Hyppää sisältöön
RAIsoft logo

Ajasta ja paikasta riippumatta.

RAIsoftin verkkokurssikokonaisuus on kustannustehokas tapa kouluttaa koko henkilökunta RAI-perusosaajiksi ilman sijaisjärjestelyitä. Verkkokurssit ovat käytettävissä RAIsoft.net-ohjelmiston kautta.

RAIsoftin verkkokurssikokonaisuus on kustannustehokas tapa kouluttaa koko henkilökunta RAI-perusosaajiksi ilman sijaisjärjestelyitä. Verkkokurssit ovat käytettävissä RAIsoft.net-ohjelmiston kautta.

RAIsoft verkkokurssit

Verkkokurssit ovat käytettävissä RAIsoft-ohjelmiston kautta. Yleensä asiakkaan käytettävissä olevaan verkkokurssikokonaisuuteen kuuluu käytössä olevien arviointivälineiden kurssimateriaali.

Verkkokurssit ovat ajasta ja paikasta riippumattomia ja antavat erinomaiset eväät paitsi RAIsoft perusteiden oppimiseen myös osaamisen jatkuvaan ylläpitoon ja kehittämiseen.

Kurssikokonaisuutemme kertoo kattavasti, mikä RAI on, avaa ohjelmiston toiminnan ja opettaa ymmärtämään sisällön ja tulokset.

Jokainen kurssi sisältää lyhyitä opetusvideoita, välitehtäviä ja lopuksi opiskelija arvioi omaa oppimistaan. Opiskelija voi tulostaa itselleen todistuksen kaikista suorittamistaan kursseista. 

 

Ohjelmiston toiminnot

RAIsoft-ohjelmiston perustoiminnot

Kokonaiskesto: 30 min
Sisältö: Kirjautuminen, uuden asiakkaan luominen, arviointinäkymä, arvioinnin tulokset ja arvioinnin lukitseminen.
Kohderyhmä: Henkilökunta.


RAIsoft-ohjelmiston hallintatoiminnot

Kokonaiskesto: 35 min
Sisältö: Organisaation, roolien ja käyttäjien hallinta sekä asetukset ja tapahtumaloki.
Kohderyhmä: Pääkäyttäjät ja RAI-vastaavat


Pääarvioinnit

Palvelutarpeen arviointi (CA+HELSA) / interRAI CA

Kokonaiskesto: 1 h 2 min
Sisältö: CA+HELSA-arviointi on portaittainen arviointiväline jonka tarkoituksena on saada tarkempaa tietoa iäkkään henkilön palvelutarpeesta, toimintakyvystä ja sosiaalista tilanteesta. Kurssi sisältää sekä sisällön että tulosten käsittelyn.
Kohderyhmä: Henkilökunta


Palvelutarpeen kartoitus (CHA) / interRAI CHA

Arvioinnin sisältö ja tulokset

Kokonaiskesto: 3 h 20 min
Sisältö:  Käydään läpi arvioinnin sisältö, hoidonsuunnittelun prosessi, arvioinnin tuottamat mittarit sekä kurssiarviointi. CHA on suunniteltu tehostamaan iäkkään henkilön palvelutarpeen arviointiprosessia: asiakkaalle tehdään ensin perusosa, jota täydennetään lisäosilla (interRAI CHA MH, FS ja AL) tarpeen mukaan.
Kohderyhmä: Henkilökunta


Screener Oulu

Kokonaiskesto: 2 h 
Sisältö: Ikääntyneen palvelutarpeenarvioinnin tekeminen ja hoidon suunnittelu. Käydään läpi seulonnan syyt ja arvioinnin tulosten kautta arvioinnin keskeinen sisältö.
Kohderyhmä: Henkilökunta


Kotihoidon (HC) arviointijärjestelmän sisältö ja tulokset / interRAI HC

Kokonaiskesto: 2 h 
Sisältö: Ikääntyneen kotona asuvan toimintakyvyn ja palvelutarpeen arviointi. Käydään läpi arvioinnin sisältö sekä asiakastason raportit (mittarit, henkilöprofiili, caps). Kurssilla lopputehtävä, jossa analysoidaan henkilöprofiilia.
Kohderyhmä: Henkilökunta


Kotihoidon (HC) arviointijärjestelmän päivityskoulutus kokeneille HC-käyttäjille, jotka siirtyvät uuden interRAI HC -arviointivälineen käyttäjäksi

Kokonaiskesto: 1 h
Sisältö: Ikääntyneen kotona asuvan toimintakyvyn ja palvelutarpeen arviointi. Kurssi keskittyy keskeisiin muutoksiin siirryttäessä HC:stä interRAI HC -välineen käyttäjiksi.
Kohderyhmä: Henkilökunta


Ympärivuorokautisen hoidon (interRAI LTCF) arviointijärjestelmän sisältö ja tulokset

Kokonaiskesto: 3 h 10 min
Sisältö: Ympärivuorokautisessa hoidossa olevan toimintakyvyn arvioinnin tekeminen ja hoidon suunnittelu. Kurssi sisältää sekä sisällön että tulosten käsittelyn.
Kohderyhmä: Henkilökunta


Ympärivuorokautisen hoidon arviointijärjestelmän päivityskoulutus kokeneille LTC-käyttäjille, jotka siirtyvät uuden interRAI LTCF:n käyttäjäksi

Kokonaiskesto: 1 h
Sisältö: Ympärivuorokautisessa hoidossa olevan toimintakyvyn arvioinnin tekeminen ja hoidon suunnittelu.  Kurssi sisältää sekä sisällön että tulosten käsittelyn. Kurssi keskittyy keskeisiin muutoksiin siirryttäessä LTC:stä interRAI LTCF -välineen käyttäjiksi.
Kohderyhmä: Henkilökunta


Täydennysosat

Ravitsemustilan arviointi MNA 

Kokonaiskesto: 35 min
Sisältö: MNA eli ali- ja virheravitsemuksen arviointi tehdään pääarvioinnin tukena yli 65- vuotiaille ikääntyneille.
Kohderyhmä: Henkilökunta


Palvelutarpeen ja sosiaalisen tilan arviointi HELSA

Kokonaiskesto: 25 min
Sisältö: Palvelutarpeen ja sosiaalisen tilanteen arviointi. Antaa lisätietoa myös läheisapua antavan henkilön tilanteesta.
Kohderyhmä: Henkilökunta


Palveluasumisen täydennyosa / interRAI CHA-AL

Kokonaiskesto: 25 min
Sisältö: Palveluasuminen (interRAI-CHA-AL) on täydennysosa, jota käytetään erityisesti hoidon suunnittelun pohjana palveluasumisessa tai siirtoraporttina asiakkaan siirtyessä palveluasumiseen.
Kohderyhmä: Henkilökunta


Mielenterveysongelmien laajan kartoituksen täydennysosa / interRAI CHA-MH

Kokonaiskesto: 40 min
Sisältö: Mielenterveyden (interRAI-CHA-MH) täydennysosa on tarkoitettu mielenterveysongelmien laajaan kartoitukseen..
Kohderyhmä: Henkilökunta


Toimintakyvyn laajan kartoituksen täydennyosa / interRAI CHA-FS

Kokonaiskesto: 30 min
Sisältö: Toimintakyvyn laajan kartoituksen (interRAI-CHA-FS) täydennysosa on tarkoitettu toimintakyvyn laajaan kartoitukseen.
Kohderyhmä: Henkilökunta


Täydentävät / syventävät verkkokurssit

RAI-arviointi ravitsemushoitosuunnitelman tukena 

Kokonaiskesto: 1 h 45 min
Sisältö: Ravitsemusongelmien tunnistaminen RAI- ja MNA-arviointien avulla, sopivien toimenpiteiden kirjaaminen ravitsemushoitosuunnitelmaan. Ravitsemushoitosuunnitelman sisältö ja tarkoitus.
Kohderyhmä: Henkilökunta

 

Ohjelmiston toiminnot

RAIsoft-ohjelmiston perustoiminnot

Kokonaiskesto: 30 min
Sisältö: Kirjautuminen, uuden asiakkaan luominen, arviointinäkymä, arvioinnin tulokset ja arvioinnin lukitseminen.
Kohderyhmä: Henkilökunta.


RAIsoft-ohjelmiston hallintatoiminnot

Kokonaiskesto: 35 min
Sisältö: Organisaation, roolien ja käyttäjien hallinta sekä asetukset ja tapahtumaloki.
Kohderyhmä: Pääkäyttäjät ja RAI-vastaavat


Pääarvioinnit

Lasten ja nuorten mielenterveys- ja kehitysvammatyön (ChYMH-DD) arviointi / interRAI ChYMH-DD

Kokonaiskesto: 4 h
Sisältö: Lasten ja nuorten mielenterveys- ja kehitysvammapuolen asiakkaan arvioinnin tekeminen ja hoidon suunnittelu.
Kohderyhmä: Henkilökunta


 

 

Ohjelmiston toiminnot

RAIsoft-ohjelmiston perustoiminnot

Kokonaiskesto: 30 min
Sisältö: Kirjautuminen, uuden asiakkaan luominen, arviointinäkymä, arvioinnin tulokset ja arvioinnin lukitseminen.
Kohderyhmä: Henkilökunta.


RAIsoft-ohjelmiston hallintatoiminnot

Kokonaiskesto: 35 min
Sisältö: Organisaation, roolien ja käyttäjien hallinta sekä asetukset ja tapahtumaloki.
Kohderyhmä: Pääkäyttäjät ja RAI-vastaavat


Pääarvioinnit

Mielenterveystyön avohoidon (CMH) arvioinnin sisältö ja tulokset / interRAI CMH

Kokonaiskesto: 3 h 35 min
Sisältö: Mielenterveystyössä avohoidossa olevan asiakkaan arvioinnin tekeminen ja hoidon suunnittelu.
Kohderyhmä: Henkilökunta

PUUTTUU VIELÄ: ESP ja MH? Onko näitä olemassa verkkokursseina?


Täydennysosat

Ravitsemustilan arviointi MNA 

Kokonaiskesto: 35 min
Sisältö: MNA eli ali- ja virheravitsemuksen arviointi tehdään pääarvioinnin tukena yli 65- vuotiaille ikääntyneille.
Kohderyhmä: Henkilökunta


Palvelutarpeen kartoitus (CHA) / interRAI CHA

Arvioinnin sisältö ja tulokset

Kokonaiskesto: 3 h 20 min
Sisältö:  Käydään läpi arvioinnin sisältö, hoidonsuunnittelun prosessi, arvioinnin tuottamat mittarit sekä kurssiarviointi. CHA on suunniteltu tehostamaan iäkkään henkilön palvelutarpeen arviointiprosessia: asiakkaalle tehdään ensin perusosa, jota täydennetään lisäosilla (interRAI CHA FS ja AL) tarpeen mukaan.
Kohderyhmä: Henkilökunta


Palvelutarpeen ja sosiaalisen tilan arviointi HELSA

Kokonaiskesto: 25 min
Sisältö: Palvelutarpeen ja sosiaalisen tilanteen arviointi. Antaa lisätietoa myös läheisapua antavan henkilön tilanteesta.
Kohderyhmä: Henkilökunta


Palveluasumisen täydennyosa / interRAI CHA-AL

Kokonaiskesto: 25 min
Sisältö: Palveluasuminen (interRAI-CHA-AL) on täydennysosa, jota käytetään erityisesti hoidon suunnittelun pohjana palveluasumisessa tai siirtoraporttina asiakkaan siirtyessä palveluasumiseen.
Kohderyhmä: Henkilökunta


Toimintakyvyn laajan kartoituksen täydennyosa / interRAI CHA-FS

Kokonaiskesto: 30 min
Sisältö: Toimintakyvyn laajan kartoituksen (interRAI-CHA-FS) täydennysosa on tarkoitettu toimintakyvyn laajaan kartoitukseen.
Kohderyhmä: Henkilökunta

 

Ohjelmiston toiminnot

RAIsoft-ohjelmiston perustoiminnot

Kokonaiskesto: 30 min
Sisältö: Kirjautuminen, uuden asiakkaan luominen, arviointinäkymä, arvioinnin tulokset ja arvioinnin lukitseminen.
Kohderyhmä: Henkilökunta.


RAIsoft-ohjelmiston hallintatoiminnot

Kokonaiskesto: 35 min
Sisältö: Organisaation, roolien ja käyttäjien hallinta sekä asetukset ja tapahtumaloki.
Kohderyhmä: Pääkäyttäjät ja RAI-vastaavat


Pääarvioinnit

Lasten ja nuorten mielenterveys- ja kehitysvammatyön (ChYMH-DD) arviointi / interRAI ChYMH-DD

Kokonaiskesto: 4 h
Sisältö: Lasten ja nuorten mielenterveys- ja kehitysvammapuolen asiakkaan arvioinnin tekeminen ja hoidon suunnittelu.
Kohderyhmä: Henkilökunta


Ohjelmiston toiminnot

RAIsoft-ohjelmiston perustoiminnot

Kokonaiskesto: 30 min
Sisältö: Kirjautuminen, uuden asiakkaan luominen, arviointinäkymä, arvioinnin tulokset ja arvioinnin lukitseminen.
Kohderyhmä: Henkilökunta.


RAIsoft-ohjelmiston hallintatoiminnot

Kokonaiskesto: 35 min
Sisältö: Organisaation, roolien ja käyttäjien hallinta sekä asetukset ja tapahtumaloki.
Kohderyhmä: Pääkäyttäjät ja RAI-vastaavat


Pääarvioinnit

Kehitysvammatyön (ID) arviointiväline / interRAI ID

Kokonaiskesto: 2 h
Sisältö: Kehitysvammahoidon  asiakkaan arvioinnin tekeminen ja hoidon suunnittelu.
Kohderyhmä: Henkilökunta


Täydennysosat

Ravitsemustilan arviointi MNA 

Kokonaiskesto: 35 min
Sisältö: MNA eli ali- ja virheravitsemuksen arviointi tehdään pääarvioinnin tukena yli 65- vuotiaille ikääntyneille.
Kohderyhmä: Henkilökunta


Palvelutarpeen kartoitus (CHA) / interRAI CHA

Arvioinnin sisältö ja tulokset

Kokonaiskesto: 3 h 20 min
Sisältö:  Käydään läpi arvioinnin sisältö, hoidonsuunnittelun prosessi, arvioinnin tuottamat mittarit sekä kurssiarviointi. CHA on suunniteltu tehostamaan iäkkään henkilön palvelutarpeen arviointiprosessia: asiakkaalle tehdään ensin perusosa, jota täydennetään lisäosilla (interRAI CHA MH, FS ja AL) tarpeen mukaan.
Kohderyhmä: Henkilökunta


Palvelutarpeen ja sosiaalisen tilan arviointi HELSA

Kokonaiskesto: 25 min
Sisältö: Palvelutarpeen ja sosiaalisen tilanteen arviointi. Antaa lisätietoa myös läheisapua antavan henkilön tilanteesta.
Kohderyhmä: Henkilökunta


Palveluasumisen täydennyosa / interRAI CHA-AL

Kokonaiskesto: 25 min
Sisältö: Palveluasuminen (interRAI-CHA-AL) on täydennysosa, jota käytetään erityisesti hoidon suunnittelun pohjana palveluasumisessa tai siirtoraporttina asiakkaan siirtyessä palveluasumiseen.
Kohderyhmä: Henkilökunta


Mielenterveysongelmien laajan kartoituksen täydennysosa / interRAI CHA-MH

Kokonaiskesto: 40 min
Sisältö: Mielenterveyden (interRAI-CHA-MH) täydennysosa on tarkoitettu mielenterveysongelmien laajaan kartoitukseen..
Kohderyhmä: Henkilökunta


Toimintakyvyn laajan kartoituksen täydennyosa / interRAI CHA-FS

Kokonaiskesto: 30 min
Sisältö: Toimintakyvyn laajan kartoituksen (interRAI-CHA-FS) täydennysosa on tarkoitettu toimintakyvyn laajaan kartoitukseen.
Kohderyhmä: Henkilökunta


Täydentävät / syventävät verkkokurssit

RAI-arviointi ravitsemushoitosuunnitelman tukena 

Kokonaiskesto: 1 h 45 min
Sisältö: Ravitsemusongelmien tunnistaminen RAI- ja MNA-arviointien avulla, sopivien toimenpiteiden kirjaaminen ravitsemushoitosuunnitelmaan. Ravitsemushoitosuunnitelman sisältö ja tarkoitus.
Kohderyhmä: Henkilökunta


Syventävät verkkokurssit

RAI-arviointi ravitsemushoitosuunnitelman tukena 

Kokonaiskesto: 1 h 45 min
Sisältö: Ravitsemusongelmien tunnistaminen RAI- ja MNA-arviointien avulla, sopivien toimenpiteiden kirjaaminen ravitsemushoitosuunnitelmaan. Ravitsemushoitosuunnitelman sisältö ja tarkoitus.
Kohderyhmä: Henkilökunta

RAI-arviointien ravitsemusta koskevat kysymykset ja MNA-arviointi ovat asiakkaillemme olleet tuttuja ja tärkeitä työkaluja jo pitkään. Ne nostavat tehokkaasti esiin asiakkaiden ravitsemukseen liittyviä haasteita. On tärkeää, että ongelmat nousevat esiin – mutta se ei vielä riitä niiden korjaamiseen. Nyt asia on korjattu: Raisoftin ja Ravistamon yhteistyössä rakennettu verkkokurssi ottaa tarvittavat askeleet eteenpäin.

Lue juttu: RAI-arviointi ravitsemussuunnitelman tukena