Hyppää sisältöön
RAIsoft logo

Oikea tieto on luotettavaa.

Kun tekijöillä on yhteinen ymmärrys, toimivat prosessit, hyvä yhteistyö, vahva verkosto, selkeät vastuut ja osaamista ylläpidetään ja vahvistetaan jatkuvasti, voi jokainen johtaa omaa työtään oikealla ja luotettavalla tiedolla.

Kun tekijöillä on yhteinen ymmärrys, toimivat prosessit, hyvä yhteistyö, vahva verkosto, selkeät vastuut ja osaamista ylläpidetään ja vahvistetaan jatkuvasti, voi jokainen johtaa omaa työtään oikealla ja luotettavalla tiedolla.

Tiedolla johtaminen

 

Laajuus: 1 h

Tavoite: Osallistujat saavat käsityksen RAI-järjestelmän hyödyntämisestä omavalvonnan suunnittelussa, toteuttamisessa ja kehittämistyössä.

Sisältö: Koulutuksessa käydään läpi RAI-tiedon hyödyntäminen omavalvonnassa. Osallistujat saavat koulutuksen aikana vinkkejä omavalvontasuunnitelmaan kirjattaviin asioihin.

Kohderyhmä: Esihenkilöt, SOTE-johtajat

Toteutus: Etäkoulutus. 

Tämän koulutusesittelyn suora osoite on:

https://www.raisoft.com/fi/asiantuntijapalvelut/tuotekortit/rai-tiedon-hyödyntäminen-omavalvonnassa.html

 

Laajuus: 1 h

Sisältö:  Koulutuksessa tutustutaan RAI-prosessiin ja -tuloksiin sekä arviointien ajantasaisuuden tarkasteluun. Tarkastellaan, miten RAI-tuloksista ilmenee asiakasrakenne, hoitoisuus, kustannuspaino ja yksikön laatuasioita.

Kohderyhmä: valvontayksiköiden henkilöstö

Toteutus: Etäkoulutus

 

Tämän koulutusesittelyn suora osoite on:

https://www.raisoft.com/fi/asiantuntijapalvelut/tuotekortit/rai-tiedon-hyödyntäminen-ohjaus-ja-valvontayksikön-toiminnassa.html

 

Laajuus: 2 tuntia

Tavoite: Osallistujat saavat käsityksen RAI-järjestelmän hyödyntämisestä strategian suunnittelussa, toteutumisen seurannassa ja tuloksissa.

Sisältö: Koulutuksessa käydään läpi RAI-raporttien analysointi ja koostaminen. Analysoitujen RAI-mittaritietojen pohjalta organisaatiossa osataan laatia organisaatiotasoiset tavoitteet ja näiden määriteltyjen tavoitteiden saavuttamiseksi yksikkökohtaiset kehittämissuunnitelmat. Osallistujat saavat koulutuksessa muodostettua omat kattavat organisaatio- ja yksikkötason analyysiraportit, jos/kun heillä on käytössä oman organisaation raisoft.net -ohjelmisto

Kohderyhmä: Johtajat ja esihenkilöt

Toteutus: Etäkoulutus

Tämän koulutusesittelyn suora osoite on:

https://www.raisoft.com/fi/asiantuntijapalvelut/tuotekortit/rai-tiedon-hyödyntäminen-strategiassa.html

 

Laajuus: 2 tuntia

Tavoite: Osallistujat saavat käsityksen RAI-järjestelmän hyödyntämisestä toiminnan suunnittelussa, resurssien ohjauksessa ja kehittämistyössä.

Sisältö: Tarkastellaan RAI-raporttien avulla asiakasrakennetta suhteessa henkilöstöresurssiin, mm. asiakkaiden hoitoisuuden muutokset, käyttö perusteluina lisävakansseja haettaessa tai henkilöstöä siirrettäessä/lainattaessa. Havainnollistetaan mitä hoitotyön osaamistarpeita RAI:sta nousee koulutussuunnitelmaan ja annetaan vinkkejä RAI-osaamisen käsittelyyn kehityskeskusteluissa ja rekrytoinneissa

Kohderyhmä: Esihenkilöt

Toteutus: Etäkoulutus

 

Tämän koulutusesittelyn suora osoite on:

https://www.raisoft.com/fi/asiantuntijapalvelut/tuotekortit/rai-tiedon-hyödyntäminen-osana-resurssienohjausta.html

 

Laajuus: 2 h

Tavoite: Osallistujat saavat valmiuksia hyödyntää Raisoft.net-raportteja yksikön arviointien sekä asiakasrakenteen tarkastelussa ja hoidon vaikuttavuuden tarkastelussa.

Sisältö: Tarkastellaan RAI-järjestelmän hyödyntämisestä arviointien luotettavuuden ja ajantasaisuuden kannalta. Luotettavia RAI-tuloksia ja -raportteja hyödynnetään toiminnan suunnittelussa, johtamisessa ja kehittämistyössä, mutta miten? Tutustutaan RAI-ohjelmiston yksikkötason raportteihin, jotka kertovat mm. asiakasrakenteesta, asiakkaiden toimintakyvystä, hoidon vaikuttavuudesta sekä hoidon sisällöstä ja määrästä.

Kohderyhmä: RAI-vastaavat

Toteutustapa: Etäkoulutus. Koulutus voidaan toteuttaa niin, että kouluttajalle myönnetään koulutuksen ajaksi käyttöoikeus asiakkaan RAIsoft.net-ympäristöön. Näin koulutuksesta saadaan osallistujille omakohtaisempi kokemus.

Muuta huomioitavaa: Osallistujilla tulisi olla mahdollisuus työskennellä omassa RAI-ohjelmistossa koulutuksen aikana.

 

Tämän koulutusesittelyn suora osoite on:

https://www.raisoft.com/fi/asiantuntijapalvelut/tuotekortit/rai-tulosten-tulkinta-ja-hyödyntäminen-yksikkötasolla.html

 

 

Laajuus:  2 h

Tavoite: Osallistujat saavat käsityksen RAI-järjestelmän hyödyntämisestä toiminnan suunnittelussa, johtamisessa ja kehittämistyössä.

Sisältö: Tarkastellaan RAI-järjestelmän hyödyntämisestä palvelujen toteuttamisessa, kohdentamisessa ja kehittämisessä. Opitaan huomioimaan arviointien luotettavuus ja ajantasaisuus. Tutustutaan RAI-ohjelmiston raportointityökaluihin, jotka kertovat mm. asiakasrakenteesta eri palvelualueilla, hoidon vaikuttavuudesta sekä hoidon sisällöstä ja määrästä.

Kohderyhmä: Johto ja esihenkilöt

Toteutus: Etäkoulutus. Koulutus voidaan toteuttaa niin, että kouluttajalle myönnetään koulutuksen ajaksi käyttöoikeus asiakkaan RAIsoft.net ympäristöön. Näin koulutuksesta saadaan osallistujille omakohtaisempi kokemus.

Muuta erityistä: Pyydetään organisaatiolta esimerkkejä asioista, joita halutaan tarkastella. Tai tarkastellaan yleisimpiä laatupoikkeamia tai haasteita eri palvelualueilla.

Tämän koulutusesittelyn suora osoite on: 

https://www.raisoft.com/fi/asiantuntijapalvelut/tuotekortit/rai-tulosten-tulkinta-ja-hyödyntäminen-organisaatiotasolla-ohjelmistoa-hyödyntäen.html

 

Laajuus: 2 h

Tavoite: Osallistujat oppivat hyödyntämään laatumoduulia tiedolla johtamisessa.

Sisältö:  Tarkastellaan laatumoduulin keskeisimpiä toimintoja. Opitaan hyödyntämään valmiita laatuanalyyseja ja tuomaan laatukortteja omalle työpöydälle. Opitaan tulkitsemaan laatuanalyysin tuloksia. Luodaan yhdessä yksi uusi laatuanalyysi.

Kohderyhmä: Johto- ja esihenkilöt

Toteutus: Etäkoulutus. Koulutus voidaan toteuttaa niin, että kouluttajalle myönnetään koulutuksen ajaksi käyttöoikeus asiakkaan RAIsoft.net-ympäristöön. Näin koulutuksesta saadaan osallistujille omakohtaisempi kokemus.

 

Tämän koulutusesittelyn suora osoite on:

https://www.raisoft.com/fi/asiantuntijapalvelut/tuotekortit/laatumoduulin-hyödyntäminen-johtamisessa.html

2 h koulutuksen hinta on 2370 € (+alv) / ryhmä
1 h koulutuksen hinta on 1185 € (+alv) / ryhmä

Ryhmässä enintään 20 henkilöä.