Sote-konsepti

Raisoftin sote-palvelupaketit tarjoavat valmiin konseptin kokonaisvaltaiseen ja laadukkaaseen hoitotyöhön. Laajin kokonaisuus antaa mahdollisuuden saada kattavan kokonaiskuvan asiakkaan hyvinvoinnin tilasta ja kehityksestä. Suppein sisältää vain välttämättömimmät perusarviointivälineet, perustasolla lisänä myös screenaus-arvioinnit.

Vanhustenhuolto

Perus

Ympärivuorokautisen hoidon RAI (LTC)
Kotihoidon RAI (HC)
Screener Oulu
Palvelutarpeen arviointi (CA)
Mielenterveyskysymykset
RAIsoft.net SAAS-palvelu

Laaja

Ympärivuorokautisen hoidon RAI (LTC)
Kotihoidon RAI (HC)
Screener Oulu
Palvelutarpeen arviointi (CA)
Mielenterveyskysymykset
RAI-mittariarviointi
Feenix Lääkeseula
Ravitsemuksen arviointi (MNA)
Lyhyt fyysisen suorituskyvyn testistö (SPPB)
RAIsoft.net SAAS-palvelu

Suppea

Ympärivuorokautisen hoidon RAI (LTC)
Kotihoidon RAI (HC)
Mielenterveyskysymykset
RAIsoft.net SAAS-palvelu

Mielenterveystyö

Perus

Psykiatrisen avohoidon RAI (CMH)
Psykiatrisen sairaalahoidon RAI (MH)
Psykiatrisen akuuttitilanteen arviointi (ESP)
RAIsoft.net SaaS-palvelu

Laaja

Psykiatrisen avohoidon RAI (CMH)
Psykiatrisen sairaalahoidon RAI (MH)
Psykiatrisen akuuttitilanteen arviointi (ESP)
RAI-mittariarviointi
AUDIT-testi (C)
RAIsoft.net SaaS-palvelu

Suppea

Psykiatrisen avohoidon RAI (CMH)
Psykiatrisen sairaalahoidon RAI (MH)
RAIsoft.net SaaS-palvelu

Kehitysvammahuolto

Perus

Kehitysvammahuollon RAI (ID)
RAIsoft.net SaaS-palvelu

Laaja

Kehitysvammahuollon RAI (ID)
RAI-mittarimoduuli
RAIsoft.net SaaS-palvelu

Ennaltaehkäisevä työ

Perus

15D
Lyhyt fyysisen suorityskyvyn testistö (SPPB)
RAIsoft.net SaaS-palvelu

Laaja

15D
Lyhyt fyysisen suorityskyvyn testistö (SPPB)
AUDIT-testi (C)
Dehko
Welmed
Feenix Lääkeseula
RAIsoft.net SaaS-palvelu

Suppea

15D
RAIsoft.net SaaS-palvelu

Hoidon suunnittelu ja laadun seuranta

Perus

Hoitosuunnitelmamoduuli
Laatumoduuli

Laaja

Hoitosuunnitelmamoduuli
Laatumoduuli
Johtajamoduuli
Konsultointimoduuli

Suppea

Hoitosuunnitelma-moduuli

Koulutustyökalut

Perus

RAIsoft.net e-Oppimisympäristö
RAIsoft.net Koulutusympäristö

Suppea

RAIsoft.net e-Oppimisympäristö

Integraatiot

Perus

Effica-integraatio
Hilkka-integraatio
Pegasos-integraatio
GFS-integraatio

Laaja

Effica-integraatio
Hilkka-integraatio
Pegasos-integraatio
GFS-integraatio
Export