Nyt.

Ota yhteyttä Aiheet
5.10.2020
Jaa

Raisoft voitti jälleen kilpailutuksen Sveitsissä

Ohjelmisto- ja asiantuntijayritys Raisoftin asema Sveitsissä vahvistuu. Syksyllä 2018 yritys voitti suurimman ranskankielisen kantonin terveydenhoitoalan kilpailutuksen ja toukokuussa 2020 vahvistui Geneven kantonin kilpailutusvoitto.

– Kilpailutus ja hankkeen liikkeellelähtö on hidastunut koronan takia, mutta nyt on nimet paperissa ja työ pääsee kunnolla vauhtiin, Raisoftin kansainvälinen asiakkuusjohtaja Jan Finell toteaa.

Voitolla on myös työllistävä vaikutus.

– Olemme jo vahvistaneet Raisoftin ranskan kielen osaamista parilla rekrytoinnilla ja todennäköisesti palkkaamme vielä lisää ranskankielentaitoisia henkilöiltä tukipalveluihin. IT-osaajille meillä on jatkuva haku päällä. Erityisesti toivomme löytävämme kokeneita koodareita.

Kotihoidon interRAI-arviointi

Geneven kantonissa kilpailutuksen toteutti kantonin kotihoidosta vastaava järjestö IMAD (Institution genevoise de maintien à domicile). Sopimus on 4+1-vuotinen ja sisältää myös potilastietojärjestelmäintegraation, jonka asiakas rakentaa itse Raisoftin REST-rajapintaa hyödyntäen.

– interRAI-arvioinnit ovat Sveitsissä olleet käytössä jo pitkään, ja Raisoft on ollut saksankielisellä alueella markkinajohtaja jo yli 15 vuotta. Kilpailutusvoitot Vaudissa ja Genevessä ovat antaneet meille nyt vahvan aseman myös ranskankielisillä markkinoilla. Geneven kantonissa on käytetty RAIta jo pitkään, mutta kotihoidon RAI-arvioinnin laajemman uudistuksen myötä Sveitsissä tehtiin ylemmän tason päätös ryhtyä iRAI HC:n käyttäjiksi, joten kantonissa päätettiin samalla kilpailuttaa koko paketti. Ja nyt he ovat siirtyneet meidän asiakkaaksemme, Finell kuvailee.

Palvelinympäristö Sveitsiin

RAIsoft-ohjelmistoa käytetään joko verkon kautta pilvipalveluna (SaaS = Software as a Service) tai ohjelmisto asennetaan asiakkaan omalle palvelimelle. Suomessa valtaosa Raisoftin asiakkaista on jo pitkään käyttänyt ohjelmistoa pilvipalveluna ja samaan on päädytty myös Sveitsissä.

– Ainut heidän asettamansa ehto oli, että pilvipalvelun käyttämän palvelimen tulee sijaita Sveitsissä. Datakeskuksen rakennustyöt ovat edenneet suunnitellussa aikataulussa ja työ valmistuu lokakuun aikana. Sekä palvelin- että ohjelmistokokonaisuuden on tavoitteena olla käytössä joulukuussa 2020.

Raisoftin kannalta uuden asiakkaan pilvipalvelutilaus tuli erinomaiseen saumaan, sillä jo pitkään RAIsoft-ohjelmistoa omilla palvelimillaan käyttäneet, saksankieliset sveitsiläisasiakkaat, ovat ilmaisseet kiinnostuksensa siirtyä pilvipalvelun käyttäjiksi.

– Uuden palvelinympäristön rakentaminen on aina merkittävä investointi. On todella hyvä asia, että meillä on alusta saakka maksavia asiakkaita ja uusia liittymässä joukkoon, toteaa Raisoftin toimitusjohtaja Robert Åström.

Mikä ihmeen interRAI ja Raisoft?

interRAI-arviointi on ikään kuin ihmiselle tehtävä SWOT-analyysi. Sen avulla otetaan selville asiakkaan vahvuudet, heikkoudet, uhat ja mahdollisuudet parhaan mahdollisen hoitosuunnitelman ja tuen takaamiseksi. Arviointilomakkeet on laatinut kansainvälinen, riippumaton tutkijajärjestö interRAI. Suomeen arvioinnit tulevat THL:n kautta. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos vastaa mm. aineistojen kääntämisestä suomen kielelle.

– Meidän roolimme on ollut rakentaa ohjelmisto, joka kerää interRAI-arvioinneilla saadut tulokset tietokantaan, josta niitä voidaan hyödyntää hoitotyön kaikilla tasoilla. Suomessa ja maailmalla on toki monia muitakin interRAI-järjestelmään perustuvan ohjelmiston tarjoajia, mutta Raisoft on yksi alan merkittävimmistä toimijoista, toimitusjohtaja Åström taustoittaa. interRAI-arviointijärjestelmä on Suomessa laajasti käytössä erityisesti vanhustenhuollossa. 1.10.2020 astui voimaan vanhuspalvelulain uudistus, johon on kirjattu ympärivuorokautisen hoidon henkilöstömitoitus. Lakiin on lisätty myös säännös palvelutarpeen selvittämisessä sekä yhtenäisestä seuranta- ja arviointijärjestelmästä. Kansallisesti käytettävä arviointijärjestelmä on interRAI. Lisää aiheesta osoitteessa: https://www.raisoft.com/rai-kansalliseksi/

Lisätiedot

toimitusjohtaja Robert Åström +358 (0)44 588 0375, [email protected]
kansainvälinen asiakkuusjohtaja Jan Finell +358 (0)41 549 4185, [email protected]