Nyt.

Ota yhteyttä Aiheet
14.10.2021
Jaa

Raisoft ja Ravistamo verkkokurssiyhteistyössä

RAI-arviointi ravitsemussuunnitelman tukena

ravitsemusterapeutti Linda Viitasalo

RAI-arviointien ravitsemusta koskevat kysymykset ja MNA-arviointi ovat asiakkaillemme olleet tuttuja ja tärkeitä työkaluja jo pitkään. Ne nostavat tehokkaasti esiin asiakkaiden ravitsemukseen liittyviä haasteita. On tärkeää, että ongelmat nousevat esiin – mutta se ei vielä riitä niiden korjaamiseen. Nyt asia on korjattu: Raisoftin ja Ravistamon yhteistyössä rakennettu verkkokurssi ottaa tarvittavat askeleet eteenpäin.

Kurssin ensimmäinen osa on Raisoftin rakentama. RAIsoft-asiantuntija Suvi Pensaari käy läpi ravitsemusongelman tunnistamista RAI-tiedon ja MNA-arvioinnin pohjalta. Toisessa osassa Ravistamon toimitusjohtaja, laillistettu ravitsemusterapeutti Linda Viitasalo avaa kurssilaisille ravitsemusongelmien tunnistamista, ravitsemushoitosuunnitelman tekoa ja sopivien hoitotoimenpiteiden valintaa. Kurssin aikana jokainen osallistuja tekee useita käytännönläheisiä harjoituksia, jotka antavat suoraan omassa työssä hyödynnettävää osaamista asiakkaiden ravitsemusvirheiden korjaamiseen.

Asiantuntijat yhteistyössä

Ravistamo on ravitsemuksen ja hyvinvoinnin asiantuntijatalo, joka työllistää kahdeksan ravitsemusalan ammattilaista. Kokemusta on kaikenikäisten ihmisten ravitsemusongelmien selvittämisestä.

– Olemme tehneet yhteistyötä esimerkiksi työterveyden ja kuntoutuslaitosten kanssa. Valmennamme ikäihmisten hoivayksiköitä ravitsemusasioissa ja kehitämme hoivatyön arkeen digitaalista ratkaisua ravitsemuksen seurantaan ja todentamiseen. Olemme lähteneet yhteistyöhön Raisoftin kanssa hyvillä mielin ja uskomme, että verkkokurssi päivittää ja vahvistaa Raisoftin asiakkaiden ravitsemusosaamista ja antaa käyttökelpoisia, arjen työkaluja hoivatyöhön.

– Koulutuksessa korostetaan yksilöllisyyttä. Jokaisen asiakkaan kohdalla pitää huomioida yksilön tilanne, mahdolliset sairaudet ja muut taustatekijät, jotka vaikuttavat ravitsemuksen suunnitteluun. Joskus se on helppoa, toisinaan haastavaa. Mutta harjoittelemalla ja asioihin huomiota kiinnittämällä ymmärrys ravitsemushoidon toimenpiteitä kohtaan alkaa kasvaa ja muuttuvat käytännön toimiksi. Näin RAI-mittareiden ja MNA-arviointien tuottama tieto muuttuu jatkumoksi, jota voidaan seurata ja tilanteen parantuminen todeta, Viitasalo taustoittaa.

Ensimmäinen syventävä verkkokurssi

Raisoftin asiakkuusjohtaja Minna Wentus on iloinen uudesta yhteistyöstä ja pitää sitä hyvänä askeleena.

– Ravistamon kanssa yhteistyössä kehitetty syventävä verkkokurssi on luonteva jatko RAIsoft-verkkokursseille, jotka on otettu todella hyvin vastaan. Oli hienoa yhdistää Raisoftin ja Ravistamon osaaminen ja rakentaa verkkokurssi tästä tärkeästä aiheesta. Monissa organisaatioissa on huomattu, että ravitsemusosaamisen saralla on selvästi tarvetta osaamisen kehittämiselle ja nyt voimme tuoda kurssin asiakkaittemme saapuville yhtä helposti ja kustannustehokkaasti, ajasta ja paikasta riippumatta kuten muutkin RAIsoft-verkkokurssit, joiden käyttöön asiakkaamme ovat jo tottuneet.