Hyppää sisältöön
RAIsoft logo

Napakoita paketteja.

Yleiset etäkoulutukset ovat tunnin täsmäiskuja ajankohtaisiin aiheisiin. Koulutus voidaan järjestää hyvinkin nopealla aikataulululla. Yleensä etäkoulutuksia on 2-4 keväisin ja syksyisin, aiheet valitaan toiveiden ja palautteen perusteella.

Yleiset etäkoulutukset ovat tunnin täsmäiskuja ajankohtaisiin aiheisiin. Koulutus voidaan järjestää hyvinkin nopealla aikataulululla. Yleensä etäkoulutuksia on 2-4 keväisin ja syksyisin, aiheet valitaan toiveiden ja palautteen perusteella.

Yleiset etäkoulutukset

Vahvista RAIsoft-osaamistasi,

ILMOITTAUDU MUKAAN KOULUTUKSEEN!

 Etäkoulutus

RAIsoft.net-ohjelmiston
pääkäyttäjäkoulutus

KOULUTUKSEN TAVOITE:

Saat yleiskuvan keskeisistä RAIsoft.net-ohjelmiston hallintatoiminnoista.

KOHDERYHMÄ:

Pääkäyttäjät ja RAI-vastaavat, jotka hallinnoivat RAIsoft.net-ohjelmiston käyttöä.

KESTO JA AIKATAULU:

60 min (45 min +15 min kysymyksille ja keskustelulle) ti 31.10.2023 klo 13-14
Merkitsethän koulutuksen ajankohdan kalenteriisi. Kouluttaja lähettää henkilökohtaisen osallistumislinkin ilmoittautumisessa annettuun sähköpostiosoitteeseen.

KOULUTUKSEN SISÄLTÖ:

-tarkastellaan RAIsoft.net-ohjelmiston organisaation hallintaa
-tarkastellaan RAIsoft.net-ohjelmiston käyttäjien hallintaa
-tarkastellaan RAIsoft.net-ohjelmiston roolien hallintaa
-tarkastellaan RAIsoft.net-ohjelmiston asetuksia

HINTA:

100 € (+ alv 24 % = 124 €) / osallistuja. Tallenne on katsottavissa uudelleen yhden (1) viikon ajan koulutuksen jälkeen. Linkki lähetetään osallistujille viimeistään koulutuksen jälkeisenä päivänä. Ilmoittautumislomakkeessa pyydetään tarkat laskutustiedot. Laskutus koulutuksen jälkeen.

KOULUTTAJA:

RAIsoft-asiantuntija Riitta Sernola

ILMOITTAUTUMINEN JA PERUUTUSEHDOT:

Ilmoittautuminen päättyy tiistaina 24.10. ja koulutuksen toteutuminen vahvistetaan kaikille ilmoittautuneille keskiviikkona 25.10. Koulutuksen toteutuminen riippuu ilmoittautuneiden määrästä. Lähetämme henkilökohtaisen kutsulinkin kaikille koulutukseen ilmoittautuneille.

Ilmoittautuminen muuttuu sitovaksi, kun koulutuksen toteutuminen on vahvistettu. Asiakkaalla on oikeus peruuttaa osallistumisensa tilaamaansa palveluun ilmoittautumisajan päätyttyä seuraavin ehdoin: Mikäli asiakas peruuttaa osallistumisen sen jälkeen, kun Raisoft on vahvistanut koulutuksen toteutumisen, mutta kuitenkin ennen koulutuksen toteutumista, laskutamme puolet koulutuksen hinnasta. Jos peruutus jää tekemättä, veloitetaan asiakkaalta koko osallistumismaksu. 

Huom! Mikäli koulutukseen ilmoittautunut henkilö on estynyt osallistumasta, voi organisaatio ilmoittaa hänen tilalleen toisen osallistujan. Muutoksen voi ilmoittaa suoraan kouluttajalle. Sairastapauksessa pyydämme olemaan yhteydessä erikseen joko kouluttajaan tai koulutuskoordinaattoriin ([email protected]). Huomatkaa, että vaikka osallistuminen koulutukseen estyisi, saavat ilmoittautuneet viikon ajaksi käyttöönsä koulutuksen tallenteen.

 

Ilmoittaudu koulutukseen!

Vahvista RAIsoft-osaamistasi,

ILMOITTAUDU MUKAAN KOULUTUKSEEN!

 Etäkoulutus

Miten hyödynnän RAI-tietoja hoidon suunnittelussa? 

 
KOULUTUKSEN TAVOITE:

Opit hyödyntämään RAI-tietoja hoidon suunnittelussa

KOHDERYHMÄ:

RAIsoft.net-peruskäyttäjät eli RAI-arviointeja tekevät henkilöt.

KESTO JA AIKATAULU:

60 min (45 min +15 min kysymyksille ja keskustelulle) ti 28.11.2023 klo 13-14
Merkitsethän koulutuksen ajankohdan kalenteriisi. Kouluttaja lähettää henkilökohtaisen osallistumislinkin ilmoittautumisessa annettuun sähköpostiosoitteeseen.

KOULUTUKSEN SISÄLTÖ:

Miten hyödynnän RAI-tietoja hoidon suunnittelussa?
- tarkastellaan RAI-arvioinnin tekoa hoidon suunnittelun näköulmasta
- hyödynnetään RAI-tietoja hoidon suunnittelussa RAIsoft.net ohjelmiston avulla.

HINTA:

100 € (+ alv 24 % = 124 €) / osallistuja. Tallenne on katsottavissa uudelleen yhden (1) viikon ajan koulutuksen jälkeen. Linkki lähetetään osallistujille viimeistään koulutuksen jälkeisenä päivänä. Ilmoittautumislomakkeessa pyydetään tarkat laskutustiedot. Laskutus koulutuksen jälkeen.

KOULUTTAJA:

RAIsoft-asiantuntija Riitta Sernola

ILMOITTAUTUMINEN JA PERUUTUSEHDOT:

Ilmoittautuminen päättyy tiistaina 21.11. ja koulutuksen toteutuminen vahvistetaan kaikille ilmoittautuneille keskiviikkona 22.11. Koulutuksen toteutuminen riippuu ilmoittautuneiden määrästä. Lähetämme henkilökohtaisen kutsulinkin kaikille koulutukseen ilmoittautuneille.

Ilmoittautuminen muuttuu sitovaksi, kun koulutuksen toteutuminen on vahvistettu. Asiakkaalla on oikeus peruuttaa osallistumisensa tilaamaansa palveluun ilmoittautumisajan päätyttyä seuraavin ehdoin: Mikäli asiakas peruuttaa osallistumisen sen jälkeen, kun Raisoft on vahvistanut koulutuksen toteutumisen, mutta kuitenkin ennen koulutuksen toteutumista, laskutamme puolet koulutuksen hinnasta. Jos peruutus jää tekemättä, veloitetaan asiakkaalta koko osallistumismaksu. 

Huom! Mikäli koulutukseen ilmoittautunut henkilö on estynyt osallistumasta, voi organisaatio ilmoittaa hänen tilalleen toisen osallistujan. Muutoksen voi ilmoittaa suoraan kouluttajalle. Sairastapauksessa pyydämme olemaan yhteydessä erikseen joko kouluttajaan tai koulutuskoordinaattoriin ([email protected]). Huomatkaa, että vaikka osallistuminen koulutukseen estyisi, saavat ilmoittautuneet viikon ajaksi käyttöönsä koulutuksen tallenteen.

 

Ilmoittaudu koulutukseen!

 
Raisoft - allmän distansutbildning: Hur använder jag RAI-informationen i planeringen av vård och service?

STÄRK DITT RAISOFT-KUNNANDE,
ANMÄL DIG TILL UTBILDNINGEN!

 

Distansutbildning

Hur använder jag RAI-informationen i planeringen av vård och service?

 
UTBILDNINGENS MÅLSÄTTNING: 

Du lär dig att använda RAI-informationen i planeringen av vård och service!

 
MÅLGRUPP:

RAIsoft.net basanvändare alltså personer som gör RAI-bedömningar och använder bedömningsresultatet på personnivå.

 
LÄNGD OCH TIDPUNKT:

60 min (45 min + 15 minuter reserverad till frågor och diskussion), tisdagen den 21.11.2023 kl. 13-14
Spara datumet i din kalender. Utbildaren skickar en personlig länk till den e-postadress som uppgavs vid anmälningen.

 
UTBILDNINGS INNEHÅLL:

Hur använder jag RAI-informationen i planeringen av vård och service?- vi granskar hur RAI-bedömningen kan göras ur ett vårdplaneringsperspektiv- vi använder RAI-informationen i planeringen m.h.a RAIsoft.net programmet

 
PRIS:

100 € (+moms 24 % = 124 €) en inspelning av utbildningen finns tillgänglig under en (1) vecka efter utbildningen. En länk till denna skickas senast följande dag efter utbildningen

 
UTBILDARE:

RAIsoft Sakkunnig Maria Storbacka

ANMÄLAN OCH AVBOKNING:

Sista anmälningsdagen är den 14.11.2023. Om utbildningen förverkligas, kan ytterligare anmälningar göras ännu fram till samma morgon som utbildningen ordnas (21.11.2023 kl 10). Vi bekräftar att utbildningen ordnas onsdagen den 15.11.2022 och skickar då en länk till alla som fram till det anmält sig. Till de som anmält sig senare, skickas länken då anmälan kommit fram. Antalet anmälda avgör om utbildningen förverkligas.

Anmälningen blir bindande, då det bekräftats att utbildningen förverkligas. Kunden har rätt att annullera sin beställning efter anmälningstidens slut enligt följande: Om kunden annullerar sitt deltagande efter att Vitec Raisoft har bekräftat att utbildningen förverkligas men innan utbildningen startar, fakturerar vi 50 % av utbildningens pris. Om annullering inte görs, faktureras priset i sin helhet.

Obs! Om den anmälda personen är förhindrad att delta, kan organisationen anmäla en annan person i hens ställe. Ändringen kan meddelas direkt till utbildaren. Vid sjukdomsfall ber vi er vara i kontakt med utbildaren eller utbildningskoordinatorn ([email protected]). Observera att, trots att den anmälda får förhinder att delta i utbildningen, får hen en bandning av tillfället, denna är tillgänglig i en vecka efter tillfället.Du observerar väl att du samtidigt kan anmäla flera personer.

Genom att anmäla dig till utbildningen godkänner du också att utbildningen bandas.

 

Anmäl dig!

Basic training for RAIsoft.net software and RAI assessment

remote training

 
The goal of the training:

You will learn the basics of using RAIsoft.net software and making RAI evaluations.

Target group:

RAIsoft.net basic users, i.e., people who do RAI evaluations. The training is suitable for people who need support and confirmation for making assessments.

Date and time

November 7, 2023, from 1 to 2:30 p.m. Please add the time to your calendar. RAIsoft expert will send you a personal invitation link to the email you have given after the training has been confirmed.

Content:

We´ll familiarize ourselves with the evaluation process of interRAI tools and the RAIsoft.net software.

  • how to start RAI assessment in the RAIsoft.net software
  • discussing key questions
  • Learn a basic understanding of key metrics ADL-H & CPS

NOTE! This training has been designed for those using RAIsoft.net software in Finland in Finnish or Swedish. RAIsoft.net software is also available in English, but this training focuses on Finnish requirements.

Trainer:

RAIsoft expert Maria Storbacka

Price:

150 euros + VAT / participant

Minimum number of participants:

8 people. The implementation of the training depends on the number of registered participants.

Confirmation of training:

We will confirm the training on the 1st of November 2023, after which the trainer will send a personal invitation link to all who have registered by then.

The last day of registration:

October 31st, 2023 (one week before training). If we confirm that there are enough registrants and the training will take place, the registration link will be kept open until the morning of the training (10 a.m. on November 7th). For those who registered later, we will send an invitation after receiving the registration.

Note! If the person registered for the training cannot participate, someone else from the organization can participate instead. The change can be reported directly to the trainer. In case of illness, please get in touch with either the trainer or the training coordinator ([email protected]) separately. Please note that even if someone registered cannot attend the training, those registered will have access to the recording of the training for a week.

Enrollment becomes binding when confirmed that the training takes place as planned. The customer has the right to cancel his participation after the registration period has ended under the following conditions: If the customer cancels his participation after the training has been confirmed. Still, before the actual training, we will charge half of the price of the training. The customer will be charged the entire participation fee if there is no cancellation.

Sign in!

---

Englanninkielinen peruskoulutus RAIsoft.net-ohjelmistoon ja RAI-arvioinnin tekemiseen 7.11.2023

Kohderyhmä: RAIsoft.net peruskäyttäjät eli RAI-arviointeja tekevät henkilöt. Koulutus sopii henkilöille, jotka kaipaavat englannin kielellä tukea ja vahvistusta arviointien tekemiseen.

Tavoite: Opit perusperiaatteet englannin kielellä RAIsoft.net ohjelmiston käyttöön ja RAI-arvionnin tekemiseen.

Aihe/Sisältö:Tutustutaan interRAI-välineiden arviointiprosessiin ja RAIsoft.net ohjelmistoon
- aloitetaan RAI-arviointi RAIsoft.net ohjelmistossa
- käydään yhdessä keskeisiä kysymyksiä
- perusymmärrys keskeisistä mittareista ADL-H & CPS

HUOM! Koulutus on suunniteltu Suomessa RAIsoft.net-ohjelmistoa suomeksi tai ruotsiksi käyttävälle hoitohenkilökunnalle, joiden äidinkieli ei ole suomi tai ruotsi.

Kouluttaja: Maria Storbacka

Hinta: 150 euroa + alv. / osallistuja

Minimiosallistujamäärä: 8. Koulutuksen toteutuminen riippuu ilmoittautuneiden määrästä.

Koulutuksen toteutumisen vahvistus: Vahvistamme koulutuksen toteutumisen 1.11.2023 ja kouluttaja lähettää silloin kutsulinkin kaikille siihen mennessä ilmoittautuneille.

Viimeinen ilmoittautumispäivä: 31.10.2023 (viikko ennen koulutusta). Mikäli koulutus toteutuu, voi koulutukseen ilmoittautua koulutuspäivän aamuun (klo 10) saakka. Myöhemmin ilmoittautuneille lähetämme kutsun ilmoittautumisen tultua perille.

Ilmoittautuminen ja peruutusehdot: Ilmoittautuminen päättyy tiistaina 31.10. ja koulutuksen toteutuminen vahvistetaan kaikille ilmoittautuneille keskiviikkona 1.11. Koulutuksen toteutuminen riippuu ilmoittautuneiden määrästä. Lähetämme henkilökohtaisen kutsulinkin kaikille koulutukseen ilmoittautuneille.
Ilmoittautuminen muuttuu sitovaksi, kun koulutuksen toteutuminen on vahvistettu. Asiakkaalla on oikeus peruuttaa osallistumisensa tilaamaansa palveluun ilmoittautumisajan päätyttyä seuraavin ehdoin: Mikäli asiakas peruuttaa osallistumisen sen jälkeen, kun Raisoft on vahvistanut koulutuksen toteutumisen, mutta kuitenkin ennen koulutuksen toteutumista, laskutamme puolet koulutuksen hinnasta. Jos peruutus jää tekemättä, veloitetaan asiakkaalta koko osallistumismaksu.
Huom! Mikäli koulutukseen ilmoittautunut henkilö on estynyt osallistumasta, voi organisaatio ilmoittaa hänen tilalleen toisen osallistujan. Muutoksen voi ilmoittaa suoraan kouluttajalle. Sairastapauksessa pyydämme olemaan yhteydessä erikseen joko kouluttajaan tai koulutuskoordinaattoriin ([email protected]). Huomatkaa, että vaikka osallistuminen koulutukseen estyisi, saavat ilmoittautuneet viikon ajaksi käyttöönsä koulutuksen tallenteen.

Ilmoittautumislomake yllä olevan SIGN IN -linkin takana. Lomakkeella voi samalla kertaa ilmoittaa koulutukseen myös useamman henkilön.