Nyt.

Ota yhteyttä Aiheet
6.11.2020
Jaa

RAIsoft Avainosaajilla inspiroivia lopputöitä

RAIsoft Avainosaajakoulutus kehitettiin vuonna 2010. Koulutuksen keskeinen tavoite on aina ollut lisätä tietoa, ymmärrystä ja varmuutta toimia. Olen huomannut näiden kymmenen vuoden aikana, että koulutukseen ohjautuu henkilöitä, jotka ovat RAIsta kiinnostuneita ja innostuneita. Tärkeä pointti rekrytointiin. Osallistujille on jo muodostunut käsitys RAI-järjestelmän tarpeellisuudesta ja hyödyllisyydestä työvälineenä. He haluavat oppia lisää, ymmärtää enemmän ja paremmin, kehittää ja viedä asioita eteenpäin. Yhdessä lopputyössä kuvattiin, että RAI on työväline laadukkaan, asiakaslähtöisen ja kustannustehokkaan työn toteuttamiseen. Näinhän se on!

Yhdessä lopputyössä kuvattiin, että RAI on työväline laadukkaan, asiakaslähtöisen ja kustannustehokkaan työn toteuttamiseen.

Avainosaajakoulutuksen yksi tavoite on auttaa tiedostamaan, mitkä ovat ne asiat, jotka meillä eivät toimi ja miksi ne eivät toimi. Koska pelkkä asian tiedostaminen ja sen tunnustaminen eivät riitä, niin koulutuksen tarkoituksena on auttaa ymmärtämään, mitä pitää tehdä ja tekemään oikeita asioita. Rutiineissa on saatettu tarpoa jo riittävän pitkään ja muutosta tarvitaan.

On hienoa lukea lopputöistä, että on menty hyppäys eteenpäin, saatu hyvää aikaan ja jopa pystytty muuttamaan keskeisiä toimintatapoja niin, että RAI on prosessin tukena ja sen oikeanlainen tekeminen on mahdollistettu. "Pala kerrallaan" ja "less is more" ovat hyviä tapoja edetä. Esimerkkinä toimintatapojen muutoksesta on uuden kotihoidon asiakkaan kuukauden mittainen arviointijakso, jonka aikana arviointi ehditään tehdä. Tämä sitten ohjaa asiakkaan tarpeiden pohjalta joko kotihoidon asiakkuuteen tai palvelujen toteuttamiseen muilla tavoilla.

Viimeaikaiset tapahtumat varmasti ovat alleviivanneet meille kaikille sen, että hyvin hoidettu tietoturva on äärimmäisen tärkeä asia.

Haluan mainita myös tietoturvan. Edelleen tietoturvakäytänteissä on parantamisen varaa ja siihen myös koulutus lisää ymmärrystä. RAI on nyt laissa ja RAIn tekeminen on tarkemman tarkastelun alla. Vieläkin aina toisinaan tulee eteen tilanteita, joissa kuulemme, että käytössä on esimerkiksi yhteistunnukset ohjelmistoon tai salasanavaatimukset ovat hyvin "heppoiset". Viimeaikaiset tapahtumat varmasti ovat alleviivanneet meille kaikille sen, että hyvin hoidettu tietoturva on äärimmäisen tärkeä asia ja turvallisiin toimintatapoihin ja käytänteisiin tulee kiinnittää erityistä huomiota.

RAI-arviointien tekemisen kynnyksen tulee olla matala. Riittävä osaaminen on kaiken perusta. Mitä se sitten on? Hoitajilla on tiedossa toimintamallit, arvioinnin tekemiseen ja tulosten hyödyntämiseen on saatu koulutusta (esim. verkkokurssit) ja osaamista vahvistetaan. Tässä lähiesimiesten ja johdon tuki on kaiken perusta.

Lähiesimiesten ja johdon tuki on kaiken perusta.

Arviointien tekemisen toimintamalli on jo siirtymässä toimistolta asiakkaan kotiin. Muutos ei tapahdu hetkessä, koska on vakiintuneita tapoja. Uudet käytänteet edellyttävät myös asennemuutosta. Tiimipalavereissa, kertauskoulutuksissa ja päivittäisissä keskusteluissa voidaan muutosta tukea lisäämällä ymmärrystä. Kuten yhdessä lopputyössä sanottiin, tiimipalavereissa on mahdollisuus "kirkastaa" asiaa. Eli tarvitaan aktiivista otetta. RAIsoft Avainosaajien roolin tulee olla selkeä ja kaikille tulee työajan puitteissa mahdollistaa asianmukainen aika tekemiselle. Koskaan ei päästä sille tasolle, että osaaminen olisi kaikilla samaa. Sen vuoksi jatkuvasti on tarve keskustella myös siitä, mikä RAI on ja miksi sitä tehdään? Tekemistä riittää.

RAIta tehdään yhdessä ei yksin.

RAI on tänä päivänä osa hoitajan työtä. RAIta tehdään yhdessä ei yksin. RAIn käytössä peruslähtökohta ja samalla tärkein lopputavoite on aina asiakaslähtöisyys. Ikääntyneet henkilöt eri palveluiden piirissä ansaitsevat oikeat palvelut oikeaan aikaan.

Tsemppiä kaikille sinne kentälle. Inspiroidutaan rohkeasti RAIsta!

Mervi Kivistö
johtava RAIsoft-asiantuntija