu esimerkiksi elokuvateattereista ennen näytöksen alkua.

– Tänään pelatun pelin rakensin nimenomaan tätä tilaisuutta varten. Ajatuksena oli rakentaa rento aloitus päivälle.

Peli toimi hienosti. Kysymykset olivat valtaosin melko helppoja, osa hieman vitsikkäitäkin ja päivä pääsi hyvin vauhtiin. Oivanen korostaa, että halutessaan pelistä voi toki rakentaa juuri niin vaativan kuin haluaa ja pelin keräämästä datasta voi ottaa ulos hyvinkin tarkkoja tietoja, ja kartoittaa esimerkiksi henkilökunnan koulutustarpeita.

Hyvä päivä

Pelin jälkeen osallistujat jaettiin ryhmiin, jotka oli luotu RAI-kokemukseen perustuen. Eteviä RAI-vastaavia luotsasivat RAI-avainosaajat kolmessa eri ryhmässä, RAI-aloittelijat otti huomaansa Sanna Pirttisalo ja vasta-alkajien & etevien väliin sijoittuvat tekivät harjoituksia omana joukkonaan.

RAI-vastaavien ryhmät perehtyivät johtavan RAIsoft-asiantuntija Mervi Kivistön kanssa RAIsoft Laatumoduuliin, joka on erinomainen väline esimerkiksi hoidon laadun ja toiminnan vaikuttavuuden seurantaan. Kivistö näytti osallistujille hyvin konkreettisesti, kuinka toivottu raportti tarvittavilla määreillä rakennetaan – oleellista on antaa uudelle raporttipohjalle sen sisältöä hyvin kuvaava nimi! Ravitsemuksesta ja lääkehoidosta rakennetut esimerkkiraportit olivat hyvin vaikuttavia ja antoivat ajattelemisen aihetta.

Mervi Kivistön laatumoduuliperehdytyksen lisäksi RAI-vastaavat paneutuivat mm. hoidon jatkuvuuteen ja rakensivat elämänpuuta. Samaan aikaan RAI-aloittelijat perehtyivät RAI-käytön perusasioita läpi Sanna Pirttisalon johdolla omaa osaamistaan ja ymmärrystään kartuttaen ja pitemmällä osaamisessaan olevat kävivät omia harjoitteitaan.

RAI-yhdyshenkilö Sanna Pirttisalo oli päivään hyvin tyytyväinen.

– Mahtavaa, kun saimme melkein jokaisesta yksiköstä RAI-vastaavia paikalle. Pyrimme aina siihen, että nämä yhteiset RAI-iltapäivät olisivat hyvin toiminnallisia. Näissä päivissä erinomaisilla avainosaajillamme on iso rooli, Pirttisalo kiittelee.

Päivän päätteeksi pyydetty palaute oli myös hyvin positiivista. Osallistujat kertoivat osaamisensa vahvistuneen monin tavoin. MNA-arvioinnin (Mini Nutritional Assessment = ravitsemuksen arviointi) täyttämiseen saatiin lisäoppia, Rehab aukesi aiempaa paremmin, asukkaan osallistamisen merkitys sekä RAI-arviointiin tehtävien merkintöjen tärkeys nousivat hyvin esiin. Näitä asioita moni myös aikoi viedä omassa yksikössään eteenpäin.