Nyt.

Ota yhteyttä Aiheet
28.3.2017
Jaa

Sote ja moninainen maakunta – 18 maakuntaa ja 190 kuntaa

Maakuntauudistuksen muutosjohtaja Pauli Harju ja sote-uudistuksen muutosjohtaja Sinikka Salo tekevät yhdessä eri ministeriöiden asiantuntijoiden kanssa muutosjohtajien maakuntakierrokset helmi-huhtikuun aikana. Tilaisuuksissa keskeinen rooli on myös alueiden maakuntauudistusten muutosjohtajilla ja sote-uudistuksen vastuuvalmistelijalla sekä asiantuntijatyöryhmillä.

Maakunnan tuottamat palvelut erotetaan maakunnan liikelaitokseen ja maakunnan omistamiin yhtiöihin. Valinnanvapauspalveluja tuottavat maakunnan omat yhtiöt, mutta myös yritykset ja järjestöt. Voit valita oman sote-keskuksen ja hammashoitolan, sinulle voidaan myöntää maksuseteli esim. fysioterapian palveluihin, jolloin valitset listatuista palveluntuottajista itsellesi sopivan. Maakunnan liikelaitokset myöntävät myös asiakasseteleitä ja tarvittaessa palvelutarpeen arviointiin perustuvan henkilökohtaisen budjetin esimerkiksi vammaisille ja vanhuksille.

Muutosjohtajien maakuntakierros pysähtyi Keski-Suomen osalta Äänekoskella torstaina 16. maaliskuuta. Tilaisuudessa huolenaiheeksi nousi kuntien vaikuttamismahdollisuus ja vanhustenhuollon tulevaisuus. Kokonaisuudessaan sote-uudistuksella haetaan 3 miljardin säästöjä, joista vanhustenhuollon säästöosuus on 1 mrd! 

Tilaisuudessa esitettiin kysymys: "Miten käy vanhustenhuollon?". Vastausta emme saaneet.

Kuntayhtymät lakkautetaan ja valtionosuudet muuttuvat maakunnille ja kunnille myönnettäviksi rahoituksiksi. Maakuntien rahoituksen myöntämisen perusteena ovat asukasmäärä, ikärakenne, vieraskielisyys, kaksikielisyys, asukastiheys, saaristolaisuus ja hyte (hyvinvoinnin ja terveydentilan kertoimet). Kuntien osalta velkaiset kunnat ovat jatkossakin "velkaisia" ja seuraavat kaksi vuotta määrittävät, millaiseen maksuluokkaan kunnat päätyvät valtion tukien osalta. Tämä aiheutti huolta, kun maksuperusteena on myös se, mikä on terveyden ja hyvinvoinnin tilanne asukkaiden osalta. Eikö hyvin asioitaan hoitanut kunta saa tästä työstä tukea/kannustinta, mikäli asiat hoidettu hyvin? Kuntien osalta esimerkiksi ikäjakaumat vaihtelevat suuresti. Ikärakenne määrittää palvelutarvetta ja vaikuttaa myös myönnettäviin euroihin. Jatkossa käytössä ovat erilaiset kannustimet mutta myös sanktiot ja ohjausjärjestelmät, mikäli maakunnissa ja kunnissa ei päästä asetettuihin tavoitteisiin.

Tiedonsaannista ei tässä uudistuksessa ole puutetta ja kaikki on ollut erittäin läpinäkyvää kansalaisille. Keskustelua herätti jopa se että onko nyt liikaakin tietoa saatavilla. Tämä kirjoitus on palanen toteutuvasta uudistuksesta. Nettisivustoja aiheeseen liittyen on lukemattomia, esimerkiksi http://alueuudistus.fi/tiekartta -sivustolla kerrotaan selkeästi sote- ja maakuntauudistuksen alueellisen etenemisen vaiheista.

Raisoft ja sote

RAIsoft.net-ohjelmiston vahvuus on asiakastiedon välittämisen mahdollisuudet yli kunta- ja maakuntarajojen. Tarpeen vaatiessa voidaan tiedon välittymistä määrittää rajapinnoilla. Meillä on tarjota laaja-alaisesti työvälineitä laadukkaan ja kustannustehokkaan vanhustenhuollon, mielenterveys- ja vammaishoidon toteuttamiseen ja seurantaan sekä myös kunnille työvälineitä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toteuttamiseksi ja arvioimiseksi.

Raisoftin sote-ajattelussa asiakas on keskiössä. Raisoftin ohjelmistopuolen kehitystiimi on tehnyt laadukasta työnjälkeä sote-uudistusta varten, asiakkuustiimi löytää sopivat ratkaisut palveluntuottajien tarpeisiin, ja asiantuntijatiimi ohjaa työvälineiden ja erilaisten tunnuslukujen käyttöön. Palvelutarpeen arviointi asiakkaan ensikohtaamisessa tai tilanteessa, kun palvelutarve on muuttunut, ovat mielestäni sellaisia osa-alueita, joissa voisimme tehdä enemmän maakunnallista yhteistyötä. Voisimme saavuttaa valtakunnallisesti yhdenmukaisia kriteerejä esimerkiksi omaishoidon tuen maksuluokkajärjestelmään.

Tämän kirjoitelman myötä toivotan kaikille hyvää kevättä!
Käytetään valinnanvapautta ja priorisoidaan ajankäyttöä omaan hyvinvointiin vaikkapa kevätauringossa ulkoilusta nauttien.

Mervi Kivistö
Johtava RAIsoft-asiantuntija