Nyt.

Ota yhteyttä Aiheet
12.02.2021
Jaa

RAI KOHTAA JA KUUNTELEE - paluu perusasioiden äärelle


Viime aikoina RAI on ollut valtakunnallisesti esillä, eikä syyttä. 1.10.2020 astui voimaan Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista.

"pykälä 15 § Palvelutarpeiden selvittäminen: Säännöllisesti annettavissa palveluissa iäkkään henkilön palvelutarpeiden, toimintakyvyn ja hoitoisuuden selvittämisessä ja arvioinnissa on käytettävä kansallisena arviointi- ja seurantavälineenä RAI-arviointijärjestelmää."


RAIn kirjaamisesta lakiin on oltu puolesta ja vastaan. Koska aihe on hyvinkin ajankohtainen, on syytä välillä palata perusasioiden ääreen.
Tästä inspiroituneena päätin pohtia RAIn tuomaa hyötyä kansalaisen näkökulmasta, sitä miksi RAI on kansalaisen näkökulmasta hyvä juttu?

  • Oikein käytettynä RAI-arviointi on keskustelun ja kuuntelun väline. Kun ymmärrämme hyödyntää arviointia juuri tästä näkökulmasta, on RAI aivan erinomainen tapa saada henkilön oma ääni kuuluviin.    
  • Monipuoleinen ja kattava RAI-arviointi auttaa kokonaiskuvan hahmottamisessa saamme yhteisen kielen kansalaisten ja ammattilaisten välille.
  • RAI-arvioinnin tekoon voivat osallistua myös omaiset, mikä lisää läpinäkyvyyttä ja parantaa vuorovaikutusta hoitohenkilökunnan kanssa.
  • Kansalaisen näkökulmasta on erittäin tärkeää, että palveluntarve arvioidaan luotettavasti.
  • Säännöllisen RAI-arvioinnin perusteella henkilö saa tarpeidensa mukaisia palveluita, hoitoa ja huolenpitoa – myös voinnin muuttuessa.
  • Tärkeää on, että RAI-arviointi auttaa tunnistamaan mm. kuntoutusmahdollisuuksia ja kuntoutuksen vaikutuksia. Kun kuntoutuksen vaikutukset saadaan näkyviin, tämä – jos mikä – motivoi.
  • RAI-arvioinnista saatavan tiedon avulla henkilökunnan osaamista ja resursseja voidaan kohdentaa parhaalla mahdollisella tavalla.
  • Tarkka tieto asiakasrakenteesta tehostaa palvelun valvontaa ja seuraamista.
  • Säännöllinen palvelutarpeen arviointi parantaa asiakkaan luottamusta yhteiskunnan oikeudenmukaisuuteen, yhdenvertaisuutta ja itsemääräämisoikeuden toteutumista.
  • RAI-arviointien tuottama tieto auttaa koko Suomea kehittämään palveluita.

RAIn tuomat hyödyt ovat kiistattomat. Vaikka saamme sen kautta paljon tietoa, joiden avulla voidaan mm. palveluita kehittää, on ensiarvoisen tärkeää, että emme koskaan unohda sitä, että lukujen takana on aina ihminen, yksilö. Tämän vuoksi haluan muistuttaa, että kaikessa tekemisessä muistamme kääntää ajatuksen kansalaiseen, siihen miksi tätä työtä teemme.

Koska se tieto, jolla voimme parantaa kansalaisen arkea, on loppujen lopuksi sitä kaikkein merkityksellisintä tietoa!

Terveisin

Minna Wentus
asiakkuusjohtaja