Kesäkuu 2016
Jaa

Hyvä käyttöönottosuunnitelma antaa RAIlle vauhtia!

Vanhus- ja vammaispalvelujen johtaja Tarja Rautsiala ja käyttöönottokoordinaattori Sirpa Oja.

Peruspalvelukeskus Oiva on Hollolan kunnan organisaatioon kuuluva yksikkö, joka tuottaa Hollolan lisäksi myös Asikkalan, Hämeenkosken, Kärkölän ja Padasjoen sosiaali- ja perusterveydenhuollon palvelut. RAIsoft.net otettiin Oivassa oivasti käyttöön elokuussa 2014.

Ensimmäisenä RAI otettiin käyttöön yhdessä palveluasumisen yksikössä ja hyvän alun jälkeen käyttöönotto laajennettiin rivakasti koko Oivan alueen asumispalveluihin

– Keväällä 2015 koko palveluasumisen henkilökunta kävi läpi RAIn A ja B -koulutukset ja vuoden 2015 loppuun mennessä kaikki palveluasumisen asiakkaat, kaikkiaan yli 300 henkilöä, olivat RAIn piirissä. Tämän vuoden puolella on vedetty jo ensimmäiset A-koulutukset kotihoidon henkilökunnalle. Aikataulun mukaan helmikuussa 2017 kaikki kotihoidon asiakkaat ovat RAIn piirissä, käyttöönottokoordinaattori Sirpa Oja kertoo.

Koulutuksen A-osio on käyttöönottokoulutusta ja B-osio on arviointikoulutus, eli koulutuksessa käydään läpi arvioinnin sisältöä ja opitaan tekemään kokonaisvaltainen arviointi.

Uskallusta resursointiin!

Vaikka Oivassa RAI on vielä kohtuullisen uusi tuttavuus, on käyttöönottoa siivittänyt koordinaattori Sirpa Ojan sekä vanhus- ja vammaispalvelujen johtaja Tarja Rautsialan aiempi RAI-kokemus.

– Olin aiemmin töissä Porvoossa kotihoidon puolella kotisairaanhoitajana, osastonhoitajana ja palvelupäällikkönä. RAI on ollut siellä käytössä jo vuodesta 2003. Reilussa kymmenessä vuodessa ohjelmisto on mennyt huimasti eteenpäin ja on ulkonäöltäänkin kuin eri maailmasta, Sirpa Oja kertoo.

– Minulle RAI on tullut tutuksi Helsingissä 2000-luvun alussa pitkäaikaisyksikössä sekä parissa muussa organisaatiossa toimiessani, Tarja Rautsiala taustoittaa ja kiittelee ohjelman kehittymistä sekä sen uusia ”palikoita”. RAI-tietoa hyödynnetään Oivassa myös johtoryhmän työskentelyssä ja tavoitteiden asettamisessa.

Aiempi RAI-kokemus loi pohjan sille, että Hollolassa oli hyvä käsitys siitä, kuinka RAIn kanssa tulisi lähteä liikkeelle.

– On uskallettava resursoida käynnistysvaiheeseen. Kukaan ei voi tehdä sitä täysipainoisesti oman työnsä ohella, aika ei riitä. Emme olisi voineet viedä RAIta eteenpäin tällä vauhdilla ja tässä laajuudessa, mikäli Sirpa ei olisi täysipäiväisenä RAI-tehtävissä, Rautsiala alleviivaa.

Sirpa Oja on täysin samaa mieltä.

– Tulin Oivaan alun perin vetämään toista projektia, mutta Tarjan ajatuksesta tehtävä muuttui RAI-koordinaattoriksi. Täysipäiväisenä koordinaattorina olen pystynyt suunnittelemaan käyttöönottoa huolella, laatimaan ohjeita käyttäjille ja ottamaan yksiköiden vetäjät ja avainosaajat mukaan kehittämään RAIn käyttöä. Tätää kautta voimme olla varmoja siitä, että RAIsoft.net jää Oivassa aidosti elämään, siitä osataan ottaa hyöty irti ja RAI menee eteenpäin, Sirpa Oja toteaa.

Palveluntarpeen arviointi

Oivassa ollaan ensimmäisten joukossa ottamassa käyttöön uusi asiakasohjauksen RAI, jonka avulla toteutetaan asiakkaan porrastettu palveluntarpeen arviointi.

– Koulutukset alkavat kevään 2016 aikana. Teen parhaillaan ohjeistusta siitä, kenelle palveluohjauksen RAI-arviointi tehdään ja kenelle ei.

Kaiken kaikkiaan Hollolassa ollaan RAIhin kaikin puolin oikein tyytyväisiä. Yhteistyö pelaa ja kouluttajilla on hyvä ote.

– Koulutus on konkreettista ja kunnolla ruohonjuuritasolla. Hoitohenkilökunta pääsee asiaan hyvin kiinni, Sirpa Oja kiittelee.

Neuvoja aloittelijoille

Uusille RAI-käyttöönottajille hollolalaisilla on oiva viesti:

– Uusien käyttöönottajien kannattaa käyttää aikaa konkreettisen ja perusteellisen käyttöönottosuunnitelman tekoon ja miettiä, kuka RAI-prosessia alussa pyörittää. Tarkka käyttöohje ja aikataulutus: kenelle, kuka, mitä ja milloin, Tarja Rautsiala alleviivaa.
Sirpa Oja kannustaa ottamaan esimiehet ja hoitohenkilökunnan vahvasti mukaan ensiaskelista alkaen.

– RAIta täytyy käydä kunnolla läpi kaikkien sitä käyttävien kanssa. Konkreettisesti ja asiakaslähtöisesti. Silloin RAIn kanssa päästään parhaiten eteenpäin ja arviointien esiin nostama asiakkaiden palveluntarve konkretisoituu henkilökohtaiseen palvelusuunnitelmaan.

– Raisoftin kouluttaja Mervi Kivistö sanoi meille, että Oivalla on Suomen toiseksi paras RAI-käyttöönottosuunnitelma. Mainitsematta tosin jäi, että kenellä sitten on se paras! Oja ja Rautsiala naurahtavat.