Elokuu 2015
Jaa

Toimiva, hyvin sisäistetty RAI on tärkeä työkalu Lahdessa

Tiina tekee RAIn näkyväksi.


Tiina Lehtinen on toiminut Lahden kaupungin RAI-suunnittelijana syksystä 2012.

– RAI tuli Lahteen vuonna 2011, joten minä hyppäsin liikkuvaan junaan, Lehtinen toteaa. Kahdessa ja puolessa vuodessa Lahden juna on RAI-Tiinan vauhdissa puksuttanut hurjasti eteenpäin!

– Vaikka työnkuvaani kuuluu muutakin kuin RAI:ta, niin kyllä minua töissä RAI-Tiinaksi kutsutaan, Lehtinen nauraa iloisesti.

– Minulla oli hyvät pohjat lähteä viemään RAIta eteenpäin, sillä ehdin olla vuosia töissä eri puolilla Lahden kaupungin terveydenhuollon organisaatiota itseäni samalla kouluttaen. Tunnen sekä kotihoidon, asumispalveluiden, sairaanhoidon että hallinnon haasteet omakohtaisesti.

RAIta eteenpäin viedessään Lehtisellä on kristallinkirkkaita periaatteita ja tavoitteita, joita kohti hän pyrkii määrätietoisesti.

– RAIn tulee olla kiinteä osa hoitotyötä sen joka tasolla. Toimiva, hyvin sisäistetty RAI on tärkeä työkalu sekä yksittäiselle hoitajalle, osastolle, yksikölle että hoitotyön johdolle. Olen pyrkinyt RAI-urani ajan siihen, että aina, kun meillä alkaa jokin uusi kehittämishanke tai luomme uusia toimintatapoja, niin RAI otetaan heti osaksi uutta toimintaa. Toinen tärkeä tavoitteeni on se, että jokainen RAIta työssään käyttävä oivaltaa RAIn merkityksen ja mahdollisuudet oman työnsä näkökulmasta. Tahdon pilkkoa RAI-strategiamme sellaiseksi, ettei se leiju käytännön työtä tekevän henkilökunnan yläpuolella johdon visioina, vaan muuttuu selkeiksi tavoitteiksi, joista jokainen ymmärtää oman työnsä merkityksen tärkeänä osana kokonaisuutta. Jokainen ymmärtää rakentavansa kirkkoa eikä hakkaavansa kiviä, Lehtinen tiivistää.

Hyvää työtä ja paljon tehtävää

Lehtinen on saanut RAI-rintamalla Lahdessa aikaan paljon. RAIta on osittain kiittäminen myös viimeaikoina lahtelaiselle hoitotyölle sadelleista tunnustuksista.

– Siiri-toimintamallimme sai keväällä Lahden kaupungin innovaatiopalkinnon ja toukokuun 2015 alussa Ikinä-hankkeemme sai valtakunnallisen sosiaali- ja terveysalan tunnustuspalkinnon. Siirissä on kyse ikäihmisten neuvonta- ja palveluohjauksen keskittämisestä. Tavoitteena on tukea kotona selviytymistä, parantaa arjen sujuvuutta ja löytää oikeaa apua oikeaan aikaan. Tärkeä osa Siiriä on asiakkaan kotona tehtävä RAI Screener Oulu -kartoitus. Ikinä-hankkeessa puolestaan on kyse kaatumisen ehkäisystä. Myös kaatumisen riskitekijöitä kartoittavan Ikinä-kysely otettiin heti osaksi RAIta, Tiina kuvailee.

Lehtinen toteaa, että syksyn 2012 jälkeen on tapahtunut paljon ja alun haasteet on nyt selätetty, mutta RAI-työ on kuitenkin vielä alkuvaiheissaan.

– RAIn jatkuva haaste on arviointien huolellinen, yhteismitallinen teko ja niiden antaman tiedon systemaattinen hyödynnys. RAIn toteuttaminen vaatii yhteisöllisyyttä ja tiimihenkeä, ajatusta siitä, että tehdään yhdessä töitä ihmisten parhaaksi. Kiireessä se tuppaa välillä unohtumaan ja aikaa vievät arvioinnit voivat välillä tuskastuttaa. Mutta kun arviointeihin panostettu aika käytetään hyvin, ne maksavat itsensä takaisin, kun hoitotyössä voi paremmilla tiedoilla antaa tukea ja panostaa oikeisiin asioihin. Samalla hoidon esimiehet saavat tärkeää, vertailukelpoista tietoa siitä hoitotyön toimivuudesta ja arjesta. Vertailu valtakunnantasolla muihin toimijoihin auttaa paljastamaan myös omia kehitystarpeita ja vahvuuksia – voimme ottaa oppia toisiltamme.

Pehmeitä keinoja

Lehtinen kertoo, että esimerkiksi laitoshoidon RAIssa lääkehoidon osioihin paneutuminen on sekä vähentänyt lääkekustannuksia että parantanut asiakkaiden elämänlaatua.

– Lääkehoidon arviointi paljastaa esimerkiksi antipsykoottisten lääkkeiden käytön ilman psykoottisia oireita, unilääkkeiden säännöllisen käytön, uni- sekä rauhoittavien lääkkeiden yhteiskäytön sekä kokonaislääkemäärän. Kun näitä tarkastellaan valtakunnantason tuloksiin, kiinnittyy huomio nopeasti mahdollisiin suurempiin poikkeamiin. Tärkeä osa prosessia on se, että geriatri sitoutui tarkastelemaan RAI-arvion antamia tuloksia ja arvioimaan lääkkeiden tarpeellisuutta. Jo puolessa vuodessa lääkemäärät vähenivät selvästi. Samalla otettiin myös käyttöön pehmeämpi keinoja esimerkiksi unettomuuden hoitoon – joskus lämmin maito ja villasukat tehoavat pillereitä paremmin ja senkin voi hyväksyä, etteivät kaikki yksinkertaisesti nuku yhtä paljon kuin toiset.

Lehtinen kertoo myös valaisevan esimerkin siitä, kuinka yksinkertaisilla toimilla asioita voidaan parantaa, kun niihin rauhassa pureudutaan.

– Ikinä-hankkeen kysely esimerkiksi paljasti, että yhdellä asiakkaalla oli suurentunut kaatumisriski, kun wc:n valokatkaisija oli "väärällä puolella" ja valojen laittaminen öisellä wc-käynnillä oli hankalaa. Hoitaja ehdotti ratkaisuksi rautakaupasta pikkurahalla saatavan liiketunnistusvalon hankkimista ongelman poistamiseksi. Omaiset hankkivat tunnistiminen samana päivänä ja mummon kaatumisriski pieneni merkittävästi.

Työnsä parhaat hetket Tiina Lehtinen kiteyttää napakasti:

– Kun jollakin syttyy RAI-lamppu, se on todella palkitseva hetki!