Joulukuu 2016
Jaa

Jyväskylässä RAIta käytetään laajasti ja monipuolisesti

Jyväskylän kaupungissa RAI on ollut käytössä 5-6 vuotta. Ensimmäisenä RAI otettiin käyttöön kotihoidon puolella (HC) syksyllä 2010 ja vuotta myöhemmin pitkäaikaishoidossa (LTC). Jyväskylässä RAIn käyttöönotto linjattiin siten, että liikkeelle lähdettiin leveällä rintamalla ja perusteellisesti. Nyt ollaan jo pitkällä.

– Teimme RAIlle kirjallisen käyttöönottosuunnitelman ja henkilökunnalle toteutimme massakoulutukset. Etenemiselle tehtiin selkeä aikataulu, jonka toteutumista seurattiin tarkkaan. Näin saimme RAIn menemään hyvin läpi henkilökunnalle ja johdon sitoutumaan. Omia RAI-tunnuksia ei saa ilman koulutusta. Tässä ajassa RAIn käytöstä on pikkuhiljaa tullut rutiini, mutta kyllä se edelleen vaatii porukan tsemppaamista. Avainosaajilla on tärkeä rooli, Jyväskylän kaupungin perusturvan toimialajohtaja Kati Kallimo taustoittaa.

RAIn käytön vakiintumisen myötä sen käyttö ja hyödyntäminen on vuosien saatossa laajentunut ja monipuolistunut. RAI on kirjattu muun muassa palveluasumisen puitesopimukseen keväällä 2013.

– Puitesopimukseen on kirjattu, että RAIn tulee olla käytössä myös puitesopimukseen kuuluvilla yksityisillä palveluntarjoajilla, joilta Jyväskylän kaupunki ostaa palveluita. Kaupunki maksaa ohjelmiston ja palveluntarjoaja vastaa oman henkilökuntansa kouluttamisesta pääsääntöisesti, mutta toki he ovat olleet tervetulleita tiettyihin kaupungin järjestämiin RAI-koulutuksiin.

Jyväskylässä RAIta hyödynnetään monin tavoin. RAI-arvio on kirjattu muun muassa myöntämisperusteisiin arvioitaessa, milloin on aika siirtyä kotihoidosta palveluasumisen piirin ja sitä hyödynnetään myös palveluseteleitä myönnettäessä. RAI auttaa asettamaan palveluiden myöntämiselle yhteismitalliset standardit.

– RAI on hyvä työkalu myös hoitotyön johtoon. Viime vuosina hoitajamitoitukset ovat herättäneet paljon keskustelua. RAI antaa arvokasta tietoa asiakkaiden hoitoisuuksista ja auttaa mitoittamaan resurssit oikein, Kallimo kuvailee.

Raporteista hyöty irti

Jyväskylän kaupunki käyttää paljon ostopalveluita ja sen myötä kaupungin vanhuspalveluihin on syntynyt valvontatiimi vastaamaan siitä, että kaikki toimii kuten pitääkin – sekä ostettujen että itse tuotettujen palveluiden osalta. Yksi osa valvontatiimin työtä on RAIn käytön valvominen.

– Minä ja kollegani seuraamme muun muassa sitä, että RAI-arviot tehdään säännöllisesti, kertoo valvontakoordinaattori Riitta Matikainen.

Kati Kallimo ja Riitta Matikainen

Perusturvan toimialajohtaja Kati Kallimo ja valvontakoordinaattori Riitta Matikainen.

– Me vanhuspalvelujen RAI-pääkäyttäjät, palveluohjaaja Jenni Salminen ja minä, tuotamme myös vanhuspalveluiden johdolle säännöllisesti RAI-raportteja. Osana raporttia selvennämme myös sitä, mitä tulokset kertovat. Päävastuu raporteista on Jennillä, mutta teemme paljon yhteistyötä raporttien tulkinnassa. Minulla itselläni on vahva esimieskokemus, jota hyödynnän tulkitessani raportin antamaa tietoa. Yhdessä katsomme, mitä raportista on syytä erityisesti nostaa esiin johdon tarkemman katseen alle. Tuloksista voi tarkastella esimerkiksi eroavaisuuksia kaupungin sisällä alueittain tai verrata Jyväskylää Suomen keskiarvoihin ja pohtia syitä eroihin.

Välillä joutuu myös hoputtamaan RAI-arvioiden tekoa.

– Jos on havaittavissa, että yksikössä on RAI-arviot saatu ajan tasalle juuri ennen tietojen lähettämistä THL:lle, osaa jo epäillä, ettei arvioista juuri laatua löydy. Mikäli huomaamme ennakoivalla valvontakäynnillä arviointien toteuttamisen laahaavan jälkijunassa, sovimme yksikölle selvät päivämäärät, mihin mennessä niiden tulee olla tehtynä, Matikainen kuvailee valvonnan tehtävää RAI-arviointien osalta.

Laatumoduuli haltuun

Riitta Matikainen haluaa jatkossa panostaa laatumoduulin käytön kehittämiseen.

– Laatumoduuli on meillä käytössä, mutta sen tehokkaampaan hyödyntämiseen ollaan nyt vasta heräämässä. Tavoitteena on saada esimiehet tehostetummin käyttämään sitä omissa yksiköissään. Laatumoduuli antaa esimiehelle mahdollisuuden tarkastella esimerkiksi jotakin oman yksikkönsä erityispiirrettä tai laadun kehittämisen kannalta kiinnostavaa asiaa ja kairautua vaikka yksilötasolle saakka. Myös alueiden vertailu on mielenkiintoista. Saman kaupungin sisälläkin eri alueilla toiminta on kuitenkin aina pikkasen erilaista. Toisen alueen vahvuus voi olla toisen heikkous – ja päinvastoin. RAIn avulla pyrimme kohti yhä tasalaatuisempaa hoitoa.