Ratkaisun avaimet.

Hoidon laadun ja vaikuttavuuden näkyväksi tekeminen on toimintamme kulmakiviä.

Sama tietopohja antaa eväät sekä yksilölliseen hoivaan että laajemman näkökulman hoitotyön johtamiseen: resurssit, alueiden erot, syiden vertailu, tavoitteet ja suuret linjat. Kerättyä tietoa voidaan jalostaa ja analysoida monin tavoin sekä valmiita raportteja hyödyntäen että asiakkaan toiveiden mukaan räätälöiden.

Tavoitteemme on, että Raisoft-ohjelmistolla kerättyä ajantasaista ja yhteismitallista tietoa hyödynnetään päätöksenteon pohjana hoitotyön kaikilla tasoilla.

Ohjelmistomme on suunnattu ikäihmisten koti- ja pitkäaikaishoitoon sekä ennaltaehkäisevään työhön, kehitysvammahuoltoon ja kaikenikäisten mielenterveystyöhön.

Yhteistyö on avainasemassa: RAIsoft-ohjelmistoa ei ole sidottu mihinkään toiminnanohjausjärjestelmään. Käytetyimpiin järjestelmiin on valmiina kattavat integraatiot, ja uusia rakennetaan tarpeen mukaan.

Yhtä tärkeää on oman tekemisemme laadun kehittäminen ja toiminnan läpinäkyvyys – sertifioitua laatua.

raisoft integraatiot

Rajapinnat tiukasti hallinnassa, sujuvaa yhteistyötä vaalien.

Käyttöönotto

on helppoa

Tarjoamme kattavan kokonaisratkaisun valmiina käyttöönottoon. Sisältäen ohjelmiston, koulutuksen ja jatkuvan tuen.

Pitkä kokemus antaa meille vahvan kokonaiskuvan sosiaali- ja terveydenhuollon erilaisten organisaatioiden nykyisistä - ja myös tulevista - tarpeista. Tunnemme sekä yksityisen että julkisen hoitotyön kentän, kotona ja kansainvälisesti.

Vahva osaamisemme auttaa meitä tarjoamaan toimivat ratkaisut ja oikeat mallit erilaisten asiakkaittemme muuttuviin tarpeisiin.

Käyttöönotto
RAIsoft.net-pilvipalvelu

RAIsoft.net

-pilvipalvelu

Ohjelmistomme toimii netin yli paikasta riippumatta - myös mobiililaitteilla. Pilvipalvelu toteutetaan SaaS-palveluna, Software as a Service.

Palvelu sisältää palvelinlaitteet, teknisen ylläpidon ja tuen, ohjelmistopäivitykset sekä tiedon varmuuskopioinnin.

Kiinteä vuosimaksu - ei yllätyskustannuksia!

Lue lisää ominaisuuksista

Esimerkkikokonaisuuksia

20 asukkaan palvelutalo

Esimerkiksi yksityinen, 1-25 asiakkaan ympärivuorokautinen hoitokoti.
 • Ympärivuorokautisen hoidon RAI (LTC)
 • RAIsoft.net-pilvipalvelu (SaaS)

Tutustu arviointivälineisiin

Pyydä tarjous

Keskikokoinen organisaatio

Laitoshoidossa 400,
kotihoidossa 600 ja
mielenterveyspuolella 100 asiakasta.
 • RAIsoft.net-pilvipalvelu (SaaS)
 • Ympärivuorokautisen hoidon RAI (LTC)
 • Kotihoidon RAI (HC)
 • Palvelutarpeen arviointi RAI (CA)
 • Psykiatrisen avohoidon RAI (CMH)
 • Laatumoduuli 
 • potilastietojärjestelmä integraatio

Tutustu arviointivälineisiin

Pyydä tarjous

200 000 asukkaan maakunta

Vanhustenhuolto
 • Ympärivuorokautisen hoidon RAI (LTC)
 • Kotihoidon RAI (HC)
 • Screener Oulu
 • Palvelutarpeen arviointi RAI (CA)
 • Mittarimoduuli
 • Feenix Lääkeseula
 • Ravitsemuksen arviointi (MNA)
 • Lyhyt fyysisen suorituskyvyn (SPPB)
 • RAIsoft.net-pilvipalvelu (SaaS)
 • integraatio potilastietojärjestelmäänPyydä tarjous

Palvelu sisältää aina palvelinlaitteet, teknisen ylläpidon ja tuen, ohjelmistopäivitykset sekä tiedon varmuuskopioinnin.

Kysy lisää