Arviointivälineet

Iso osa Raisoftin kehittämistä arviointivälineistä pohjautuu RAI-järjestelmään, jota ylläpitää ja oikeudet omistaa kansainvälinen tutkijaverkosto interRAI. Suomessa RAIsta vastaa Terveyden ja Hyvinvoinninlaitos THL. Tarjoamme kattavasti myös muita päteviä mittareita hyvinvoinnin edistämiseen.

Raisoftin kaikki arvioinnit tuottavat kattavia raportteja hoitotyön kaikille tasoille. Kun asiakastason arvioinnit toteutetaan säännöllisesti, kertoo raportti välittömästi asiakastason muutokset. Ohjelmiston tuottaman asiakasprofiilin painotuksia voidaan muokata sen mukaan, mitä asioita halutaan erityisesti seurata.

THL:n sivuilla voi tutustua kattavaan RAI-mittareiden listaukseen ja perehtyä tarkemmin siihen, mitä mittareiden antamat tulokset kertovat.

Asiakasohjaus

arviointivälineet

VANHUSTENHUOLTO
Palveluntarpeen arviointi (CA/HELSA)
Sosiaalisen tilanteen arviointi (HELSA)
Palvelutarpeiden selvittäminen, kartoitus ja palvelunohjaus (CHA) sekä täydennysosat MH (mielenterveysongelmat), FS (toimintakyky) ja AL (palveluasumisen asiakkaan laaja arviointi)
Kotihoito: RAI HC ja interRAI HC
Osittaisarvioinnit (Screener Oulu, RAI-mittariarviointi) 
Ravitsemustilan arviointi (MNA)
Lyhyt fyysisen suorituskyvyn testistö (SPPB)
Dehko
Welmed
FRAT (Falls Risk Assessment Tool) - lyhyt kaatumisvaaran arviointi / hoivapalvelut ja sairaalat 
FROP (Falls Risk for Older People) - lyhyt kaatumisvaaran arviointi / kotona asuva iäkkäät
Akuuttihoidon RAI (AC)
Mielenterveysongelmien laaja kartoitus (interRAI CHA-MH)
Palveluasuminen (interRAI CHA-AL)
Toimintakyvyn laaja kartoitus (interRAI CHA-FS)

MIELENTERVEYSTYÖ
Psykiatrisen avohoidon RAI (CMH)
Psykiatrisen akuuttitilanteen arviointi (ESP)
Lasten ja nuorten mielenterveys- ja kehitysvammapalvelut (ChYMH-DD)
Osittaisarviointi (RAI-mittariarviointi)
AUDIT-testi (C)

KEHITYSVAMMATYÖ
Palvelutarpeiden selvittäminen, kartoitus ja palvelunohjaus (CHA)
Kehitysvammaishoidon RAI (ID)
Lasten ja nuorten mielenterveys- ja kehitysvammapalvelut (ChYMH-DD)
Osittaisarviointi (RAI-mittariarviointi)

Vanhustenhuolto

arviointivälineet

Palvelutarpeen arviointi (CA/HELSA)
Sosiaalisen tilanteen arviointi (HELSA)
Palvelutarpeiden selvittäminen, kartoitus ja palvelunohjaus (CHA) sekä täydennysosat MH (mielenterveysongelmat), FS (toimintakyky) ja AL (palveluasumisen asiakkaan laaja arviointi)
Kotihoito: RAI HC ja interRAI HC
Ympärivuorokautinen hoito: RAI LTC ja interRAI-LTCF
Laitoskuntoutuksen RAI (PAC)
Osittaisarviointi (Screener Oulu, RAI-mittariarviointi) 
Ravitsemustilan arviointi (MNA)
Lyhyt fyysisen suorituskyvyn testistö (SPPB)
Mielenterveyskysymykset 
FRAT (Falls Risk Assessment Tool) - lyhyt kaatumisvaaran arviointi / hoivapalvelut ja sairaalat 
FROP (Falls Risk for Older People) - lyhyt kaatumisvaaran arviointi / kotona asuva iäkkäät
Akuuttihoidon RAI (AC)
Mielenterveysongelmien laaja kartoitus (interRAI CHA-MH)
Palveluasuminen (interRAI CHA-AL)
Toimintakyvyn laaja kartoitus (interRAI CHA-FS)

Mielenterveystyö

arviointivälineet

Psykiatrisen avohoidon RAI (CMH)
Psykiatrisen akuuttitilanteen arviointi (ESP)
Psykiatrisen sairaalahoidon RAI (MH)
Lasten ja nuorten mielenterveys- ja kehitysvammapalvelut (ChYMH-DD)
AUDIT-testi (C)
Osittaisarviointi (RAI-mittariarviointi)

Kehitysvammatyö

arviointivälineet

Kehitysvammatyön RAI (ID)
Palvelutarpeiden selvittäminen, kartoitus ja palvelunohjaus (CHA)
Lasten ja nuorten mielenterveys- ja kehitysvammapalvelut (ChYMH-DD)
Osittaisarviointi (RAI-mittariarviointi)

Terveyden edistäminen ja ennaltaehkäisevä työ

Lyhyt fyysisen suorityskyvyn testistö (SPPB)
AUDIT-testi (C)
Dehko
15D
Welmed
Ravitsemustilan arviointi (MNA)
FRAT (Falls Risk Assessment Tool) - lyhyt kaatumisvaaran arviointi / hoivapalvelut ja sairaalat 
FROP (Falls Risk for Older People) - lyhyt kaatumisvaaran arviointi / kotona asuva iäkkäät