Nyt.

Ota yhteyttä Aiheet
5.12.2019
Jaa

Pirkanmaa yhteiseen pilveen

Projektipäällikkö Susanna Järvi.
Syksyllä 2018 alkoi mittava projekti, kun Pirkanmaalta otettiin yhteyttä Raisoftiin – tavoitteena oli saada 14 kuntaa yhteiseen RAIsoft.net-pilveen. Kunnista 8:ssa RAIsoft-ohjelmisto oli jo käytössä, kuudelle asia oli aivan uusi. Alueen väestöpohja on kaikkiaan noin 550 000.

Alun perin projekti lähti liikkeelle sote-alueen pohjalta, mutta vaikka sote keväällä kaatuikin, päätettiin hyvin käyntiin lähtenyt RAI-työ viedä maaliin kuntien yhteistyön voimalla. Keväällä projektin puikkoihin tarttui napakalla otteella projektipäällikkö Susanna Järvi.

– Tulin alun perin vetämään HR-järjestelmiin liittyvää projektia, mutta soten kaaduttua hyppäsin RAI-projektiin, Järvi kertoo ja toteaa, että hänen ammattitaitonsa ydin on tietojärjestelmien tuntemus, RAIsoft-ohjelmisto ja terveydenhuoltoala olivat hänelle uusia tuttavuuksia.

Ikäneuvo loi hyvän pohjan

Pirkanmaan interRAI-projektille oli luotu jo aiemmin hyvää pohjaa Pirkanmaan Ikäneuvo-hankkeessa, jonka myötä oli syntynyt yhteinen ymmärrys siitä, että yhteismitallisten toimintatapojen luomiseksi kannattaa koko alueella olla käytössä sama ohjelmisto, RAIsoft.net.

– Jo Ikäneuvon aikana oli aloitettu kunkin kunnan prosessien läpikäynti ja toimintatapojen yhteensovittaminen. Siitä oli hyvä jatkaa eteenpäin. Organisaatiopuiden yhteensovittaminen kävi tässä projektissa yllättävän sujuvasti, Järvi kertoo.

Projektipäällikö ja projektiryhmä avainasemassa
Raisoft-asiantuntija Maija Svenfelt on ollut projektissa mukana ensi askelista ja kiittelee vuolaasti Susanna Järveä.

– Tämä on ollut meillekin ylivoimaisesti suurin yhdistämis- ja käyttöönottoprojekti. Kaikki ei tokikaan ole mennyt kuin Strömsössä, mutta projekti on edennyt tosi hyvin. Toki yllätyksiä ja korjausliikkeitä on matkan varrella tehty, mutta aikataulu on pitänyt. Näin isossa projektissa on noussut korostetusti esille se, kuinka tärkeää on, että hankkeella on täysipäiväinen projektipäällikkö, jolla on vahva kokonaiskuva. Susanna on välittänyt jatkuvasti tietoa molempiin suuntiin, jotta kaikki osapuolet ovat pysyneet hyvin mukana projektin kelkassa.

Susanna Järvi alleviivaa toimivan projektiryhmän tärkeyttä ja kiittelee avainhenkilöiden ja kuntien sitoutumista projektiin.

– Meillä on ollut toimiva, osaava ja riittävän päätösvaltainen projektiryhmä, joka on kokoontunut säännöllisesti kerran kuukaudessa. Asiat on saatu hyvin etenemään ja vain isommat kysymykset ovat vaatineet ohjausryhmän käsittelyn.

Hedelmälliset lähtökohdat

– Projektin etenemiselle on ollut erittäin hedelmälliset lähtökohdat, kun ketään ei ole painostettu liittymään mukaan, vaan kaikki kunnat ovat liikkeellä omasta halustaan ja työntekijät ovat sitoutuneet viemään RAI:ta eteenpäin. Kunnissa on panostettu paljon ja tehty tosissaan töitä, että RAIsoft-käyttö lähtee liikkeelle mahdollisimman hyvin.

Susanna Järvi kuvailee olleensa vahvan paimentajan roolissa.

– Tähän projektiin ja sen etenemiseen on kuulunut paljon päivämääriä, ennakkotehtäviä ja valmistautumista. Minä olen ollut se, joka on muistuttanut ja varmistanut, että kaikki on hoidettu ajallaan. Rooliini on jo totuttu ja nykyään saan jo nopeasti "joo-joo"-vastauksen.

Marraskuun puolivälissä projekti saatiin päätökseen, kun ohjelmistoasennukset valmistuivat ja kaikki oli käyttövalmiina. Pitempään käyttäneiden piti opetella uusi nettiosoite.

– Puhelin on soinut yllättävän vähän, Susanna Järvi toteaa tyytyväisenä ja toteaa sitten, että tästähän se työ vasta oikeasti alkaa!

Miten tästä eteenpäin?

– Projektissa on saatu aikaan se, mikä oli tavoitteenakin. Koko Pirkanmaan RAIsoft-käyttösuunnitelma on valmis ja tästä on hyvä lähteä eteenpäin. Meillä on täällä tosi kovat odotukset sen suhteen, että kuinka RAI-tietoa päästään hyödyntämään ja mitä tietoa raportit meille kertovat.

Järvi kertoo viestittäneensä vahvasti ylöspäin sitä, että vaikka hänen aikansa projektissa on päättymässä, tarvitsee Pirkanmaa jatkossakin oman RAI-koordinaattorin, jotta työ etenee.

– Kehitystyö jää herkästi pakollisten asioiden jalkoihin, jos se ei ole kenenkään ydintehtävä.

– Pirkanmaalla asiat ovat edenneet hienosti yhteistyön voimalla, kun jokaisen kunnan ei tarvitse käydä kaikkia asioita läpi yksinään, vaan tehtäviä on jaettu aihealueiden mukaan ja jokainen työryhmä pohtii oman alansa mallin valmiiksi koko Pirkanmaata varten.

Kotihoidon uusi iRAI HC

RAI-käytön etenemistä suunniteltaessa Pirkanmaalla tehtiin muun muassa sellainen päätös, että ensimmäisenä uuden kotihoidon iRAI HC:n ottavat käyttöön ne kunnat, joilla ei ole aiempaa RAI-kokemusta lainkaan. Näin paletti pyörähtää vähän ympäri ja he voivatkin antaa siirtymävaiheessa tukeaan muille kunnille.

Projektin teknisen toteutuksen loppuvaiheessa ovat käynnistyneet myös koulutukset. Ensin on perehdytetty hoitotyön johtajia ja henkilökunnan verkkokurssipohjaiset RAIsoft-koulutukset alkavat vaiheittain joulukuusta 2019 alkaen.

Toistensa puheista tietämättä RAIsoft-asiantuntija Maija Svenfelt ja Pirkanmaan projektipäällikkö Susanna Järvi ovat päätössanoissaan hyvin samoilla linjoilla, ydinviesti on molemmilla sama:

Hyvä suunnittelu ja kunnon pohjatyöt ottavat aikaa, mutta se työ todella palkitaan!