Nyt.

Ota yhteyttä Aiheet
6.2.2018
Jaa

Elämänlaatua ja kustannussäästöjä - NHG ja Raisoft ehkäisevät ikäihmisten toimintakyvyn heikkenemistä

RAIsoft.net-ohjelmiston keräämää tietoa hyödyntävä NHG-riskityökalu pystyy tunnistamaan kotihoidon asiakkaat, joilla on suurin riski joutua ympärivuorokautiseen hoitoon jo seuraavan vuoden aikana. Tukitoimien kohdentaminen korkeimman riskin asiakkaille parantaa elämänlaatua ja pienentää merkittävästi sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaiskustannuksia.

Nordic Health Groupin toteuttama arviolaskelma osoittaa, että keskittämällä kuntoutustoimenpiteet suurimmassa riskissä oleville asiakkaille, palveluiden kokonaiskustannuksia olisi mahdollista pienentää noin 180 000 eurolla vuosittain 2 000 asiakkaan kotihoitoyksikössä. Kustannussäästö perustuu siihen, että asiakkaan toimintakyvyn ja tuen parantuessa tarve ympärivuorokautiseen hoitoon siirtyy myöhemmäksi.

– Kaupan päälle tulee elämänlaadun parantuminen, kun asiakas saa tarvitsemaansa tukea, pystyy asumaan turvallisesti kotonaan pidempään, ja tehostetun hoitojakson pituus lyhenee. Tällä hetkellä kymmenen prosenttia väestöstä kerryttää 70–80 prosenttia sosiaali- ja terveydenhuollon kustannuksista. Kokonaiskustannusten kannalta on kriittistä ennaltaehkäistä 90 prosentin ennenaikainen joutuminen eniten palveluita käyttävien joukkoon, NHG Consultingin toimitusjohtaja Vesa Komssi taustoittaa.

Kerätystä tiedosta kaikki ilo irti

NHG-riskityökalu analysoi kotihoidon RAI-toimintakykymittariston (RAI HC) tuottamaa tietoa ja pystyy tunnistamaan ne kotihoidon asiakkaat, joilla on kohonnut riski siirtyä ympärivuorokautiseen hoitoon. Riskityökalu on integroitu osaksi RAIsoft.net-ohjelmistoa.

– Meillä Raisoftilla on aina tavoitteena se, että kun asiakastietoa kerätään joka tapauksessa, niin kerätystä tiedosta myös otettaisiin kaikki ilo irti hoitotyön kaikilla tasoilla. Asiakkaan parhaaksi ja rajalliset resurssit parhaalla mahdollisella tavalla hyödyntäen. NHG-riskityökalu on erinomainen lisä kokonaisuuteen, Raisoftin asiakkuusjohtaja Minna Wentus toteaa.

NHG-riskityökalun algoritmin kehityksessä on tunnistettu satojen erilaisten ikäihmisten toimintakykyä ja palvelukäyttöä kuvaavien muuttujien joukosta kymmenen muuttujaa, jotka parhaiten ennustavat asiakkaan siirtymistä ympärivuorokautiseen hoitoon. Algoritmin taustalla olevasta metodologiasta on julkaistu myös tieteellinen artikkeli BMC Medical Informatics and Decision Making journalissa.

– Mikään muuttuja ei yksinään pysty tunnistamaan riskissä olevia asiakkaita tarkasti, vaan vasta kaikkien muuttujien yhdistelmän perusteella kyetään luotettavaan arvioon. Kymmenen muuttujan joukkoon ovat valikoituneet ne tekijät, jotka ovat laajan aineiston perusteella nousseet esiin hoitoon joutumista edeltävän 0,5–1 vuoden aikana.

Työkalun avulla voi suunnitella riskissä oleville asiakkaille erilaisia toimenpiteitä ja seurata niiden vaikutuksia heidän toimintakykyynsä, esimerkiksi kuntoutusta kotona tai lyhytaikaishoidossa, uusia tukipalveluita, muutoksia nykyisissä palveluissa tai jotakin aivan uutta.

– Raisoftin ohjelmisto mahdollistaa sen, että jatkossa voimme seurata toimenpiteiden vaikutuksia toimintakykyyn ja kohdentaa tuki- ja hoitotoimia yhä paremmin, Vesa Komssi visioi.

HUOM! Ilmainen webinaari NHG-riskityökalusta maanantaina 7.5.2018 klo 15-15.30. Webinaarin asiantuntijoina NHG:n projektipäällikkö Mikko Mulari ja Raisoftin asiakkuusjohtaja Minna Wentus. Lue lisää ja ilmoittaudu.