Joulukuu 2021
Jaa

Riitasta tuli raisoftilainen

Riitta ja personal trainer, bostoninterrieri Sani.
Vuoden 2022 alussa Raisoftin uutena sote- ja projektiasiantuntijana aloitti rautainen RAI-osaaja Riitta Sernola. Rooli on aivan uusi ja tehtävän pääpainona on toimia sote-ohjelmistomuutosprojektien valmisteluvaiheen asiantuntijana yhteistyössä asiakasvastaavien ja muiden teknisten asiantuntijoiden kanssa. Tarkempi toimenkuva muodostuu Riitan asettuessa taloksi.

RAI-piireissä Riitta ei juuri esittelyä kaipaa, pitkänlinjan asiantuntija on viimeiseksi koordinoinut Pirkanmaan yhteistä RAI-käyttöönottoa. Terveydenhuoltoalalla Riitta on työskennellyt jo 90-luvun alusta. Opiskeltuaan terveydenhoitajaksi ja sairaanhoitajaksi Riitta teki kierroksen lasten ja nuoren parissa.

– Olin Hämeenkyrössä äitiys- ja lastenneuvolassa sekä kouluterveydenhuollossa. 2000-luvun alussa sain ensikosketuksen kotisairaanhoitoon, ja se vei mennessään. Työskentely ikäihmisten kanssa oli tosi mieleistä. Nokialle siirryin 2007 kotisairaanhoidon osastohoitajaksi ja siellä RAI oli jo todella hyvin käytössä. Silloin viimeistään RAI-sydämeni alkoi sykkiä, Riitta muistelee.

Riitta siirtyi kotihoidon esimieheksi 2008 ja työnkierron myötä hän oli puolitoista vuotta ympärivuorokautisessa hoivassa. Työnkierto oli osa projektia, jossa vanhainkotiosastoja muutettiin tehostetuksi palveluasumiseksi.

– Ylemmän AMK-tutkinnon tein RAI:n hyödyntämisestä esimiestyössä. Sen jälkeen lupasin perheelleni, että työn ohessa opiskelu saisi riittää, mutta innostuin kuitenkin osallistumaan THL:n RAI-erityisasiantuntijavalmennukseen. Eihän sitä voinut välttää. Se syvensi paljon RAI-tietouttani, Riitta taustoittaa.

Pirkanmaa hyvälle mallille

Riitta pääsi mukaan myös edelliseen maakuntavalmisteluun ja alkoi jo silloin hyödyntää vertailukehittämistä Pirkanmaan kuntien kesken. Sitten Pirkanmaalla avautui 2-vuotinen interRAI-välineiden käyttöönottohanke, johon Riittaa pyydettiin RAI-koordinaattoriksi.

– Olen todella paljon tykännyt tehdä töitä pirkanmaalaisten johtajien ja vanhustyön ammattilaisten kanssa. Olen vienyt RAI-välineiden perusosaamista eteenpäin ja keskittynyt todella paljon arviointien luotettavuuteen.

– Täällä on lisääntynyt ymmärrys, että luotettavat arvioinnit ovat se ainoa tapa, että pystymme johtamaan ja vertaiskehittämään RAI-tiedolla. Kaikki lähtee siitä. En ole tehnyt pelkästään koordinaatiotyötä, vaan kouluttanut paljon. Mielestäni olemme Pirkanmaalla todella pitkällä ja hyvällä mallilla RAI-työssä.

Maakuntahankkeessa Riitta teki hyvin sujuvaa yhteistyötä Raisoftin Maija Svenfeltin kanssa ja tuli puheeksi sekin, että Raisoft etsii uutta asiantuntijaa.

– En minä Tampereelta Kokkolaan muuta, mutta päätin hakea ja teen töitä täältä Tampereelta käsin. Puolentoistavuoden pakotettu etätyöskentely on rakentanut pohjan sille, että töitä tehdään ihan mistä vaan.

Mummius palauttaa

Riitan kaikki neljä lasta ja kolme lastenlasta asuvat Pirkanmaalla.

– Kymmenen vuotta minua on mummiksi kutsuttu. Lasten kanssa oleminen on tärkeä osa elämää ja palauttaa kaikista työajatuksista. Toki täällä on myös kaksi koiraa, ne pitävät huolen liikunnasta, omat personal trainerini. Varsinkin etätöissä on myös huomannut, kuinka koirat tuovat iloa työpäivään.

– Vapaa-aikaan kuuluvat myös matkustelu, mökkeily, omakotitalosta huolehtiminen, teatteri ja konsertit. Olen aika kaikkiruokainen, tyytyväinen koronapassin omistaja, Riitta luettelee ja kertoo käyvänsä noin kerran kuussa Oulussa.

– Olen Oulusta kotoisin ja käyn säännöllisesti iäkkäiden vanhempieni luona.

Parasta RAIssa?

– Parasta RAIsoft.net-ohjelmistossa on sen hyödyntämisen monet mahdollisuudet tiedolla johtamiseen. Ja se on oikeasti parasta RAIssa. Jokainen RAIta käyttävä työntekijä voi hyödyntää RAI-tietoa omassa työssään. Johtajat määrittelevät vertailutiedon pohjalta strategisia tavoitteita, lähiesimiehet ohjeistavat ja seuraavat RAI-raporttien ja laatumoduulin avulla tavoitteiden toteutumista. Ja asiakkaan hoidon laatu paranee. Eli asiakas hyötyy. RAI-tieto hyödyttää kaikkia.

– Tämä tapahtuu myös toiseen suuntaan. Asiakkaille myönnetään RAI-tiedon avulla heidän toimintakykyään vastaavat palvelut. Organisaatioille on hyötyä siitä, että kotihoidon ja hoivakodin asiakkaat ovat oikealla hoidon portaalla oikeaan aikaan.

– Hoitajien panostusta asiakkaiden kuntoutukseen ja toimintakyvyn edistämiseen voidaan RAIsoft.net-ohjelmiston analyysien avulla seurata melko lyhyellä tai pidemmällä aikavälillä. Se antaa hoitajille luotettavaa ja konkreettista palautetta ponnistelusta yhdessä asiakkaiden kanssa kohti toimintakykyisempää ja mielekkäämpää arkea.