Nyt.

Ota yhteyttä Aiheet
2.5.2017
Jaa

Mikä RAI CA?

CA = Contact Assessment


Viime aikoina entistä vahvemmin sosiaali- ja terveyspalveluiden kehittämisessä keskusteluun on noussut asiakas- ja palvelunohjauksen kehittäminen. Monet toimijat ovat päätyneet ohjauksen keskittämiseen.

Uutena RAI-arviointivälineenä Suomeen tekee tuloaan porrastettuun palvelutarpeen arviointiin suunniteltu interRAI CA, joka kartoittaa iäkkään henkilön toimintakyvyn ja palveluntarpeet lyhyesti ja tehokkaasti.

RAI CA:n tuottaman tiedon avulla voidaan tarkastella asiakkaan hoitoonohjausta. Välineen tehtävänä on tukea päätöksentekoa, tunnistaa asiakkaan hoidon tarve (lyhyt- tai pitkäaikainen), tarpeen kiireellisyys tai tarve laajemmalle arvioinnille. RAI CA auttaa tunnistamaan myös sellaiset henkilöt, jotka eivät tilanteessa tarvitse sosiaali- ja terveydenhuollon tarjoamia palveluita, mutta kaipaavat esimerkiksi neuvoja arjen tilanteisiin tai ohjausta kolmannen sektorin tarjoaman toiminnan piiriin.

 

Mitä arvioidaan?

Ensin selvitetään henkilö- ja taustatiedot, yhteydenoton perustiedot, läheisavun olemassaolo sekä yhteydenoton syy. Näiden perustietojen pohjalta yhteydenoton vastaanottanut työntekijä ratkaisee, jatketaanko arvioinnin tekoa alustavalla kartoituksella. Tilanteet ja ihmiset ovat hyvin vaihtelevia, joten usein asianmukainen ohjaus ja neuvonta riittää, ja kysely voidaan päättää jo tähän.

Mikäli arvioinnin jatkaminen koetaan tarpeelliseksi, tehdään aina vähintään alustava kartoitus ja yhteenveto. Pyritään herkästi ja kattavasti tunnistamaan toimintakyvyn ja suoriutumisen vajeita sekä jatkoarvioinnin tarvetta:

 • kartoitetaan yhteydenottajan näkemystä tarpeesta, ongelmasta ja huolesta, johon toivotaan ratkaisua
 • selvitään henkilön toimintakykyä, terveydentilaa ja hoidon tarvetta
 • kartoitetaan sosiaaliseen tilanteeseen liittyviä huolia ja riskejä
 • selvitetään läheisavun antajan kuormitusta ja hoidon sitovuutta.

Alustavan kartoituksen jälkeen ratkaistaan jatkoarvion tarve, sen kiireellisyys ja tarvittava asiantuntijuus. Kliinisessä kartoituksessa arvioidaan toimintakyky, terveys ja hoito.

Alustava kartoitus voidaan tehdä myös puhelimitse, mutta jos se osoittaa jatkoarvioinnin tarpeen, kartoitusta jatketaan aina kotikäynnillä. Jatkoarvioinnissa läpikäytävät osiot riippuvat alkukartoituksen tuloksista.

 • kliininen arviointi sisältää kysymyksiä, joiden avulla arvioidaan kokonaishoidon tarvetta, toimintakykyä ja terveyttä

 

Mitä arvioinnit tulokset kertovat?

Arvioinnista saadaan yhteenvetoraportti, sekä mittarit:

 • hoidon aloitustarve
 • kognitiivinen toimintakyky
 • arkisuoriutuminen
 • kuntoutustarve
 • kipu
 • laajan arvioinnin tarve

Ota yhteyttä, kerromme mielellämme lisää!

 

Yleistietoa RAI-järjestelmästä THL:n sivulta

Juttu julkaistu 2.5.2017 ja täydennetty 19.5.2017