Hyppää sisältöön
RAIsoft logo

Sinustako RAI-huippuosaaja.

RAIsoft Avainosaajakoulutus valmentaa työyhteisöihin RAIsoft-huippuosaajia, joilla on valmiudet ja vahvaa osaamista oman organisaationsa RAI-käytön jatkuvaan parantamiseen.

RAIsoft Avainosaajakoulutus valmentaa työyhteisöihin RAIsoft-huippuosaajia, joilla on valmiudet ja vahvaa osaamista oman organisaationsa RAI-käytön jatkuvaan parantamiseen.

Avainosaajakuvio

Sisältö, toteutus ja tavoite:

RAIsoft Avainosaajakoulutuksen tavoitteena on valmentaa työyhteisöihin RAIsoft-huippuosaajia, joilla on valmiudet ja vahvaa osaamista oman organisaationsa RAI-käytön jatkuvaan parantamiseen. Noin vuoden kestävä koulutus sisältää neljä lähipäivää, itsenäistä työskentelyä oppimisympäristössä sekä kehittämistehtävän. Koulutuksen aikana tuleva RAIsoft Avainosaaja kehittää omaa rooliaan työyhteisössään.

Koulutuksen myötä RAIsoft Avainosaaja oppii hyödyntämään RAIsoft-ohjelmistoa laadukkaasti ja kokonaisvaltaisesti. Koulutuksen aikana RAIsoft Avainosaaja vie eteenpäin koko työyhteisönsä RAI-käyttöä nostaen organisaation RAI-osaamisen uudelle tasolle. Osaamisen vahvistamiseen käytämme RAIsoftin oppimisympäristöä.

RAIsoft Avainosaaja pätevyyden myöntämiseen vaaditaan 100 % osallistumista lähikoulutuspäiviin sekä kurssitehtävien ja kehittämistehtävän hyväksyttyä suorittamista. Menestyksekäs osallistuminen koulutukseen edellyttää RAIsoft-perusteiden hallintaa sekä kokemusta interRAI-arviointien teosta ja tulosten tulkinnasta.

Kohderyhmä: 

Koulutus suunnattu henkilöille, jotka hallitsevat RAIsoft.net-ohjelmiston perusteet ja joilla on kokemusta interRAI-arviointien teosta ja tulosten tulkinnasta.

Pyydä tarjous RAIsoft-Avainosaajakoulutuksesta organisaatiollenne!