Kesäkuu 2019
Jaa

RAI tukee Rinnekodin työtä

Projektipäällikkö Nadja Delcos.
Rinnekoti on Suomen suurin yksityinen kehitysvamma-alan toimija, jolla on yli 60 asumispalveluyksikköä noin 50 perhehoitokotia. Kaiken kaikkiaan Rinnekotia pitää kotinaan lähes 1000 kehitysvammaista tai autismikirjoon kuuluvaa lasta, nuorta ja aikuista.

– Olimme vuosina 2015-2016 mukana THL:n pilotissa, jossa samalla myös kehitettiin interRAI ID -välinettä (kehitysvamma-RAI, Intellectual Disability). Siitä asti interRAI on ollut ainakin jollakin tavalla mukana Rinnekodin toiminnassa.

Uutta RAI-vaihdetta silmään Rinnekodilla päätettiin laittaa 2018 – ja kuten vanha hyvä sanonta toteaa, hyvin suunniteltu on puoleksi tehty.

– Aloitimme RAI-valmistelun vuonna 2018 kolmessa yksikössä. Prosessin aikana RAI-työryhmä valmisteli RAI-materiaalia koko Rinnekodin interRAI-käyttöönottoa varten, projektipäällikkö Nadja Delcos kertoo.

Hän toteaa, että RAIsoft-ohjelmisto istuu hyvin Rinnekodin nykytekemiseen.

– RAIsoft tukee meidän olemassa olevia prosesseja ja kulkee rinnalla – ei missään tapauksessa irrallaan.

Delcos kertoo hypänneensä mukaan jo hyvässä vauhdissa olleeseen, erinomaisesti valmisteltuun projektiin.

– Projektiryhmä on tehnyt valtavan hyvän suunnitelman ja ohjeistukset, niiden mukaan on hyvä edetä.

Asteittain eteenpäin


Tammi-helmikuussa 2019 kolmen palveluyksikönjohtajan vetämissä yksiköissä aloitettiin arviointien tekeminen.

– Siinä samalla vielä koeponnistettiin ohjeet ja tehtiin viimeiset fiilaukset ennen kuin käyttö laajennettiin 20 yksikköön maaliskuun alussa.

Projektipäällikkönä Nadja Delcos "soittelee perään" ja kartoittaa, miten interRAI-käyttö yksiköissä etenee.

– Uuden aloittaminen vaatii aina panostusta ja tukea. Me olemme päässeet hyvin liikkeelle, ja hirveän iso merkitys on ollut hyvällä suunnittelulla. Noin 10 henkilön projektiryhmä teki valmisteluvaiheessa hyvin käytännönläheistä työtä. Käytiin läpi kaikki mahdolliset haasteet, tehtiin paljon ohjeita, mietittiin sisäistä RAI-viestintää ja laadittiin myös RAI-arvioinnista kertovat kirjeet sekä omaisille että selkokielisinä asiakkaille.

Delcos kertoo, että Rinnekodin asiakkaiden skaala on laaja ja päivittäinen tekeminen eri yksiköissä voi olla hyvinkin erilaista. Ohjeistus ja linjaukset tulevat vielä tarkentumaan työn edetessä ja organisaation rakentuessa vahvemmin interRAI-järjestelmän sisään.

– Meillä on käytössä sekä THL:n verkkokoulutukset, omat sisäiset koulutukset ja ohjeistukset, mutta tärkeintä on käytännön tekeminen. Arviointeja pitää oikeasti päästä tekemään, että siihen harjaantuu ja kehittyy. RAIsoft-ohjelmiston olemme kokeneet helppokäyttöiseksi ja koko ajan rinnalla kulkeva käsikirja on todella hyvä ja lisäksi saimme juuri kaksi paikkaa THL RAI -erityisasiantuntijakoulutukseen.

– Luotamme hyvään suunnitteluun, selkeisiin ohjeisiin, tekemisen vahvistamiseen ja rauhalliseen laajentamiseen. Tänä vuonna juurrutamme RAI:n 20 yksikköön ja siitä jatkamme eteenpäin, Delcos tiivistää.

Kovat odotukset

– Olemme vasta RAIsoft-taipaleemme alussa, mutta meillä on jo askelmerkit vuoteen 2022, jolloin interRAI on osa meidän yksiköittemme perustoimintaa ja johtamista. RAI:sta tulee jokaisen yksikkömme pysyvä arvioinnin työväline. Kun saamme arviointimääräämme lisää massaa, alamme perehtyä paremmin ohjelmiston tuottamiin raportteihin. Haluamme osoittaa asiakaskunnillemme oman laatumme ja toimintamme läpinäkyvyyden. Ajan kanssa RAI:sta kasvaa johdon työkalu, laadun varmistamisen ja kehittämisen tärkeä väline.