Heinäkuu 2017
Jaa

Folkhälsan ottaa RAIsta kaiken ilon irti!

Kira Exell-Paakki
Vuonna 1921 perustettu Folkhälsan on yleishyödyllinen sosiaali- ja terveysalan järjestö, joka pyrkii edistämään ihmisten terveyttä ja elämänlaatua erityisesti Suomen ruotsinkielisillä alueilla. Folkhälsaniin kuuluu satakunta paikallisyhdistystä ja n. 19 000 jäsentä. Työntekijöitä järjestöllä on noin 1500.
Folkhälsan on sekä kansalaisjärjestö että merkittävä sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottaja muun muassa lastensuojelun, lasten päivähoidon, nuorisotyön, palveluasumisen ja kuntoutuksen saralla.

– Meillä RAIta on käytetty jo ensimmäisestä pilotista alkaen. Ympärivuorokautisen hoidon RAI (LTC) on ollut käytössä koko ajan. Kotihoidon RAI (HC) oli välillä pois käytöstä oman toimintamme muutosten vuoksi, mutta nyt se on ollut uudestaan käytössä jo pitkään, asumis- ja sosiaalipalveluiden johtaja Kira Exell-Paakki kertoo.

Hän korostaa, että kaikki, mitä Folkhälsanilla tehdään, tehdään asiakasta varten.

– Asiakas on aina toiminnan keskiössä. Tämä pätee myös RAIn käyttöön. RAI-arvioita tehtäessä pidetään aina mielessä, että niitä tehdään asiakkaan hyvää arkea ja elämää varten.

Kerätty tieto hyötykäyttöön

Folkhälsanilla RAIn käyttö on luonteva osa jokapäiväistä elämää ja tekemistä.

– RAI on ensisijaisesti asiakkaan omahoitajan työväline. Omahoitaja vastaa RAI-arvioiden säännöllisestä toteuttamisesta, mutta toki RAIta käyttää koko moniammatillinen tiimi tilanteen mukaan. RAIn käyttö on meillä eheä jatkumo, jolle päivittäinen kirjaaminen antaa loppusilauksen. Kun suunnittelu ja kirjaaminen tehdään säännöllisesti, myös puolivuosittain tehtävä RAI-arvio on helppo toteuttaa ja asiakkaan tilanne on aina todennettavissa, Exell-Paakki taustoittaa.

Folkhälsanilla RAIn tuottaman tiedon hyödyntämiseen asiakasta palvelevalla tavalla on paneuduttu tosissaan.

– Kun asiakkaalle tehdään RAI-arvio, pysähdymme miettimään, mitä nämä tulokset asiakkaan elämän kannalta tarkoittavat. Meillä on jokaisella asiakkaalla henkilökohtainen päivä- ja kuntotussuunnitelma. Kaivamme esiin hyvän elämän peruspilarit ja asiakkaan voimavarat. Elämän pitää olla joka päivä elämisen arvoista.

Laatua ja turvaa

Exell-Paakki kertoo, että RAI on organisaatiossa käytössä kaikilla tasoilla.

– Strategiatyössämme meillä on työkaluna "tasapainotettu tuloskortti" (balanced scorecard), jota kutsutaan nimellä Kartta & Kompassi. Se luo raamit, ohjeet ja tavoitteet, kuinka me navigoimme eteenpäin muuttuvassa maailmassa.

Missä mennään? Mikä tilanne on suhteessa muihin toimijoihin ja yksiköihin organisaation sisällä? Miten asiat ovat suhteessa entiseen ja kuinka ne ovat muuttuneet? Minne ollaan menossa?

– Seuraamme omaa tekemistämme tarkasti ja olemme myös oppineet nauttimaan positiivisesta palautteesta, hyvin tehdystä työstä. On helpompaa ottaa kiitokset vastaan, kun mittaritkin osoittavat kehujen olevan oikeutettuja.

Samalla RAI tuo myös turvaa soten tehdessä tuloaan.

– Voimme palveluntarjoana näyttää, miltä laatu ja kustannustehokkuus objektiivisilla mittareilla mittattuna näyttävät. Uskon vahvasti, että RAIlla tulee jatkossa olemaan merkittävä, valtakunnallinen rooli palvelutarpeen arvioinnissa ja laadun seurannassa. Folkhälsan on ollut hyvin kauaskatseinen ottaessaan RAIn käyttöön heti alusta saakka.

Tavoitteena vihreät mittarit

RAIn lisäksi Folkhälsanilla on käytössää myös muita mittareita, joilla omaa toimintaa seurataan jatkuvasti.

– Olemme huomanneet, että mitä useampi RAI-mittari palaa vihreänä – eli mittattu asia on paremmin kuin Suomessa keskimäärin – sitä paremmin yksiköllä menee muutenkin. Vihreät RAI-mittarit korreloivat suoraan esimerkiksi taloudellisten tunnuslukujen ja henkilökunnan työhyvinvoinnin kanssa, Exell-Paakki valaisee.

Asumis- ja sosiaalipalveluiden johtaja Kira Exell-Paakki kouluttaa itse omaa väkeään RAIn saloihin ja kiertää säännöllisesti – kaksi kertaa vuodessa – Folkhälsanin jokaisessa asumisyksikössä.

– Käymme indikaattorien muutokset yhdessä läpi. Pohdimme muutoksia, mietimme syitä niiden takana ja käymme läpi, mitä voisimme muuttaa. Asetamme konkreettisia tavoitteita, joita voidaan numeroilla mitata. RAIn antamat tiedot nostavat esiin yksiköiden vahvuuksia ja kehittämisalueita.

Exell-Paakki korostaa johdon sitoutumista.

– Folkhälsanin johto on ollut RAIhin sitoutunut jo vuodesta 2000. Raportoin RAI-tulokset vuositasolla myös korkeimmalle johdolle. Koko organisaatio on hyvin kiinnostunut kehittämisestä, tavoitteiden asettamisesta ja oman toiminnan jatkuvasta parantamisesta.

Kira Exell-Paakki on ytimiään myöten RAI-ihminen.

– Kun minä pääsen tästä asiasta vauhtiin, en oikein malta lopettaa. RAI käyttämisessä riittää meillä edelleen kehitettävää, voimme käyttää sitä vielä paremmin, tehokkaammin ja monipuolisemmin. Yksi tärkeä tavoite on ottaa tänä vuonna laatumoduuli kunnolla käyttöön ja hyödyntää entistä paremmin sen tuottamaa ajantasaista tietoa!