Helmikuu 2018
Jaa

Mielenterveys-RAI lisää suunnitelmallisuutta ja motivoi

Turun kaupungin Orikedon palvelukeskuksessa ja Sillankorvan ensisuojassa RAI CMH (Community Mental Health) otettiin käyttöön keväällä 2016.

Alku on teettänyt töitä, mutta huolella tehty pohjatyö on myös tuottanut hyviä tuloksia: RAIn käyttöön on sitouduttu ja kokemukset ovat erittäin positiivisia.

Irina RätsepVastaavalle ohjaajalle, Irina Rätsepille, RAI oli jo entuudestaan jonkin verran tuttu vanhustyön puolelta, mutta mielenterveys-RAIhin hän tutustui ensimmäistä kertaa. Uudesta RAIsta sai vanhalla tuntumalla hyvin kiinni.

– Meillä ei ole aiemmin päihde-mielenterveystyössä ollut käytössä säännöllisiä toimintakyvyn mittareita. Tuntuu hyvältä, kun meillä on nyt yhtenäinen toimintatapa ja selvä struktuuri. RAI-arvioinnilla saadut tiedot ovat keskenään yhteismitallisia ja vertailukelpoisia.

Rätsep toteaa, että RAI auttaa työskentelemään asiakkaan kanssa entistä systemaattisemmin. On helpompi tehdä suunnitelmia ja pohtia tavoitteita, kun vahvuudet ja ongelmat ovat paremmin selvillä.

Hyvä työväline

Orikedolla ja Sillankorvassa RAI CMH on ensisijaisesti omaohjaajan työväline.

– RAI-arvioinnin avulla asioita on hyvä ottaa puheeksi, ja esiin tulee usein uusia asioita, joita asiakas ei ole ennen tullut maininneeksi. RAI toimii hyvin myös motivoinnin välineenä. Arviointi nostaa voimavarat esiin ja lyhyelläkin aikajänteellä näkee tilanteessa tapahtuneet muutokset. Positiivisuuden vahvistaminen on tärkeä asia.

Vahva alku

Irina Rätsep toteaa, että heillä on vielä RAIn kanssa menossa sisäänajovaihe ja vankan kivijalan rakentaminen.

– Henkilökuntamme kaipaa lisää koulutusta päästäkseen syvemmälle RAIn hyödyntämiseen. Olen itse laatinut henkilökunnallemme RAI-käsikirjan pohjalta tarkempaa perehdytysmateriaalia, missä avaan muun muassa sitä, miksi meillä on mikäkin mittari käytössä, miten RAI-arviota käytetään hyväksi asiakkaan toimintasuunnitelman teossa ja kuinka RAI soveltuu päihdehuollon palveluihin. Perehdytyskansiossa on ihan konkreettisia vinkkejä ja neuvoja RAI-käyttäjille, Rätsep kuvailee panostustaan sujuvaan käyttöönottoon.

– Ohjaajat ovat kokeneet RAIn todella hyödylliseksi. Emme ole vielä niin pitkällä, että RAIta osattaisiin hyödyntää esimerkiksi laatutyössä ja hoitotyön johtamisessa, mutta yksilö- ja osastotasolla sen arvo on huomattu. Saman arvion käyttöönotto on myös helpottanut osastojen yhteistyötä ja takaa paremman jatkuvuuden, kun esimerkiksi Sillankorvalla on jo tehty RAI CMH -arviointi ja Orikedolla työtä jatketaan!