Nyt.

Ota yhteyttä Aiheet
11.4.2018
Jaa

Raisoftin kevätkuulumisia

Osallistuimme torstaina 5. huhtikuuta Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen järjestämään RAI-seminaariin THL:n omissa toimitiloissa Mannerheimintiellä. Päivä oli mielenkiintoinen ja anniltaan runsas. Pohdittavaa jäi evääksi kotimatkalle.
Raisoft oli mukana tapahtumassa isolla joukolla, sillä meillä oli seminaarin osallistujille paljon kerrottavaa.
#kohtaaminen – asiakasohjauksen uudet tuulet siirtyy syksyyn!

Alun perin tällä viikolla (to 12. huhtikuuta) Helsingissä järjestettäväksi suunniteltu asiakasohjaustilaisuus on päätetty siirtää lokakuulle.

Raisoftin asiantuntijatilaisuuden puhujavieraina lokakuussa muutosagentti Rita Oinas, hoitotyön asiantuntija, TtM Satu Vihersaari-Virtanen, projektisuunnittelija Marika Luosmala ja hankejohtaja Johanna Ritvanen.

Aikainen lintu madon nappaa: Early Bird -hinta 31.5.2018 mennessä ilmoittautuneille 55 €/hlö (sis. lounaan ja kahvin).

Lue lisää ja ilmoittaudu heti!

Tapahtuma on seuraavan THL:n RAI-seminaarin jälkeisenä päivänä, joten pitkämatkalaiset voivat osallistua molempiin samalla reissulla!

 
Ilmaisia webinaareja: kulttuurinen vanhustyö ja NHG-riskityökalu

Tiistaina 24. huhtikuuta järjestämme kulttuurisen vanhustyön webinaarit sekä hoivan että kulttuurialan ammattilaisille. Iltapäivän (klo 14–15) webinaarissa ohjaustoiminnan artenomi YAMK Silva Siponkoski kertoo, kuinka RAI LTC -ohjelmistoa voidaan hyödyntää kulttuurisen vanhustyön suunnittelussa. Miten arjesta tehdään asukkaille entistä mielekkäämpää. Lue lisää ja ilmoittaudu ilmaiseen webinaariin. Voit myös katsoa Silvan tekemän videon webinaarin sisällöstä.

Aiemmin samana päivänä (24.4. klo 10-11) järjestämme kulttuurisen vanhustyön webinaarin kulttuurialan ammattilaisille: lue lisää, tutustu ja ilmoittaudu!

NHG-riskityökalu on kiinnostanut kovasti asiakkaitamme. Toukokuun 7. päivänä klo 15-15.30 NHG:n projektipäällikkö Mikko Mulari ja Raisoftin asiakkuusjohtaja Minna Wentus esittelevät Kotihoidon RAIhin liitettävissä olevaa NHG-riskityökalua ja kertovat, millaisia tuloksia sillä voidaan saada aikaan. Riskityökalu pystyy tunnistamaan ne kotihoidon asiakkaat, jotka ovat suurimmassa riskissä joutua ympärivuorokautiseen hoitoon jo seuraavan vuoden aikana. Oikein kohdennetut tukitoimet parantavat elämänlaatua ja tuovat merkittäviä kustannussäästöjä. Lue lisää ja ilmoittaudu ilmaisee webinaariin!

Verkkokoulutus hyväksi havaittu!

Raisoftin verkkokoulutusympäristöä käyttää jo yli 500 henkilöä. Viime syksynä avattu oppimisympäristö on hyväksi havaittu ja kerää kiitosta. Se on ajasta ja paikasta riippumaton, kustannustehokas tapa kouluttaa koko henkilökunta RAI-osaajiksi.

Kurssikokonaisuus kasvaa vähitellen kattamaan koko RAIsoft.net-ohjelmiston. HC ja LTC sisällön ja tulosten rinnalle on jo lisätty CMH-sisältö. Tulossa mm. CMH-tulokset ja Screener. Ruotsinkielinen verkkokurssikokonaisuus on parhaillaan työn alla!

Raisoftin koulutukset ovat nykyään yhä enemmän räätälöityä asiantuntijapalvelua peruskoulutusten siirtyessä nettiin – muutos näkyy pian vahvasti myös nettisivuillamme!

Raisoft ja GDPR

GDPR (General Data Protection Regulation) on EU:n uusi tietosuoja-asetus, joka sovelletaan käytäntöön 25.5.2018 alkaen kaikissa EU-jäsenmaissa. Jo nykyinen lainsäädäntö on potilastietojen suhteen tiukka eikä GDPR tuo siihen nähden suuria muutoksia. Raisoft tarjoaa asiakkailleen tietojärjestelmän, jonka keskeinen ominaisuus on sen korkeatasoinen tietoturva.

Kuluneen talven aikana olemme tehneet tiiviisti työtä sen eteen, että täyttämme kaikki asetuksen vaatimukset 25. toukokuuta. Työ on jo voiton puolella ja asiakkaamme voivat olla varmoja siitä, että RAIsoft.net-ohjelmisto ja Oy Raisoft Ltd yrityksenä täyttää kaikki GDPR-vaatimukset.

Kotihoidon tiimivalmennus

Suunnittelemme parhaillaan aivan uudenlaista kotihoidon tiimivalmennusta. Kaksivuotiseen pilottiprojektiin valitaan kahdesta eri organisaatiosta yksi tiimi (max 10 hlöä). Projektin tavoitteena on parantaa kotihoidon työhyvinvointia ja luoda tiukkaan arkeen uutta työn iloa. Lisätietoa hausta ja pilottihinnasta tulossa pian!

Ohjelmistoterveisiä – maakunnista ja maailmalta

Raporttien ja laatumoduulin kehittämistyötä on tehty tulevaa maakuntamallia ajatellen. Raporttien dynaamisuus tukee esim. eri arviointien yhtäaikaista tarkastelua kuten HC- ja MNA-tulokset. Laatumoduuli mahdollistaa mm. osittaisarviointien ja CA/HELSA arviointitietojen parempaa hyödyntämistä asiakasohjauksen kehittämistyössä. Laatumoduuli on enemmän suunnattu laadun ja toimintamallien tarkasteluun ja kehittämiseen. Johtajamoduuli strategisen työn tueksi esim. asiakasrakenteen ja resurssivaativuuden tarkasteluun. Lisäksi ohjelmistomme tulee tukemaan hoito- ja palvelusuunnitelmien tekemistä organisaation määrittelyt huomioiden.

Kaikessa kehittämistyössä teemme entistä tarkempaa määrittelytyötä ja tiivis yhteistyömme ohjelmiston kehittämisen osalta asiakkaidemme kanssa jatkuu: Tiesithän, että meillä on mm. SPPB, FRAT ja FROP? Asiakkaan tarpeiden mukaan voimme lisätä ohjelmistoon myös muita arviointeja.

Myös maailmalla tapahtuu. Yhteistyömme Queenslandin yliopiston kanssa (Australia) jatkuu. Siellä akuutti-RAIta kehitetään toimimaan sairaalan akuuttiyksiköissä. Tämän vuoden aikana käyttöönotto alkaa kahdeksassa sairaalassa. Sveitsissä olemme aloittamassa pilotoinnit uudella LTCF-lomakkeella, Espanjan CA-pilotointikäyttö laajenee kahdessa provinssissa ja lisäksi keskustelemme laajenemisesta muihin provinsseihin ja muiden RAI-arviointivälineiden kokeilusta ja käyttöönotosta.