RAIsoft-asiantuntijapalvelu


Kaikilla RAIsoft-asiantuntijoillamme on pitkä ja omakohtainen RAI-kokemus, jonka lisäksi he ovat käyneet Raisoftin kattavan perehdyksen asiantuntijan vaativaan tehtävään.


Asiantuntijamme auttavat määrittämään oikeat arviointityövälineet hoitoketjuun ja tunnistamaan päätöksenteossa ja laatutyöskentelyssä hyödynnettävät RAI-tunnusluvut. Annamme vahvat eväät tiedolla johtamiseen, toiminnan arviointiin ja kehittämiseen.

Erittäin tärkeä ja arvostettu kokonaisuus on RAIsoft-Avainosaajakoulutus. Lähipäivistä ja omassa työympäristössä toteutetun koulutuksen tavoitteena on tuottaa organisaatioihin huippuosaajia, jotka osaavat kehittää oman organisaationsa RAI-käyttöä ja toimia koko organisaationsa RAI-käytön ja kehittämisen tukena. Koulutuksen aikana tulevat Avainosaajat kehittävät konkreettisia toimintamalleja omassa organisaatiossaan ja vievät työyhteisön RAI-osaamisen uudelle tasolle.

RAIsoft-asiantuntijat tarjoavat Avainosaajille tärkeää tukea ja mahdollisuutta oman osaamisensa jatkuvaan kehittämiseen. Järjestämme sekä täydennyskoulutusta että erilaisia tilaisuuksia, joissa johtavat RAI-käyttäjät saavat sekä tuoreinta tietoa että saavat tilaisuuden verkostoitumiseen.

Asiakaskohtainen ja räätälöity RAIsoft-asiantuntijapalvelumme on tarjolla sekä lähi- että etäpalveluna. 

Ota yhteyttä, kerro haasteistanne ja pyydä tarjous!


Raisoft kouluttaa ja palvelee

RAIsoft-Avainosaaja

Koulutus koostuu lähipäivistä ja etätyöskentelystä omalla työpaikalla. Käytännönläheisissä tilaisuuksissa kehitämme RAIsoft-Avainosaajan roolia. RAIsoft-Avainosaaja oppii hyödyntämään RAIsoft-ohjelmistoa laadukkaasti ja kokonaisvaltaisesti. Koulutuksen aikana RAI-Avainosaaja konkreettisesti kehittää oman organisaationsa toimintamalleja ja vie eteenpäin koko työyhteisönsä RAI-käyttöä. Osaamisen vahvistamiseen käytämme eRAI-oppimisympäristöä.

RAIsoft-Avainosaaja, täydennyskoulutus 

Käytännönläheisessä tilaisuudessa syvennämme RAIsoft-Avainosaajan osaamista tukemaan laadukasta ja kokonaisvaltaista Raisoft-ohjelmiston hyödyntämistä.

Johdan RAIsoft-käyttöä yksikössäni/organisaatiossani

Käytännönläheinen koulutus, jossa käsittelemme johtamisen näkökulmasta seuraavat osa-alueet: RAIsoft-ohjelmisto, käyttöprosessin eri vaiheet yksikössä/organisaatiossa ja oman yksikön/organisaation käyttösuunnitelman sisältö.

RAIsoft.net-ohjelmiston hallintatoiminot

Käytännönläheinen koulutus, jossa käymme läpi RAIsoft.net-hallinta- ja perustoimintoja niiden henkilöiden näkökulmasta, jotka vastaavat seuraavista osa-alueista: organisaatiorakenteen ja käyttäjäryhmien sekä RAIsoft.net-käyttäjäoikeuksien ja -tunnusten hallinta.

RAIsoft.net-ohjelmiston hallinta- ja perustoiminnot 

Käytännönläheinen koulutus, jossa käymme läpi RAIsoft.net-hallinta- ja -perustoimintoja niiden henkilöiden näkökulmasta, jotka vastaavat seuraavista keskeisistä osa-alueista: organisaatiorakenteen ja käyttäjäryhmien sekä RAIsoft.net-käyttäjäoikeuksien ja -tunnusten hallinta sekä oman yksikön hoitohenkilöstön ohjaus ja tuki RAIsoft.net-perustoimintojen käytössä.

Toiminnan kehittäminen 

Käytännönläheinen koulutus, jossa harjoittelemme RAIsoft.net-ohjelmiston hyödyntämistä kehittämisen kohteiden tunnistamisessa ja toiminnan vaikuttavuuden arvioinnissa (esim. laatumoduuli tai perusohjelmiston raportit). Koulutuksen laajuus vaihtelee sen mukaan, kuinka pitkän koulutuksen asiakas tilaa.

Tiedolla johtaminen 

Käytännönläheinen koulutus, jossa harjoittelemme RAIsoft.net-ohjelmiston hyödyntämistä tiedolla johtamisessa (esim. laatumoduuli, johtajamoduuli tai perusohjelmiston raportit). Koulutuksen laajuus vaihtelee sen mukaan, kuinka pitkän koulutuksen asiakas tilaa.

RAIsoft-perusteet henkilökunnalle

Käytännönläheinen koulutus, jossa käsittelemme moniammatillisen hoitohenkilökunnan näkökulmasta seuraavat keskeiset osa-alueet: oman organisaation käyttösuunnitelman sisältö ja vaiheet sekä asiakkaan arvioinnin tekemisen aloitus RAIsoft.net-ohjelmistolla. 

RAIsoft.net-ohjelmiston perustoiminnot

Käytännönläheinen koulutus, jossa käymme läpi RAIsoft.net-perustoimintoja niiden henkilöiden näkökulmasta, jotka tarvitsevat osaamista RAIsoft.net-ohjelmiston hallintaan asiakastasolla.

Arvioinnin sisältökoulutus

Käytännönläheinen koulutus moniammatilliselle hoitohenkilökunnalle. Käymme läpi RAIsoft.net-toimintoja ja arvioinnin sisältöä asiakkaan arkiselviytymisen osalta. Pidemmässä koulutuksessa (6 h) peilaamme arvioinnin sisältöä myös asiakkaan terveydentilaan. Koulutus lisää arvioinnin sisällön kokonaisvaltaista osaamista.

Asiakastason tulokset

Käytännönläheinen koulutus moniammatilliselle hoitohenkilökunnalle. Vahvistamme luotettavan arvioinnin tekemisen sekä tulosten hyödyntämisen osaamista asiakastasolla. Koulutuksen laajuus vaihtelee sen mukaan, kuinka pitkän koulutuksen asiakas tilaa.

Tulosten hyödyntäminen hoidon suunnittelussa 

Käytännönläheinen koulutus moniammatilliselle hoitohenkilökunnalle. Harjoittelemme arviointituloksien hyödyntämistä asiakkaan hoidon,  palveluiden ja kuntouttavan hoitotyön suunnittelussa sekä arvioinnissa.

Toiminnan kehittäminen

Käytännönläheinen koulutus, jossa harjoittelemme RAIsoft.net-ohjelmiston hyödyntämistä kehittämisen kohteiden tunnistamisessa ja toiminnan vaikuttavuuden arvioinnissa (esim. laatumoduuli tai perusohjelmiston raportit). Koulutuksen laajuus vaihtelee sen mukaan, kuinka pitkän koulutuksen asiakas tilaa.

Mielenterveyskysymysten täydennysosio 

Käytännönläheinen koulutus moniammatilliselle hoitohenkilökunnalle, jossa käydään läpi mielenterveyskysymysten täydennysosion sisältö ja tulokset lisäten osaamisen vahvistamista luotettavan arvioinnin tekemiseen sekä tulosten hyödyntämiseen. Lisäksi saadaan tietoa psyykkisistä sairauksista ja niiden oireista iäkkään asiakkaan hoidossa.

RAIsoft-asiantuntijapalvelu

Asiakkaan kanssa erikseen sovitut, räätälöidyt koulutus- ja konsultointipalvelut.