Hyppää sisältöön
RAIsoft logo

Projektit haltuun.

RAIsoft-asiantuntija on hoitotyötä johtaville strateginen yhteistyökumppani, jonka roolina on tukea laadun kehittämistä ja seurantaa.

RAIsoft-asiantuntija on hoitotyötä johtaville strateginen yhteistyökumppani, jonka roolina on tukea laadun kehittämistä ja seurantaa.

RAIsoft-projektit

Meidän näkökulmamme projekteihin on hyvin konkreettinen ja käytännönläheinen. Haluamme yhteistyössä asiakkaan kanssa rakentaa vahvan pohjan ja luoda arjen työtä palvelevia käytäntöjä. Kehittää laatua ja työn vaikuttavuutta, tuoda tehty työ näkyviin.

RAIsoft-ohjelmiston käyttöönottoprojektin tavoitteena on rakentaa vahva pohja onnistuneelle käyttöönotolle ja jatkuvalle RAI-käytölle.

Raisoft-käyttöönottoprojekti

Asiakas- ja palveluohjausprojektin tavoitteena on muodostaa hyvinvointialueelle keskitetty asiakas- ja palveluohjaus, joka auttaa asiakasta saamaan tarvitsemansa palvelut ja ohjaa hyvinvointialueen asiakasvirtoja.


Raisoft - asiakas- ja palvelunohjausprojekti

Hyvinvointialueen muutosprojektin tavoitteena on yhdenmukaistaa hyvinvointialueen RAI-käytänteet sekä laatia suunnitelma ja toteuttaa muutos RAIsoft-ohjelmistosta ja integraatioista alueellisesti.

Raisoft - asiakas- ja palvelunohjausprojekti

Laatuprojektin tavoitteena on määritellä valmiit laadunseurantaraportit asiakkaan RAIsoft-tietokantaan laatumoduulin avulla.

Laatuprojekti

Laatuprojektin lyhyt kuvaus

  • palaverit yhteensä 4 h
  • RAIsof-asiantuntija ohjaa työryhmän sisäiseen määrittelytyöhön
  • Asiakas työstää sisäisesti seurantakohteet
  • RAIsoft-asiantuntija luo seurantaraportit asiakkaan tietokantaan valmiiksi saatujen tietojen pohjalta
  • Asiakkaan edustaja antaa RAIsoft-asiantitijalle moduulin käyttöoikeuden tyn toteutuksen ajaksi. RAIsoft-asiantuntija ei pääse käsittelemään asiakkaan henkilötietoja.
  • Laatumoduulin käyttöopastus 1 h
  • Projekti voidaan toteuttaa laatumoduuliasiakkaiden kanssa tai laatumoduulin käyttöönoton yhteydessä