Marraskuu 2018
Jaa

Heinolan laatuprojektilla RAI-tiedosta täysi hyöty

RAISOFT LAATUMODUULI KIINNOSTAA. MARRASKUUSSA JÄRJESTIMME MYÖS ILMAISEN LAATUMODUULI-WEBINAARIN KAIKILLE AIHEESTA KIINNOSTUNEILLE. WEBINAARIN VETI JOHTAVA RAISOFT-ASIANTUNTIJA MERVI KIVISTÖ.
Kun Heinolassa RAIsoft-ohjelmiston osaksi liitettiin Laatumoduuli, tehtiin samalla päätös siitä, että uuden työkalun ominaisuuksia halutaan hyödyntää mahdollisimman hyvin. Syntyi laatuprojekti.

– Minä olen Heinolan RAI-yhteyshenkilö ja minun tehtäväni ollut koostaa vanhuspalveluyksiköihin ja johdolle RAI-tietoa THL:n raporteista. Se on tuntunut työläältä, ja lisäksi THL:n aineisto on aina käytettävissä vasta viiveellä. Halusimme saada tuottamamme tiedon heti käyttöön ja hyödyksi, Mari Pynnönen taustoittaa.

Pynnönen otti yhteyttä Raisoftin johtavaan asiantuntijaan, Mervi Kivistöön, kysyäkseen, kuinka asiaa kannattaisi viedä eteenpäin.

– Merviltä tuli nopeasti selkeä ehdotus laatutyön malliksi. Projekti lähti liikkeelle huhtikuussa 2018 meidän omalla laatualueiden määrittelyllä.

Heinolassa projektiryhmään kuului vanhus- ja hoitopalvelujohtaja, kotihoidon, asiakasohjauksen ja asumispalveluiden päälliköt sekä palveluesimiehet, yksiköiden avainosaajia ja vastuukäyttäjiä, geriatri Pirjo Peltomäki sekä Raisoftin Mervi Kivistö.

– Laatualueet määriteltiin vanhuspalvelustrategian kautta ja asetimme myös yksikkötason tavoitteet. Teimme Merville karkean luonnoksen toiveistamme ja toukokuussa Mervi peilasi toiveitamme RAIsta saatavaan tietoon. Syntyi meidän toiveittemme mukaan luodutlaatuanalyysit, joita vielä hiottiin ja tarkennettiin palautteemme mukaan. Mervi kertoi meille, mitä mittaritietoja yhdistelemällä saamme RAIsta ulos haluamamme tiedot.

"Paljon hyvää tullessaan"

Mari Pynnönen korostaa Mervi Kivistön roolia projektissa.

– Hänen asiantuntijapanoksensa on ollut todella iso ja tämä projekti on ollut meille kaikille todella silmiä avaava. Heinolan RAI-käytön alkutaipaleella minä ja esimiehet olemme usein saaneet perustella ja vastata kysymykseen, "MIKSI TÄTÄ RAITA OIKEIN TEHDÄÄN?". Monet ovat kokeneet RAI-arviointien teon työlääksi ja aikaavieviksi. Nyt todella näemme, mitä hedelmiä hyvin tehty työ ja arvioinnit tuottavat!

Pynnönen toteaa, että laatuprojekti ja RAI-tiedon uudenlainen hyödynnys on tuonut paljon hyvää tullessaan.

– Se on tukenut yhteistä keskustelua ja luonut tekemiselle yhteistä kuvaa ja suuntaa.

Marraskuun alussa projekti otti ison harppauksen eteenpäin, kun Mervi Kivistö koulutti heinolalaisia käyttämään itse laatumoduulia ja tekemään analyysejä.

– Odotukset ovat tosi korkealla, olemme luottavaisia ja innostuneita. Mervin koulutustapa on hyvin osallistava ja jännittävää päästä nyt itse sukeltamaan laatumoduuliin ja tekemään analyysejä, Mari toteaa ennen koulutusta.

Ja jälkeenpäin tunnelma on innostunut:

– Mervin pitämä laatumoduulikoulutus oli hyvä ja innostava. Palaute mukana olleilta esimiehiltä ja työntekijöiltä oli positiivista. Mervin tekemien laatuanalyysien käyttäminen oli helppoa. Nimeämistämme laatualueista saa nyt tietoa näppärästi toivomaltamme poikkileikkauspäivältä tai ajanjaksolta. Tietyn laatualueen muutoksia voi tarkastella yksikkötasolla tai seurata laatualueella tapahtuvia muutoksia vain esim. kotihoidon tiimitasolla tai ryhmäkotitasolla. Mikä tärkeintä, tieto on reaaliaikaista!

Uudet taidot on myös otettu heti käyttöön.

– Testailimme jo kahden esimiehen kanssa koulutuksessa opittuja asioita ja myös oman analyysin tekemistä, ja sekin tuntui jo aika näppärältä. Muutamiin yksityiskohtiin tarvitsemme vielä Mervin tukea. Ratkaisevaa on nyt se, että esimiehillä ja RAI-vastuukäyttäjillä olisi aikaa tutustua laatumoduuliin ja suorittaa siellä erilaisin "rajausehdoin" laatualueiden tarkastelua. Meillä on vielä tulossa erilliset koulutuspäivät kotihoidon ja palveluohjauksen sekä asumispalveluiden avainosaajille ja vastuukäyttäjille. Koulutuksissa on myös laatutyöryhmässä mukana olevia palvelupäälliköitä ja esimiehiä. Näissä koulutuksissa tarkastellaan laatuun liittyviä analyysejä oman yksikön osalta ja samalla myös keskustellaan esille nousseista tuloksista sekä mahdollisista toimintamalleista, mihin tulee reagoida.

– Viimeistään koulutusten jälkeen meillä tulee olla määriteltynä vastuut laatualueiden seurannan suhteen. Näin laatumoduuli saadaan systemaattiseen käyttöön, kun on nimettynä kuka seuraa minkäkin tason analyysitietoja, Pynnönen kertoo.

Panostus kannattaa

Kotihoidon vastuulääkäri Pirjo Peltomäki pitää Laatumoduulin kehittämistä hyvänä asiana.

– Olemme tässä tosin vasta alkumetreillä ja käyttöä täytyy totutella. Ongelma toki on se, että muuta työtä on sen verran paljon, että laatumoduulin käyttö tahtoo välillä unohtua ja uusissa tapaamisissa onneksi asiat palautuvat nopeasti mieleen. Aika ja jatkuvat käyttö tuonee tähän parannuksen. On ollut erittäin hyvä, että olemme voineet räätälöidä ohjelmaa omia tarpeitamme varten.

– Laatumoduuli on hyvä työkalu nostaa esille asioita esimerkiksi psyykenlääkkeiden käytön osalta, ja jatkossa voidaan miettiä, että otamme esimerkiksi vuosittain esille erilaisia teemoja, joihin tulee erityisesti kiinnittää huomiota. Raporttien perusteella voimme sitten arvioida, onko tuloksia saatu aikaiseksi. Tämä antaa kaikille työntekijöille hyvää palautetta tehdystä työstä.

Peltomäki toteaa voivansa hyödyntää RAI-arvioita työssään potilaskohtaisesti esimerkiksi lausuntojen laadinnassa. Erityisen hyödyllisiä ovat arviointien lisämerkintäkentät, jotka antavat yksilöllisempää tietoa asiakkaan tilanteesta.

– Olemme täällä Heinolassa viimeisen vuoden aikana tehneet kaikille tehostetun palveluasumisen asukkaille ns. ennakoivat hoitosuunnitelmat. RAIsoft Laatumoduulilla on hyvä arvioida, mitä vaikutuksia sillä on ollut. Näemme esimerkiksi, että päivystyskäynnit ja sairaalasiirrot ovat vuoden aikana lähes puolittuneet. Tämä on potilaiden kannalta inhimillistä ja arvokasta, ettei turhia siirtoja tehdä. Toki tämä on myös kunnalle taloudellisesti kannattavaa.

– Kovin kattavia raportteja ja analyysejä ei ole vielä tehty ja olemme vasta alkumetreillä tässä asiassa, mutta olen ehdottoman vakuuttunut, että panostus tähän projektiin kyllä kannattaa. Nyt vain täytyy sinnikkäästi ryhtyä hyödyntämään kaikkea tietoa mitä tästä on saatavissa, kotihoidon vastuulääkäri, geriatri Pirjo Peltomäki toteaa.

Johtava asiantuntija Mervi Kivistö on Heinolan laatuprojektiin hyvin tyytyväinen.

"Mielestäni on tärkeää tunnistaa hoidon laatua monipuolisesti. On tärkeää tietää missä olemme jo valmiiksi hyviä, mikä lisää kilpailukykyämme, mutta myös tunnistaa ne laatualueet, joissa meillä on vielä tekemistä."

– Heinolan laatuprojektiryhmän kanssa työskentely on ollut antoisaa, ja on hienoa kuulla positiivisista kokemuksista. Nyt kun hoidon laatualueet on määritelty, on aika lähteä tarkastelemaan toimintamalleja, ja sen jälkeen toiminnan vaikuttavuutta. Laadimme innostuksissamme myös seurannat asiakasrakenteen liittyen. Perusmittareilla on helppo seurata, miten asiakasrakenne muuttuu, ja ohjautuuko oikeita asiakkaita oikeisiin palveluihin.