Toukokuu 2022
Jaa

Kohti hyvinvointialueita

Enää on reilut puoli vuotta aikaa siihen, kun koko sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisvastuu siirtyy kokonaisuudessaan hyvinvointialueille vuoden 2023 alussa.
Vauhdilla lähestyvä muutos näkyy vahvasti myös Raisoftin toiminnassa, kun uudet ja vanhat asiakkaat miettivät uudelleenorganisoitumista hyvinvointialueen pohjalta. Toisilla työ on alkanut vuosia sitten, toisilla se on vasta alussa.

– Tuleva muutos on ollut nähtävissä jo vuosia, ja eri puolilla Suomea rakenneuudistuksen edellyttämää työtä on lähdetty tekemään hyvin etupainotteisesti, jo reilusti ennen valtiovallan lopullisia päätöksiä, Raisoftin asiakkuusjohtaja Minna Wentus tuumaa.

Raisoft on ollut tiiviisti mukana muutoksessa asiakkaiden kanssa ja kokemusta on karttunut erilaisista toimintamalleista ja vaihtoehdoista. Toimivaan ratkaisuun on monia vaihtoehtoja, mutta kaikissa onnistuneissa projekteissa on jotain yhteistä; hyvä suunnittelu, riittävästi aikaa sekä joukko motivoituneita ja sitoutuneita tekijöitä.

– Meillä Raisofilla on ylipäätään yli 20 vuoden kokemus erilaisista RAI-käyttöönotoista ja viimeiset 5–6 vuotta on tehty töitä nimenomaan hyvinvointialueille sopivien ratkaisujen rakentamiseksi, joten uskallan sanoa, että kokonaiskuva on meillä erittäin hyvin hallussa, Wentus toteaa.

– Yhä useammin asiakas toivookin Raisoftilta entistä suurempaa roolia käyttöönoton ja muutosten valmistelussa.

Asiakkaiden haasteita ratkoen ja räätälöityjä kokonaisuuksia rakentaen on pikkuhiljaa muodostunut Raisoftin hyväksi havaittu tiekartta. Sen esittämien kysymysten kautta määritellään lähtötilanne ja tavoitteet lyhyemmällä ja pitemmällä aikajänteellä. Kun nämä peruskysymykset kartoitetaan tarkasti, on helpompi määritellä konkreettiset toimenpiteet, joilla tavoitetta kohti lähdetään kulkemaan.

– Ison muutoksen edessä on oleellista tunnistaa sekä nykytilanne että tulevaisuuden tavoitetila. Tämän jälkeen muutos pitää palastella pieniin osiin. Lisäksi on oleellista tunnistaa resurssit ja voimavarat. Tämän jälkeen alkaa priorisointi; mikä on kriittistä ja mikä vähemmän kriittistä. Kaikkea ei saada kerralla kuntoon.

Maija jarruttaa, kannustaa, vetää ja opastaa

Usein Raisoftilla ollaan myös jarruttamassa asiakkaan lennokkaita suunnitelmia. Yleensä jarruttajana toimii projektipäällikkö Maija Svenfelt.

– Olemme havainneet monta kertaa, että erityisesti myöhemmin liikkeelle lähteneillä on usein kova kiire saada kaikki kuntoon ripeästi. Se ei ole hyvä lähtökohta, projektipäällikkö Maija Svenfelt toteaa ja kertoo usein jarruttavansa asiakkaiden suunnitelmia lempeästi mutta päättäväisesti.

– Hyvä lopputulos vaatii sitä, että tehdään pohjatyöt kunnolla, varataan aikaa suunnittelulle, koulutukselle, harjoittelulle ja uuden oppimiselle. Niiden vaiheiden yli ei saa kiirehtiä liian nopeasti tai pian ollaan vaikeuksissa. Ei ole hyvä asia sen paremmin asiakkaan kuin Raisoftinkaan kannalta, jos yritetään haukata kerralla liian iso pala. Tiedämme jo etukäteen, että lopputulos on hyvin mahdollisesti tyytymätön asiakas, joka ei saa ohjelmistosta toivomaansa irti. Sitä me emme halua. Käyttöönotto vaatii aikansa.

Samaa korostaa myös Pirkanmaan RAI-koordinaattorina aiemmin työskennellyt RAIsoft-asiantuntija Riitta Sernola, joka puhui hyvinvointialueiden RAI-käyttöönoton onnistumisen kulmakivistä myös Raisoftin asiakaswebinaarissa tammikuussa 2022.

– Tarvitaan yhteistä ymmärrystä, yhtenäisiä prosesseja, paljon yhteistyötä ja verkostojen rakentamista. Konkreettisten tavoitteiden kautta määritellään aikataulut ja seurattavat laatukriteerit sekä selkeät vastuut. Jokaisen tulee tietää oma roolinsa RAI-prosessissa. Erittäin tärkeää on myös varmistaa jokaisen työntekijän RAI-osaaminen. Tarvitaan työtehtävien ja roolien mukaiset koulutuspolut. RAI-kielen käyttö esihenkilöiden ja johtajien puheissa lisää henkilöstön motivaatiota perehtyä huolellisesti RAI-arviointien tekemiseen yhdessä asiakkaan kanssa. Tämä rakentaa yhteistä ymmärrystä ja laatua, joiden kautta lopussa seisoo kiitos. Käytettävissä on oikea-aikaista ja luotettavaa tietoa, jota voidaan hyödyntää hoitotyön kaikilla tasoilla. Jokainen voi johtaa omaa työtään tiedolla tehtävästä riippumatta, Sernola tiivistää.

Samanlainen aikataulu

Koska Hyvinvointialueiden täysimääräinen aloituspäivä tammikuussa 2023 ja vanhuspalvelulain määrittelemä takaraja interRAI-välineiden käyttöönotolle huhtikuussa 2023 ovat hyvin lähellä toisiaan, kulkevat asiat alueilla usein käsi kädessä.

– Olemme havainneet, että monilla alueilla, joilla RAI-välineet ovat olleet vanhustyössä käytössä jo vuosia, on tultu siihen tulokseen, että hyvinvointialueiden myötä on hyvä hetki laajentaa RAI-välineiden käyttöä myös mielenterveys- ja vammaispalveluihin, kun toimintoja ollaan joka tapauksessa yhtenäistämässä yli toimialojen ja kuntarajojen.

Hyvinvointialueet muodostetaan hyvin erilaisten kuntien ja kaupunkien kesken. Esimerkkinä RAI-tulosten hyödyntämisestä Sernola mainitsee yhtenäiset palveluiden myöntämisen perusteet, joilla mahdollistetaan alueen asukkaiden yhdenvertaisuus ja tasapuolisuus palveluiden saantiin.