Nyt.

Ota yhteyttä Aiheet
19.11.2015
Jaa

Miksi Feenix-Lääkeseula?

Väestön ikääntyessä onnistuneen lääkehoidon merkitys nousee kriittiseksi. Feenix-Lääkeseula on työkalu joka seuloo monilääkityt potilaat ja auttaa hoitajia ja lääkäreitä tunnistamaan iäkkäiden lääkityksen ongelmat.

Ainoa laatuaan

Feenix-Lääkeseula on ohjelmistona ainoa laatuaan - ei ole toista ohjelmaa joka ottaisi asiakkaan kokemat haitat ja iäkkäiden lääkityksen erityispiirteet huomioon lääkearviossa.

Iäkkäiden hyvinvointiin ja lääkitykseen erikoistunut professori Sirkka-Liisa Kivelä toimi sparrausapuna Lääkeseulaa kehitettäessä. Hän toteaa:

"Lääkehaitat iäkkäillä ovat usein erilaisia kuin nuoremmilla. Monilääkitys on yleistä, ja esimerkiksi toiminnallisia ongelmia kuten huimausta, kaatumisia, muistin heikkenemistä ja jopa sekavuutta esiintyy paljon. Haitat pitää pystyä tunnistamaan ja ehkäisemään. Lääkeseula analysoi vointia, oireita ja lääkitystä, ja näyttää, mitkä oireet saattavat olla lääkehaittoja. Ohjelma tuo esiin myös lääkitysten päällekkäisyyksiä."

Feenix-lääkeseula

Lääkeseulan avulla löydetään asiakkaat, joilla on mahdollisia lääkitysongelmia - ongelmat ratkaisemalla, tarvittaessa moniammatillista yhteistyötä hyödyntäen, voidaan saada aikaan seuraavanlaiset hyödyt.


Asiakkaan hyödyt lääkehoidon arvioinnista

  • Pienemmät lääkekulut (noin 22% säästöä, keskimäärin 300€ vuodessa) (3
  • Mittaamaton hyöty elämänlaadun paranemisesta
  • Vähemmän lääkkeitä vointia huonontamatta (2,3


Yrityksen/organisaation hyödyt

  • Pienemmät lääkekulut (mikäli yritys kustantaa lääkkeet) (1
  • Potilas pärjää kotona pidempään
  • 36 - 47 % vähemmän päivystyspoliklinikkakäyntejä (2
  • Säästö 170 €/potilas vuodessa päivystyspoliklinikka- ja sairaalakäynneissä (2Lähteet
1) Kuohukuvi A. et al, 2012 (väitöstyö, Itä-Suomen yliopisto)
20-paikkaisella pitkäaikaishoivaosastolla säästettiin lääkityskuluissa runsaat 20 000 € = yli 1 000 €/asukas
2) Cochrane Review & Gillespie et al, 2009
3) OLKA-hanke, Sitra

Ota yhteyttä

Juha Airue

asiakasvastaava
040 620 2620