Lokakuu 2018
Jaa

Päijät-Hämeessä rakennetaan vahvaa RAI-perustaa - osa 2

PHHYKY:n RAI-avainosaajien verkostoiltapäivä 4.9.2018.
Peruspalvelukeskukset Oiva ja Aava sekä Lahden kaupunki muodostivat Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän (PHHYKY) vuoden 2017 alussa.

Syyskuussa 2017 julkaisimme ensimmäisen osan PHHYKY:n tarinaa. Tuolloin yhteinen taival oli vasta hyvässä alussa, nyt ollaan jo paljon pitemmällä. Mitä kuuluu?

– Ensimmäinen asia yhteenliittymisen jälkeen oli saada koko kentälle yhteiset RAI-ohjeet. Nyt voi jo sanoa, että yhteiset ohjeet ovat jalkautuneet koko alueelle ja RAIta tehdään koko PHHYKY:n alueella samalla tavalla, RAI-suunnittelija ja -pääkäyttäjä Tiina Lehtinen kertoo.

Lehtinen alleviivaa, että työ vahvan pohjan ja varman yhteismitallisuuden saavuttamiseksi jatkuu, sillä lähtökohdat ovat olleet keskenään hyvin erilaisia.

– Eri tasoinen osaaminen on meille vielä iso haaste. Osa yksiköistä on käyttänyt RAIta jo pitkään ja hallitsevat sen erinomaisesti. Toiset vielä opettelevat RAIn käyttöä. Tärkeää on se, että RAI mielletään osaksi perustyötä. Se kulkee joka päivä rinnalla eikä sitä ajatella erillisenä asiana.

Käyttö laajenee

PHHYKY:n alueella RAI:n käyttöä on ryhdytty systemaattisesti laajentamaan.

– Kaikki meidän yksiköt ovat nyt RAIn piirissä, myös vammaispalvelujen asiakasohjaus ja Psykososiaaliset palvelut ovat aloittaneet RAI-käytön. Haluamme saada RAIsta toimivan työkalun kaikille tulosalueille.

Oman lisänsä tuo maakuntauudistuksen näkökulma. RAIn arvo on huomattu ylemmässä johdossa. Hankejohtaja Ismo Rautiainen peräänkuuluttaa ennakoivaa laadunvalvontaa ja tiedon hyödyntämistä. Tiedon tarve vain kasvaa koko ajan.

– Tarvitsemme maakunnan tasolla järjestelmää, joka tuottaa ja jalostaa tietoa johdolle. RAI toimii jokaisella tasolla: se lähtee liikkeelle yksilöstä ja tuottaa luotettavaa tietoa myös johdon tarpeisiin. Huomionarvoinen asia on sekin, että kun ajatellaan, kuinka paljon resursseja käytetään tiedon syöttämiseksi RAIhin, on syytä myös hyödyntää sitä ja ottaa tietoa ulos, Lehtinen avaa ajatusta.

RAI-pääkäyttäjät Tiina Lehtinen ja Sirpa Oja (kotihoito) kertovat, että nyt, kun koko PHHYKY on saatu hyvään alkuun yhteisellä RAI-polulla, on oikea aika panostaa yhä enemmän RAI-arvioiden laatuun ja kerätyn tiedon oikeellisuuteen.

– RAI-avainosaajiemme verkostoiltapäivässä teemana oli juuri arviointien oikeellisuus ja ajantasaisuus. Se on se ydin, jolla pidämme perustan vahvana voimme luottaa tiedon laatuun ja hyödynnettävyyteen.

– Koti- ja asumispalveluissa panostamme juuri siihen, että tuomme RAI-tiedot henkilökohtaiseen hoitosuunnitelmaan. Tulosten oikeellisuus on peruslähtökohta hyvälle hoitosuunnitelmalle, Sirpa Oja kertoo.

Työ jatkuu

PHHYKY:ssä on monta rautaa yhtä aikaa tulessa. Asiat limittyvät ja lomittuvat keskenään. Samaan aikaan RAI-käytön laajentamisen kanssa on myös vaihdettu potilastietojärjestelmää, joka vaikuttaa myös RAI-käyttöön. Onneksi on olemassa integraatiot, joten samoja tietoja ei tarvitse syöttää moneen paikkaan. Oja ja Lehtinen alleviivaavat myös sitä, että tavoitteena on saada levitettyä RAIta yhä leveämmille hartioille.

– Kyllä me ollaan Tiinan kanssa tehty valtavasti töitä tämän eteen. Isossa organisaatiossa asiat eivät mene eteenpäin ilman nimettyjä vastuuhenkilöitä. Yksi Tiina ja Sirpa ei ehdi joka paikkaan, Sirpa Oja toteaa painokkaasti.

– Meillä on Päijät-Hämeessä käytössä RAIsoftin laaja sotepaketti ja totta kai haluamme hyödyntää sitä mahdollisimman laajasti, Tiina Lehtinen toteaa ja nostaa esimerkiksi Feenix-Lääkeseulan käytön lisäämisen.

– Jalmari Salpausselän kuntoutussairaalan hoiva- ja kuntoutusosastolla tehdään kaikille asiakkaille Feenix-Lääkeseula. Se on nostanut esiin monia asioita ja hoitajat ovat kokeneet Feenixin olevan heille hyvä väline myös oman oppimisen ja kertauksen välineenä. Myös esimerkiksi ravitsemuksen arviointiin käytettävä MNA-mittari on myös tunnistanut hyvin vajaaravitsemuksen ongelmia.

Kaikesta näkee, että Päijät-Hämeessä on kova tahto viedä RAIta eteenpäin ja ottaa RAIsta kaikki ilo irti.

– Meillä on RAI vähän joka sopassa, ja nälkä kasvaa syödessä, Tiina Lehtinen nauraa mainiten myös kaatumisen ehkäisyyn panostavan IKINÄ- mallin implementoinnin, jossa on myös hyödynnetty RAIsoft-ohjelmistoa ja IKINÄ-RAI on nyt mukautettuna mukana raportissa.

– Mervi (johtava RAIsoft-asiantuntija Mervi Kivistö) teki meille raporttiin määrittelytyötä, jolloin saimme helppolukuisen raportin, jossa on oikeissa kohti vihreitä ja punaisia huutomerkkejä kiinnittämässä huomiota.

Päteviä ja taitavia

PHHYKYn pääkäyttäjät ovat onnellisia siitä, että heillä on niin päteviä ja taitavia työntekijöitä. Ojalla ja Lehtisellä on vahva rooli myös työntekijöiden kouluttamisessa.

– Olemme halunneet nostaa RAI-avainosaajiemme profiilia yksiköissä. Kun taloon tulee uusi työntekijä, he saavat ensimmäisenä tutustuttavakseen RAI-toimintaohjeet. Yksikön RAI-avainosaaja antaa heille käyttöoikeuden, jonka jälkeen työntekijä kirjautuu itse järjestelmään ja suorittaa THL:n verkkokoulutuksen, jonka jälkeen he tulevat meidän pitämään koulutukseen. Tiina vetää RAI LTC (= Long Term Care) ja Sirpa RAI HC (=Home Care) -koulutukset. Koulutuksen jälkeen uusi työntekijä palaa omaan yksikköönsä ja tekee ensimmäisen arviointinsa avainosaajan ohjauksessa. Sen jälkeen on vuorossa Sirpan ja Tiinan mittarikoulutukset, jotta työntekijä oppii ymmärtämään arvioinnin tulokset. Tämän jälkeen uusi työntekijä on valmis tekemään ja hyödyntämään arviointeja itsenäisesti, Oja ja Lehtinen kertovat toisiaan täydentäen.

– Myös vanhat työntekijät haluavat ja tarvitsevat koulutusta oman osaamisensa kehittämiseen. Meillä on parhaillaan työn alla koulutustarvekysely, joka selvittää sekä käytyjä koulutuksia että tarpeita ja toiveita. Katsotaan, mitä se tuo tullessaan, naiset päättävät.